Atgriezties pie raksta

Lašupēs tiks veikta traucējošo zaru apzāģēšana

SIA "Ogres Namsaimnieks" informē, ka 8. oktobrī bijušās dārzkopības sabiedrības "Lašupes" teritorijā tiks uzsākta ielu uzturēšanas darbus traucējošo koku un krūmu zaru apzāģēšana.

SIA "Ogres Namsaimnieks" Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa kopā ar Ogres novada pašvaldības galveno speciālistu ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteri Bužeru ir veikuši teritorijas apsekošanu, nosakot ielas, kurās nepieciešama zaru apzāģēšana, lai tie netraucētu veikt ielu uzturēšanas darbus. Viņi norāda, ko joprojām daudzi iedzīvotāji nekopj savus dzīvžogus, to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, ceļu uzturēšanas darbu veikšanu, atkritumu izvešanu.


Turklāt šie zari vai apstādījumi traucē redzamību ceļu satiksmes dalībniekiem, tiek saskrāpētas automašīnas, radīti bojājumi ceļu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnikas vienībām. Tāpat zemes gabalu īpašnieki reizēm mēdz ielas malās novietot palielus akmeņus, kas apdraud gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošību, jo var rasties situācijas, kad nepieciešams veikt manevru sānis no brauktuves, bet, nepamanot akmeni, var tikt gūtas nopietnas traumas.  Ar šīm problēmām regulāri nākas saskarties visā pilsētas teritorijā.


Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijā atkārtoti tika pārrunāta esošā situācija un pieņemts lēmums turpmāk šiem pārkāpumiem pievērst pastiprinātu uzmanību, piesaistot arī Ogres novada pašvaldības policiju.


Pašvaldība atgādina, ka atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 5.4.apakšpunktam atbildīgās personas pienākums savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Noteikumi arī nosaka, ka no būvēm līdz kokiem un krūmiem jāievēro šādi attālumi:  • ietves un gājēju celiņa mala, žogs - attālums līdz kokam 1 m, līdz krūmam 0.5 m;

  • ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja nogāzes augšmala - attālums līdz kokam 2 m, līdz krūmam 1 m;

  • apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs attālums līdz kokam 3 m.


Par noteikumu neievērošanu īpašnieku var administratīvi sodīt – izteikt brīdinājum vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 350 eiro un juridiskajām līdz 1400 eiro. 


Papildus jāatzīmē, ka vairākās vietās pilsētā iedzīvotāji bez saskaņojuma ar pašvaldību vai valsts ceļu dienestu ielu un ceļu aizsargjoslās ir izveidojuši apstādījumus, kas ierobežo ceļa zīmju redzamību, tādejādi paaugstinot satiksmes bīstamību uz ceļa. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. pants nosaka, ka par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka atļaujas uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro. Savukārt par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka atļaujas uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 280 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 2900 eiro.


Lai neradītu bīstamas situācijas, pašvaldība atkārtoti aicina iedzīvotājus apsekot savus īpašumus un regulāri kopt dzīvžogus un apstādījumus, kā arī nenovietot ielas malās satiksmi traucējošus priekšmetus, piemēram, akmeņus. Tas atvieglos gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos un nodrošinās ceļu pārredzamību.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44858

2019. gada 5. oktobrī, 17:41, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Nostradamuss • 2019. gada 6. oktobrī, 15:49
pavasarī Salmonrivjēra atkal būs zem H2O
Joks Ne joks • 2019. gada 6. oktobrī, 15:20
Dažiem īpašumiem joprojām vecās numurzīmes t.sauc. Lašupēs. Kas kur skatās, absurds. Smieklīgi vienlaikus.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet