Atgriezties pie raksta

E. Helmanis: Mana vīzija par Ogres novadu kļūst par īstenību

Attīstību var panākt tikai tad, ja ir skaidrs redzējums, uz kurieni un kā virzīties. Bez redzējuma, vienkārši eksistējot, esam dzīvojuši 20 gadus, katru gadu zaudējot līdz pat 500 cilvēkiem novadā. Tā vairs nedrīkstēja turpināt.

Mērķtiecīgi strādājot un pieņemot lēmumus, piemēram, par Ogres novadnieka kartes ieviešanu, nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, investīciju novirzīšanu u.c., mana vīzija par Ogres novadu un izvirzītie mērķi pamazām kļūst par īstenību. Ja 2018. gadā iedzīvotāju skaita pieaugums bija vērojams tikai pilsētā un Ogresgala pagastā, tad pagājušajā gadā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis nu jau visā novadā. Šī iemesla un arī finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas pieauguma dēļ palielinās arī pašvaldības budžets, un šogad tas ir par 1,9 miljoniem eiro lielāks nekā pagājušajā gadā. Šos līdzekļus varam ieguldīt, vairāk investējot infrastruktūras un ekonomiskajā attīstībā, izglītības un citās jomās. Novads kļūst aizvien pievilcīgāks jaunajām ģimenēm; attīstot tūrisma infrastruktūru, īpaši novada pagastos, piesaistām arvien vairāk tūristu, kuri par ceļojuma galamērķi izvēlas Ogri vai novada pagastus. Tas savukārt veicina uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Visi šie fakti apliecina, ka pieņemtie lēmumi ir bijuši pareizi un darbs ir jāturpina. 


Runājot par 2020. gada budžetu, kā jau minēju, tas ir par 1,9 miljoniem eiro lielāks nekā pagājušajā gadā, līdz ar to varam atļauties izdarīt vairāk. Arī šīgada budžeta prioritātes ir ceļu infrastruktūras attīstība pilsētā un novadā, drošas vides veidošana, izglītība, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība. 


Šogad tiks īstenots Skolas ielas pārbūves projekts, sakārtojot dzelzceļa stacijas laukumu, gājēju celiņus un pārejas, ierīkojot veloceliņus un sakārtojot apgaismojumu. Esam atguvuši zemes vienību – laukumu pretim SEB bankas filiālei pie Ogres tirgus, tā ka varēsim sakārtot arī šo teritoriju, paplašinot stāvvietas. Šogad sāksim būvēt gājēju tiltu pāri Ogres upei no Indrānu ielas līdz Rūpnieku ielai, kas iedzīvotājiem ļaus ērtāk un ātrāk nokļūt otrpus upei, kur pieejami veikali, sabiedriskais transports. Tiks asfaltēts celiņš gar upes krastu, kur pagājušajā gadā tika atjaunots vecais aizsargdambis. Asfaltējot šo celiņu, uzbūvējot gājēju tiltu, turpinām veidot vienotu, labiekārtotu pastaigu un velomaršrutu, kas savienos Ogres upes krastmalas promenādi ar pārbūvēto aizsargdambi un vedīs tālāk pāri upei. 


Šogad tiks pārbūvēta un bruģēta Birzgales iela, turpinot sakārtot lielākās ielas Kartonfabrikas rajonā. Mērķis ir izveidot cieto segumu centrālajām ielām visā pilsētā, pamazām uz to virzāmies. Šogad tiks noasfaltēts Ogres Mūzikas skolas laukums, kam ir liela noslodze. Katru gadu pa vienam laukumam savedam kārtībā. Turpināsim gājēju celiņu izbūvi un atjaunošanu. Šim mērķim šogad budžetā atvēlēti 200 000 eiro. Jauns gājēju celiņš ar apgaismojumu tiks izbūvēts no Pārogres stacijas līdz Pārogres gatvei. Tiks turpināts uzsāktais sistemātiskais darbs, atjaunojot nokalpojušo gājēju celiņu infrastruktūru pilsētā. 


Infrastruktūras attīstība novada pagastos ir ne mazāk svarīga, tāpēc budžeta līdzekļi tiek novirzīti arī šim mērķim. Ogresgals ir viens no novada pagastiem, kurā iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug, nepieciešams ieguldīt investīcijas, lai dzīve tur būtu pēc iespējas ērtāka. Šogad paredzēts nobruģēt laukumu pie Ogresgala Tautas nama, kā arī ar Lauku atbalsta dienesta un PPP biedrības “Zied zeme” valsts un Eiropas Savienības fondu atbalstu uzbūvēt brīvdabas skatuvi Tradīciju parkā un noasfaltēt stāvlaukumu Ogresgala Tautas nama apmeklētāju automašīnām un autobusiem. Ogresgalā tiks noasfaltēta centrālā iela – no autobusu pieturvietas līdz tautas namam. Paredzēti līdzekļi arī veloceliņa no Ogres uz Ogresgalu projektēšanai. Šogad plānots nobruģēt laukumu pie Ciemupes Tautas nama. Attīstās arī Suntažu pagasts, kur šogad tiks pabeigta tirgus laukuma būvniecība un ieguldīti līdzekļi kultūras nama ēkas sakārtošanā – lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanai un laukuma bruģēšanai. Ķeipenē tiks asfaltēta Melderu iela, tādējādi atbalstot arī gaļas ieguves uzņēmumu “Senlejas”, kas izmanto šo ceļu. Jāpiebilst, ka uzņēmēji, īpaši laukos, ir zelta vērti, un pašvaldībai, cik iespējams, jācenšas viņiem palīdzēt, jāveido vide, kas stimulē uzņēmējdarbību, jo uzņēmēji ir tie, kuri nodrošina darba vietas. Tas, protams, ir būtiski ne tikai laukos, bet arī pilsētā. Tieši šim mērķim tiek ieguldīti līdzekļi elektronisko sistēmu ražošanas ēkas būvniecībā Pārogres industriālajā parkā Akmeņu ielā, kur būs līdz pat 120 jaunas darba vietas. Priecē fakts, ka 35% darbspējīgo Ogres novada iedzīvotāju atrod darbu pašu novadā, turpretim Ikšķiles novadā – tikai 23%. 


Viena no prioritātēm ir arī droša vide – lai, dzīvojot Ogres novadā, cilvēki justos droši. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju, ar Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces palīdzību un bijušā satiksmes ministra Ulda Auguļa sapratni esam panākuši, ka Ogrē tiek izbūvēts gājēju tunelis zem dzelzceļa. Šogad darbi tiks pabeigti. Šogad arī tiks īstenots vērienīgs projekts apgaismojuma uzlabošanai pilsētas ielās, apgaismojuma sistēmā ieviešot viedās tehnoloģijas. Šī projekta īstenošanā plānots ieguldīt 800 000 eiro, piesaistot arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, tiks sakārtots Zilokalnu un Vidus prospekta krustojums, izbūvējot luksoforus. 


Runājot par tūrisma infrastruktūru, ir plānots turpināt attīstīt jau uzsāktus un arī jaunus projektus, veidojot tādus kā “magnētus”, kas piesaista cilvēkus. Viens no mērķiem šajā jomā – sistemātiski attīstīt Ogres ielejas dabas teritoriju. Investīcijas šajā jomā nes rezultātu. Piemēram, 2017. gada oktobrī tika atklāta Dullā Daukas taka un skatu tornis pie Meņģeles un Taurupes pagasta robežas. Šajā virzienā ir parādījusies daudz lielāka cilvēku plūsma, un tas ir ļoti nepieciešams, jo tādā veidā tiek atdzīvināti lauki. Darbu turpinām. Šogad tiks izbūvētas stāvvietas pie šīs takas. Savukārt Meņģeles pagastā tiks izbūvēta skatu platforma un gājēju tilts pār Ogres upi, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastus. Mazozolu pagastā tiks atjaunots tilts pār Līčupi, kas paredzēts vietējo iedzīvotāju drošībai un pašvaldības pakalpojumu pieejamībai. Pagājušajā gadā izveidojās labs sadarbības projekts ar Vidzemes Augstskolu, kā rezultātā dabas parka teritorijā norisinājās prakse Tūrisma studiju programmas studentiem. Ieguvām vērtīgus ierosinājumus un atziņas, tiks veidoti jauni maršruti. Ja vairākus gadus pie tā piestrādāsim, cilvēku plūsma laukos noteikti pieaugs, tas savukārt nodrošinās jaunas darba vietas, vietējiem uzņēmējiem būs iespēja pārdot savu produkciju, strādājot savā pagastā. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Meņģelē bija plānots īstenot Krievskolas ēkas pārbūvi, diemžēl ieceri nācās atlikt, jo iepirkuma rezultātā atklājās, ka darbu veikšanai nepieciešami daudz lielāki līdzekļi, nekā varējām atļauties. Projekts nav atcelts, tas ir jāpārstrādā, lai samazinātu izmaksas. 


Kā iepriekš minēju, nepieciešams veidot “magnētus”, kas piesaista, un viens no tādiem bija Ziemassvētku rotājumi Ogrē, Brīvības ielā. Ja pašvaldība nebūtu savedusi kārtībā ēku “Pie zelta liepas”, būtībā graustu, tad mēs noteikti nevarētu tik veiksmīgi “pārdot” mūsu pilsētas koptēlu, un tas atkal ir cieši saistīts ar mūsu uzņēmējiem, kuri man ir teikuši, ka visu šo laiku, kamēr ir Ziemassvētku rotājumi, kafejnīcās ir liels cilvēku pieplūdums no novada, no Rīgas, no citām Latvijas pilsētām. Tas ļoti iepriecina. Arī turpmāk noteikti pilnveidosim Ziemassvētku rotājumus, jo tie patiešām ir kvalitatīvi un gaumīgi. Tie piesaista cilvēkus, un tas ir jāizmanto, ir jāattīsta pakalpojumu sfēra. 


Gribu pieminēt vienu no lieliskiem pakalpojumiem, kas šogad ir ieviests Ogres novadā – digitālais gids, kas pieejams mobilajā lietotnē “Ogres novadnieks”. Tajā ir 88 stāsti par dažādām vietām, notikumiem un personībām pilsētā un novadā, to var noklausīties jebkurš interesents vai ceļotājs, apskatot konkrēto objektu. Tā ir iespēja ceļot brīvi, izmantojot viedtālruni. Šis pakalpojums cieši saistīts ar Ogres novadnieka karti, ko ieviesām 2018. gada augustā, un noteikti ir veicinājis novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam, savukārt pašvaldībai ļāvis ietaupīt budžeta līdzekļus, apmaksājot braucienus autobusā un brīvpusdienas skolēniem – ja agrāk maksājām par noteiktu bērnu skaitu, kuriem tas pienākas, tad tagad tas notiek tikai tad, ja to izmanto faktiski, uzrādot skolēna karti. Ogres novadnieka kartes iespējas noteikti attīstīsim, piedāvājot jaunus pakalpojumus. 


Domājot par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un sniegšanu, šogad tiks projektētas divas nozīmīgas ēkas – viena ir tā saucamie “Ogres vārti”, kur atrodas sūkņu stacija Daugavas krastā, Rīgas ielā 45. Plānots sakārtot šo vietu, piemērojot to tūrisma un ūdenstūrisma vajadzībām. Tiks projektēta arī Jauniešu māja, kur jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Vēlos uzsvērt, ka pašvaldības nozīmīgāko prioritāšu lokā ir tieši bērni un jaunieši. Turpināsim uzsākto darbu pie jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas celtniecības, šogad paredzēta ēkas projektēšana. Domājot par kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu mūsu bērniem, šogad esam raduši iespēju palielināt darba algu auklītēm bērnudārzos. 


Vēl viens no vērienīgiem un unikāliem projektiem ir Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecība pilsētas centrā. Jaunā bibliotēka būs nozīmīgs infrastruktūras objekts ne tikai Ogres pilsētas un novada, bet arī valsts mērogā, un tā būs vēl viens no “magnētiem”, kas piesaistīs jaunus cilvēkus. Bieži esmu saņēmis jautājumu, kāpēc bibliotēka tiek celta vietā, kur atradās vecā bibliotēka, un kāpēc tajā ir vajadzīgs robots? Šī ir vispiemērotākā vieta bibliotēkai, jo, pirmkārt, par to balsoja vairākums iedzīvotāju, tostarp skolotāji un vecāki, un, otrkārt, tā atrodas starp divām skolām. Šim projektam izdevās piesaistīt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļus 5 miljonu eiro apmērā, un man par to ir liels gandarījums. Šī būs pašpietiekama ēka, kurā tiks izmantotas modernās tehnoloģijas. Robots iegādāts ātrāk, lai līdz jaunās bibliotēkas atvēršanai iedzīvotāji ar to iepazītos dažādos pasākumos, tā atgādinot arī par šo unikālo projektu – jaunas bibliotēkas celtniecību, kā arī aicinātu apskatīt Ogri. Jaunajā bibliotēkā robots sagaidīs apmeklētājus, jaunatne ar to varēs komunicēt. Robots iegādāts tāpēc, ka vēlamies sekot līdzi pasaules tendencēm, iepazīties ar iespējām modernajā pasaulē. Ir jādomā par to, kādā veidā jaunos cilvēkus varam piesaistīt bibliotēkai, grāmatām, turklāt jāapzinās, ka bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu krātuve un glabātuve, bet vieta, kur cilvēki satiekas un socializējas. Vēl gribu piebilst, ka jaunajā bibliotēkas ēkā būs arī piemērotas telpas Dzimtsarakstu nodaļai, kuras laulību telpā plānots stiklots altāris ar skatu uz priežu mežu, tā apliecinot, ka Ogre ir pilsēta dabā, un jaunlaulātajos radīs īpašu šī nozīmīgā mirkļa noskaņu, veicinot vēlmi kuplināt savu ģimeni Ogres novadā un pavisam drīz šeit atgriezties, lai reģistrētu savu jaundzimušo. 


Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46036

2020. gada 14. februārī, 18:02, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

karlis • 2020. gada 22. februārī, 16:59
pasvaldibu veeleesanaas iipasi vajadzeetu pieveerst uzmaniibu sai personai,lielaakaa dalja jau zin kaa parasti vinji vaac balsis
juris • 2020. gada 22. februārī, 16:56
manupraat iisteniiba ir shiis kriminaali sodiitaas personas kabataa,vietnieki neprofesionaali,panjemti tikai taapeec ka vienkaarsi saveejiem tiek arii kaada silta vietinja,nekas kad nav sajeegas par domes darbu,kuraa normalaa valstii meers var buut ar kriminaalu pagaatni,nav butiski attaisnots vai nee,bet sodiits ir vienalga,manupraat vinjam pat nav augstaakaas izglitiibas,visur prasa augstaako izglitiibu bet laikam uz meeriem tas neattiecas
Žanete • 2020. gada 15. februārī, 18:39
Runā , ka Helmani nav dzemdējusi māte, bet gan dabas parādība. Runā , ka tas vis no kosmosa.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet