Atgriezties pie raksta

Apstiprināts Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Domes sēdē 20.februārī deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības jauno Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, kurā definēta vīzija un mērķi Ogres novadam, apkopoti nozīmīgākie enerģijas patēriņa un CO2 emisiju dati, nepieciešamie pasākumi un rīcības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī to ieviešanas uzraudzība un monitorings.

Ogres novada pašvaldība 2018. gada 2. oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas “Horizon 2020” projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam/ C-Track-50”. Sadarbības līgums nosaka, ka plānošanas reģions un Ogres novada pašvaldība sadarbojas Ogres novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāna izstrādē 2030./2050. gadam. 


Ogres novada pašvaldība jau 2013. gadā izstrādāja un apstiprināja savu pirmo Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2013. – 2020. gadam. Ņemot vērā normatīvos aktus, nacionālos plānošanas dokumentus un jaunus Eiropas Savienības izvirzītos mērķus ilgtspējības enerģētikas un klimata jomā, šis rīcības plāns 2019. gadā ir pārskatīts un papildināts ar īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķiem, sagatavojot jaunu dokumentu – Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Jaunais rīcības plāns nodrošinās plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglos lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, klimata un vides pasākumiem un finansējuma piesaisti, kā arī veicinās sistemātiskas pieejas ieviešanu pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā. 


Pievienojoties Pilsētas mēru pakta iniciatīvai (Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas avotus), Ogres novads ilgtermiņā līdz 2050. gadam ir apņēmies savā teritorijā samazināt CO2 emisijas par 80%, salīdzinot ar 2008. gada emisiju līmeni, kā arī nodrošināt to, ka Ogres novada pašvaldības institūcijas, iedzīvotāji un infrastruktūra ir pielāgoties spējīga un noturīga pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem. Rīcības plānā izvirzītie mērķi cieši saskan ar Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2037. gadam noteiktajiem novada stratēģiskajiem mērķiem. Mērķi ir noteikti, lai sekmētu novada konkurētspējas paaugstināšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanos un vairotu novada iedzīvotāju labklājību. 


Izstrādātajā Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā ir izdalītas trīs savstarpēji saistītas mērķu grupas:


1. CO2 emisiju samazināšanas mērķi, kas paredz samazināt CO2 emisiju 2030. gadā par 40% un 2050. gadā par 80%, salīdzinot ar 2008. gada emisiju.


2. Enerģētikas mērķi:


izstrādāt, ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmu pašvaldībā;


samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un iekārtās;


veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu mājokļu sektorā, īstenojot informatīvos pasākumus;


samazināt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēku sektorā, veicinot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm (gadā vidēji atjaunotas 2 daudzdzīvokļu ēkas);


 nodrošināt atjaunojamo energoresursu lietojumu Ogres novada centralizētajās siltumapgādes sistēmās.


3. Pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķi – uzsākt datu un informācijas apkopošanu par citiem identificētajiem klimata izmaiņu riskiem Ogres novada pašvaldībā, veicināt Ogres novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un noturīgumu pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46158

25. februārī, 14:40, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Kā jau ōgrē • 25. februārī, 15:46
Tīri fantastiski viss izskatās tikai kas to visu ir izdomājis,radzēsim pēc dažiem gadiem kādu dziesmu sāks atkal dziedāt

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet