Atgriezties pie raksta

Īpašumu Zilokalnu prospektā 13A plānots atzīt kā pašvaldības īpašumu

Šodien Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par zemes vienības Zilokalnu prospektā 13A, Ogrē, nostiprināšanu zemesgrāmatā kā Ogres novada pašvaldības īpašumu.


 

Pašlaik zemes vienība Zilokalnu prospektā 13A, Ogrē, ~3700 m2 platībā ieskaitīta rezerves zemes fondā ar noteikto lietošanas mērķi atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas. Saskaņā ar Ogres novada saistošajiem noteikumiem “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības atļautā izmantošana ir satiksmes infrastruktūras teritorija (paredzēta publiskas izmantošanas ceļam, ielai, laukumam, dzelzceļam, tā pievedceļam un ar to darbības nodrošināšanu saistītām ēkām, kā arī inženierbūvēm un satiksmes organizēšanas līdzekļiem autotransporta un dzelzceļa, kā arī velosipēdistu un gājēju satiksmes nodrošināšanai).


Lai būtu iespēja nodrošināt likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), zemes vienību Zilokalnu prospektā 13A, Ogrē, nepieciešams atzīt par pašvaldības īpašumu.


Pirms balsojuma par lēmumprojekta apstiprināšanu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka šobrīd ir aktuāli risināt problēmu, kas saistīta ar autostāvvietu nepietiekamību apkārt esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Šī zemes vienība ir Zilokalnu prospekta 13 piegulošā teritorija, kuru pašvaldība ir pārņēmusi savā īpašumā ar mērķi izveidot autostāvvietas. Svarīgi ir pārliecināties, ka pēc nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13A reģistrēšanas zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašumu to varēs izmantot blakus esošās stāvvietas paplašināšanai vai jaunas stāvvietas izveidei, piemēram, piesaistot uzņēmējus vai apkārtējo māju iedzīvotājus.


Jau informējām, ka Ogres novada pašvaldības dome šī gada 19. septembrī pieņēma lēmumu par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Abas zemes vienības robežojas ar dabas parku "Ogres Zilie kalni", kura apmeklētāju skaits pēdējos gadus ir strauji pieaudzis, kā arī ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu, kurā ir problēma ar autostāvvietu nepietiekamību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Šobrīd pašvaldības rīcībā nav brīvu zemes vienību autostāvvietas izveidošanai dabas parka „Ogres Zilie kalni” apmeklētāju un pilsētas iedzīvotāju autotransporta novietošanai. Zemes vienību Zilokalnu prospektā 13 un Zilokalnu prospektā 13A atbilstoša izmantošana varētu palīdzēt risināt iepriekš minētās problēmas.


Izvērtējot nekustamā īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā kā Ogres novada pašvaldības īpašumu lietderību, deputāti vienbalsīgi nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 17. oktobrī, kad tiks pieņemts gala lēmums.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44910

2019. gada 10. oktobrī, 16:39, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Zaglis • 2019. gada 12. oktobrī, 22:28
Galvenais, ka Sīviņam no Milžu takas nauda ripo
:( • 2019. gada 12. oktobrī, 15:38
Lūdzu stādiet kokus nokaltušo vietā! Tikko veselu rindu izcirta tur, kur pirms gada, brutāli pārcērtot saknes, izvietoja apgaismes līniju. Gaisma ir, koku nav. Bet var taču stādīt vietā, vai arī mērķis ir mežu iznīcināt? Vai Ogres iedzīvotājiem patīk, ka mežs tiek pārvērsts par atrakciju parku?
Zaglis • 2019. gada 11. oktobrī, 11:29
Vai, ziņa gan strauji pazuda no sākumlapas.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet