Atgriezties pie raksta

Plāno palielināt līdzfinansējumu privātskolu audzēkņiem

Ceturtdien, 13. februārī, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē tiks izskatīts jautājums par pašvaldības piedalīšanos privāto izglītības iestāžu, kuras sniedz obligātās pamatizglītības iegūšanas pakalpojumu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, līdzfinansēšanā uz savstarpēju līgumu pamata.

Ogres novada pašvaldībā ir saņemta biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” vēstule ar lūgumu pašvaldībai izskatīt iespēju līdzfinansēt izglītības pakalpojumu Ikšķiles Brīvajā skolā, tādējādi atbalstot Ogres novada ģimenes, kuru bērni mācās šajā privātajā izglītības iestādē. 


Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamā informācija liecina, ka šajā mācību gadā Ikšķiles Brīvajā skolā mācās 25 bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā – 10 izglītojamie apgūst pamatizglītības programmu un 15 izglītojamie – pirmsskolas izglītības programmu. 


Ogres novada pašvaldība arī tagad līdzfinansē privātās izglītības iestādes, kurās novadā deklarētie skolēni apgūst obligātās pamatizglītības programmu, par katru izglītojamo maksājot 37,45 eiro mēnesī. Šāds līdzfinansējuma apmērs ir noteikts ar Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 19. marta lēmumu “Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā” atbilstoši Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā aprēķinātajām zemākajām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī. 


Turpmāk līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam privātajās izglītības iestādēs obligātās pamatizglītības programmas apguvei būs lielāks – tas tiks noteikts atbilstoši Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs aprēķinātajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī. Saskaņā ar pašvaldības Budžeta nodaļas veiktajiem aprēķiniem pašvaldībai esošo finanšu resursu ietvaros līdzfinansējuma apmērs 2020. gadā varētu būtu 65,66 eiro mēnesī. 


“Tā ir bērna vecāku izvēle, kur bērnam mācīties – kādā no Ogres novada vai citas pašvaldības skolām vai arī privātā izglītības iestādē. Savukārt pašvaldībai ar tās līdzfinansējumu ir jāatbalsta izglītības ieguve katram sava novada bērnam. Ikšķiles Brīvā skola ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu slēgt līgumu par šīs izglītības iestādes izdevumu segšanu Ogres novadā deklarēto bērnu izglītošanā, un šāds ierosinājums noteikti ir atbalstāms. Manuprāt, šī skola nodrošina bērniem kvalitatīvu izglītību, turklāt atrodas pavisam tuvu Ogrei, Elkšņos, un ir kā tāds abus novadus vienojošs simbols,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. 


Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamās informācijas, uz 2020.gada 31. janvāri vispārējo obligāto pamatizglītību privātās izglītības iestādēs klātienē iegūst 32 izglītojamie, kas deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā, un par katru no šiem izglītojamajiem (noteiktajā izglītības ieguves vecumā, bet ne ilgāk kā līdz 18 gadiem) pašvaldība turpmāk attiecīgajai izglītības iestādei maksās 65,66 eiro. 


Jau informējām, ka šī gada 23. janvārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2020. gadā. Tika noteikts, ka izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam tie ir 238,19 eiro, savukārt izglītojamam, kuram tiek nodrošināta obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – 156,33 eiro mēnesī. Šī ir summa, kuru pašvaldība sedz tām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras apmeklē Ogres novadā deklarētie bērni, un tā attiecas arī uz tiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Ikšķiles Brīvo skolu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46006

12. februārī, 13:10, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

viss stokos • 17. februārī, 14:41
ja jau ogrē viss ir izdarīts, skolās nekas nedrūp, nesmird un nav jāremontē, tad protams var sniegt atbalstu kaimiņiem.
to vecākam • 14. februārī, 11:47
ta jau ir tā problema Ogrē, ka neatkarīgi no iedzīvotāju viedokļa, domes vadība dara ko grib. Nav īsti saprotams, kā pašvaldība vispār drīkst apmaksāt cita novada teritorijā esošas privātskolas pakalpojumus. Ja pareizi izprotu likumu, tad, ja gada laikā paredzēts iztērēt kādam konkrētam pakalpojumam vairāk kā 20 000 eur, ir jārīko konkurss, jo iespējams, kāda cita privātskola šo pakalpojumu veiks lētāk. Bet vispār tās ir vienkārši politiskās spēlītes, Helmanis šādi mēģina ieriebt Trapiņam un parādīt Ikšķiles novada iedzīvotājiem - skat, kā es rūpējos par bērniem, jo Trapiņš to nedara. A Trapiņš varbūt vienkārši vairāk seko likumam.
Vecākam • 13. februārī, 23:09
Neatkarīgi no Jūsu domām, Ogres dome JAU APMAKSĀ mācības privātskolās. Un ne vienmēr tā ir vecāku izvēle. Dažreiz bērni privātskolās mācās arī veselības dēļ. Neviens bērns nav vainīgs, ka Ogrē ir divas pārpildītas skolas ar lielām klasēm un neatsaucīgiem skolotājiem, kas cenšas atkratīties no skolēniem. Visiem bērniem ir tiesības uz bezmaksas izglītību, arī tādiem, kuriem nepieciešams atbalsts.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet