Atgriezties pie raksta

Izsludina konkursu uz būvvaldes arhitekta amatu

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes arhitekta amatu.

Prasības pretendentiem:


otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras studiju programmā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), var būt pēdējā kursa students arhitektūras studiju programmā;


praktiskā darba pieredze arhitekta amatā vismaz trīs gadi, kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze pašvaldības vai valsts institūciju darbā vismaz divi gadi;


profesionālās iemaņas savas darbības jomā;


praktiskā pieredze vismaz vienu gadu darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu būvvalžu profilā (turpmāk – BIS) tiks uzkatīta kā priekšrocība;


reglamentējošo normatīvos aktu būvniecības jautājumos pārzināšana;


spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt arhitekta pienākumus un noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības, kā arī teritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām;


prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;


spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā;


izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;


prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, elektroniskās tabulas, prezentācijas un e-pasta klients un speciālās grafiskās datorprogrammas, BIS – paredzēts praktiskais tests);


valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (,,C’’ līmeņa 2.pakāpe) un vēlamas vienas svešvalodu zināšanas (,,B’’ līmenis);


labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas, vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Ogres novada kopējā attīstībā;


B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz trīs gadu autovadītāja pieredze. 


Galvenie amata pienākumi:


nodrošināt arhitekta funkciju veikšanu atbilstoši Būvniecības likumam, Ogres novada būvvaldes nolikumam, pašvaldības lēmumu un normatīvo aktu prasībām;


sniegt konsultācijas apmeklētājiem un pašvaldības darbiniekiem par būvniecības procesu, būvniecības iespējām un normatīvo aktu nosacījumiem;


strādāt BIS, veikt būvju pirmsreģistrāciju, saskaņot, noraidīt, akceptēt dokumentus un vizējumus, parakstīt vai dokumentus parakstīšanai nodot būvvaldes vadītājam vai tā prombūtnē citai norīkotai personai;


izskatīt būvniecības ieceres, būvniecības dokumentāciju un veikt nepieciešamās atzīmes būvprojektos, apliecinājuma kartēs, paskaidrojuma rakstos un BIS par būvniecības ieceru, būvprojektu izmaiņām, projektēšanas nosacījumu izpildi vai atteikumus, kā arī izskatīt citus dokumentus, kas minēti vispārīgos un speciālos būvnoteikumos;


sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai;


pārstāvēt būvvaldi arhitekta kompetencē esošajos jautājumos;


atbilstoši savai kompetencei nodrošināt saņemto iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu, atbilžu sagatavošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 


Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:


motivēta pieteikuma vēstule;


dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;


izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;


valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams). 


Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Pieteikums Ogres novada būvvaldes arhitekta amatam” aicinam sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: ogredome@ogresnovads.lv) vai personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 2020.gada 6.martam. Tālrunis uzziņām 65068762 vai 65071166 (Personālvadības nodaļa). 


Amatam noteikta: 51.amata saime,12.mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 1000 līdz 1647 eiro). 


Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46115

21. februārī, 17:52, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet