Atgriezties pie raksta

Konkurss uz būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekta amatu

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz vakanto Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekta amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:


akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūrā vai būvniecībā;


profesionālā darba pieredze arhitektūrā un būvvaldes kompetencē esošajos jautājumos vismaz pieci gadi;


pieredze vadošā amatā vismaz divi gadi;


praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē vismaz divi gadi;


reglamentējošo normatīvo aktu būvniecības jautājumos pārzināšana;


prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;


spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā;


augsta atbildības sajūta, spēja vadīt komandu, motivēt, virzīt mērķu sasniegšanai, noteikt prioritātes, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;


prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, Būvniecības informatīvā sistēma u.c.);


valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2. pakāpe) un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas („B” līmenis);


B kategorijas autovadītāja apliecība. 


Galvenie amata pienākumi:


plānot, organizēt un kontrolēt Ogres novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) darbu;


pārstāvēt Būvvaldi pašvaldības domes un komiteju darbā, darba grupu sēdēs, pašvaldības iestāžu rīkotajās sanāksmēs;


savas kompetences ietvaros konsultēt, sniegt priekšlikumus un skaidrojumus pašvaldības domei un komitejām būvniecības jomā un tiesību normu, kas to regulē, piemērošanā;


iepazīties un saskaņot pašvaldības domes lēmumu projektus, līgumu projektu atbilstību būvniecības prasībām, spēkā esošajiem būvniecības jomas normatīvajiem aktiem un citiem dokumentiem;


nodrošināt pašvaldības domes lēmumu projektu izstrādi un saskaņošanu, to iesniegšanu izskatīšanai pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēs par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;


organizēt Būvvaldes izdoto normatīvo aktu, kā arī Būvvaldei saistošu rīkojumu izpildi;


piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un to grozījumu, detālplānojuma un tematiskā plānojuma), kā arī valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā;


apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt apstiprināto finanšu līdzekļu ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.


Pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:


motivēta pieteikuma vēstule;


dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;


 izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;


valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);


vīzija par veicamajiem pasākumiem būvniecības attīstībai un veicināšanai Ogres novadā (brīvā formā līdz divām A4 lapām). 


Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vīziju jāiesniedz elektroniski (e-pasta adrese: ogredome@ogresnovads.lv) vai iesniegt personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz  2020. gada 6. martam, ar norādi „Pieteikums Ogres novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekta amatam”. 


Tālrunis uzziņām 65068762 (Personālvadības nodaļa). 


Amatam noteikta: 51.amata saime,13.mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 1200 līdz 1917 eiro). 


Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46117

21. februārī, 18:00, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet