Atgriezties pie raksta

Ogres sākumskolā īstenots projekts "Who is afraid of mathematics"

No 2017. gada novembra līdz 2019. gada oktobrim Ogres sākumskolā tika īstenots Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Who is afraid of mathematics" ("Kam ir bail no matemātikas?"), ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un pārrauga Valsts izglītības attīstības aģentūra.


 

Projekta dalībvalstis bija Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija.


Ogres sākumskolā projekta koordinatore ir angļu valodas skolotāja Līga Bužere. Projekta īstenošanā piedalījās dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kuri integrē projekta saturu savā  mācību priekšmetā un ārpusklases nodarbībās, tādējādi veicinot skolēnu interesi par matemātiku un nodrošinot starppriekšmetu saikni, kā arī matemātikas kompetenču pilnveidi.


Šī projekta noslēguma pasākums notika no 24. - 27. septembrim Zviedrijā, Boras pamatskolā, netālu no Gēteborgas.


Projekta vizīte iesākās ar dalībnieku svinīgu sagaidīšanu Boras pamatskolā. Pirmās klases skolēni mūs sagaidīja ar Pepiju Garzeķi un viņas dziesmām. Dienas gaitā apmeklējām vairākas mācību stundas, kurās bija integrēta matemātika (zviedru valodas stunda, sports, mūzika). Paralēli tam, notika arī projekta valstu koordinatoru tikšanās. 


Projekta turpinājumā iepazināmies ar skolas darbību, tikāmies ar izglītības iestādes kolektīvu, vērojām atklātās nodarbības un veicām to analīzi, kā arī nodarbības brīvā dabā ļāva mums iepazīt Boras skolas ikdienu.


Zviedrijā bērni sāk apmeklēt pamatskolu no sešu  gadu vecuma – ar sagatavošanas klasi, kas ir obligāts process. No pirmās līdz sestajai klasei bērni mācās  Grundskola (pamatskola), un šīs skoliņas parasti nav pārāk lielas. No septītās līdz devītajai klasei bērni iet Högstadiet. 


Skolas diena tiek sadalīta tā, lai bērniem būtu lieli pārtraukumi, kuros viņi iet ārā un dažādās aktivitātēs kopā ar brīvā laika pedagogiem pavada laiku svaigā gaisā.


Vizītes laikā iepazināmies ar Boras Navet Sciente Centre (zinātnes centrs) darbību un tikāmies ar Boras izglītības pārvaldes vadītāju, kā arī devāmies ekskursijā uz Gēteborgu un Universeum, kas ir Skandināvijas lielākais zinātnes centrs. Septiņos stāvos varējām izjust tropisko lietus mežu, milzīgus akvārijus, pabūt kosmosā un piedzīvot daudz aizraujošu eksperimentu. 


Mūsu skolas ieguvums no šī projekta - interaktīvāks un radošāks mācību process, kas saistīts ar matemātikas apguvi, uzlabotas mācīšanas un mācīšanās prasmes, digitālās kompetences un aktīvāka skolotāju sadarbība ideju realizācijā. Uzskatām, ka skolas vide kļuvusi dinamiskāka, kas gatava integrēt labās prakses un jaunas metodes ikdienas darbā. Uzdevumi un problēmsituācijas maksimāli tuvinātas reālajai dzīvei, kuru nevar ielikt viena atsevišķa mācību priekšmeta rāmjos, bet var atrisināt tikai starpdisciplināri. Projektā tika iegūta jauna pieredze un idejas, kas aizgūtas no ārzemju kolēģiem. Interesanti bija redzēt skolu darbību, mācību stundu norisi arī Grieķijā, Ungārijā, Polijā, Zviedrijā un Itālijā.


Par projekta norisi un rezultātiem stāstījām un informējām savas skolas pedagogus, ieguvām vērtīgu pieredzi, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta. Kā pozitīvu piemēru var minēt vērtīgas diskusijas, kurās izkristalizējās problēmas un radās jaunas ierosmes efektīvu metožu pielietošanai mācību stundās.


Projekta laikā tika sagatavoti dažādi materiāli, bet labākās idejas angliski tika publicētas mājas lapā  www.2dim-giann.pel.sch.gr,  lai dalītos pieredzē ar citu valstu skolotājiem, apmainītos ar idejām, iepazīstinātu un izlasītu dažādos veiksmes stāstus. Tika izveidota recepšu grāmata, mācību stundu plāni, kurā katra partnervalsts sagatavoja 3 aktivitāšu plānus sešās apakštēmās. Katrai mācību stundai ir izveidots arī prezentācijas videomateriāls. 


Skolēni tikšanās laikā sadarbojās eTwinning platformā, piedalījās Adventes kalendāra izveidē un vēroja citu skolēnu sagatavotos pārsteigumus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44921

2019. gada 11. oktobrī, 15:50, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Un? • 2019. gada 15. oktobrī, 22:02
Negatīvisms ir mūsu sabiedrības virzītājspēks. Žēl... Kritizēt jau ir viegli. Tā jau iemāca bērniem necienīt skolu un skolotājus. Prieks, ka vēl ir kāds, kurš izrāda iniciatīvu.
>>Ogre • 2019. gada 15. oktobrī, 11:18
jā, Līga Bužere spēj palīdzēt apgūt matemātiku LV skolās angļu mēlē!
Ogre • 2019. gada 15. oktobrī, 11:11
Esam mainījuši jau Valsts valodu?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet