Atgriezties pie raksta

Pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulcē tika apspriesti vairāki aktuālie jautājumi

Š.g. 3. oktobrī notika SIA "Ogres Namsaimnieks" un Ogres daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulce, kurā tika apspriesti vairāki svarīgi apsaimniekošanas jautājumi.

Sapulci atklāja SIA "Ogres Namsaimnieks" Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva, kurš iepazīstināja klātesošos ar esošo situāciju pēc veiktās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošanas, kā arī informēja par - priekšlikumiem, tālākajām darbībām un normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. 


MK noteikumi Nr. 907. "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitētes minimālajām prasībām" nosaka, kā ir klasificējami steidzamie remontdarbi, kuri būtu jāveic konkrētai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Noteikumi paredz, ka remontdarbi iedalās divās grupās – ārpuskārtas remontdarbi, kuri ir jāveic pēc iespējas ātrāk, un plānotie remontdarbi, kuri tiek veikti pārvaldnieka noteiktā termiņā.


Būtiski, ka 15. oktobrī dzīvokļu īpašnieki savās patskastītēs saņems SIA "Ogres Namsaimnieks" sagatavoto nākamā gada dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu, kurā būs norādīta informācija par turpmāk veicamajiem darbiem dzīvojamā mājā, pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem. 


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošana tiek veikta pēc sekojošiem rādītājiem:  • piesaistītā zemesgabala vizuālā apskate – ietves, zaļā zona, tilti, vārti, piebraucamie ceļi, žogi, atkritumkonteineru laukums. Uzskaitītajām pozīcijām, apsekošana tiek veikta 2 reizes gadā;

  • konstruktīvie elementi, kuros iekļauti pamati un fasādes elementi – balkoni, lodžijas, skursteņu dūmvadi, pagraba telpas, ēku iekštelpu grīdu, sienu un griestu virsmas vizuālā apskate. Šie apsekošanas darbi tiek veikti 1 reizi gadā. Savukārt nesošās sienas, pārsegumus, jumtus, jumtu pārkares apseko 2 reizes gadā;

  • dzīvojamo māju inženiertīklu vizuālā apskate - apkures sistēma, ūdensapgādes sistēma, kanalizācijas sistēma, gāzes apgādes sistēma, kā arī elektroapgādes sistēma.


LR spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām obligāti ir jāveic pilna elektroapgādes sistēmas pārbaude, izmantojot termokameru, kura fiksē temperatūras svārstības noteiktā krāsu spektrā pie noteiktas slodzes. Šie mērījumi ir jāveic trīs gadu periodā. Šo jautājumu kontrolē arī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas katru gadu veic neplānotās pārbaudes.


MK noteikumi Nr. 907 nosaka, ka ārpuskārtas remontu veic, ja konstatēti šādi neparedzēti bojājumi:  • jumta seguma caurtece;

  • izsisti logi vai ārdurvis;

  • caurtecējums grīdas pārsegumos;

  • pelējuma sēne;

  • bojājumi carvados;

  • apkures sistēmas bojājumi;

  • citi – ja tie rada būtisku apdraudējumu, kā, piemēram, bērnu rotaļu iekārtas bojājumi.


Kopsapulces laikā  tika minēti piemēri par dažām Ogres pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās novērstas avārijas sekas. Viena no problēmām ir kabeļi, kas izvietoti ventilācijas kanālos. Nesen šāda problēma tika risināta daudzdzīvokļu dzīvokļu mājā Rīgas ielā 10, Ogrē, kur tika konstatēts vadu kamols. Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka ventilācijas kanālos nedrīkst būt nekāda veida komunikācijas kabeļi.


SIA "Ogres Namsaimnieks" kāpņu telpās uz informācijas dēļiem izvietos informāciju, kurā būs noteikts, ka dzīvokļu īpašniekiem jāsazinās ar saviem interneta un televīzijas operatoriem, lai tie apstiprina, ka kabeļi ir marķēti un izvietoti atļautās vietās. SIA "Ogres Namsaimnieks" jāpilda noteiktās ugunsdrošības prasības, taču arī dzīvokļu īpašniekiem pret tām jāizturas atbildīgi.


Aktuāla problēma ir arī plaisas dzīvojamo māju nesošajās sienās. SIA "Ogres Namsaimnieks" apstiprina, ka ar nākamo gadu daudzām dzīvojamām mājām būs tehniskā ekspertīze, lai pārliecinātos par konstrukciju noturību.


Viena no aktuālākajām problēmām ir balkonu vairogi. Ja ir konstatēts, ka puse balkonu ir sliktā stavoklī, tad jāmaina visi dzīvojamās mājas balkoni, jo, nomainot tikai pusi balkonu, veidojas neestētisks mājas vizuālais koptēls. SIA "Ogres Namsaimnieks" informē, ka aptuvenās izmaksas balkonu renovācijai ir 200 000 EUR .


Šobrīd kritiskā stāvoklī atrodas asfaltētais segums Rīgas ielas un Grīvas prospekta krustojumā. M.Kaiva norāda, ka asfalta segums ir jālabo, un tā ir dzīvokļu īpašnieku atbildība. Vairumā gadījumu šīs teritorijas ir vai nu dzīvojamās mājas īpašumā, kā domājamā daļa, vai tiek nomāta no privātpersonas, un pašvaldība privātīpašumā nedrīkst ieguldīt līdzekļus.


SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs, turpinot M. Kaivas uzstāšanos, norādīja: "Lielākā uzmanība jāpievērš remontdarbiem, kas ir neatliekami. Dzīvokļu īpašniekiem jāsaprot, ka "ārējā" finansējuma nebūs, un, ka tas jāmeklē visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem kopīgi. Ja ir mērķis atjaunot dzīvojamo māju, tad jārēķinās ar finansiālajiem ieguldījumiem. Tā ir atbildība pret savu īpašumu."

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44949

2019. gada 15. oktobrī, 14:17, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Agro Invest • 2019. gada 17. oktobrī, 16:32
PERSONAS AIZDEVUMS AGRO INVEST Ar 3% procentu likmi jums ir iespēja iegūt aizdevumu no 5000 līdz 10 000 000 eiro, lai realizētu savus dzīves projektus. Agro Invest personīgais aizdevums ir paredzēts, lai palīdzētu realizēt savus lauksaimniecības projektus. Tas var būt ceļojums, mājas atjaunošana vai pat automašīnas pirkšana, rēķinu un parādu apmaksa, uzņēmuma dibināšana. Veiciet pieprasījumu pa e-pastu: agro.invest7finan@gmail.com Cump / sveiks
>ogre • 2019. gada 16. oktobrī, 07:50
nav jau mums arī centra nekādas informācijas
ogre • 2019. gada 15. oktobrī, 20:53
mums grivas prospekta vispar nekada info nav kas ko kas notiek

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet