Atgriezties pie raksta

Atbalsta Lielvārdes pašvaldības lēmumu par divu īpašumu atsavināšanu

Ogres novada pašvaldības dome 12. marta ārkārtas domes sēdē izskatīja jautājumu par piekrišanu Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanai.

Ogres novada pašvaldība šī gada 12. februārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstuli, kurā pašvaldības dome tiek lūgta izskatīt jautājumu par Lielvārdes novada pašvaldības domes darījumiem, kurā tā paredz atsavināt divus zemesgabalus – “Silamala”(92,5 ha) Lēdmanē un “Silvani” (27,2 ha) Lielvārdē, un informēt VARAM par pieņemto lēmumu. 


Lielvārdes novada pašvaldības dome 2019. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu nodot atsavināšanai Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Silvani” Lielvārdes pagastā, bet 2019. gada 28. augustā pieņemts lēmums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silamala” Lēdmanes pagastā nodošanu atsavināšanai, jo šie īpašumi nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Lielvārdes novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī izsludinājusi izsoles par šo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 


Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants nosaka, ka laikā, kamēr nav stājies spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro un 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, pašvaldība ir tiesīga ar VARAM piekrišanu. Tā kā šo nekustamo īpašumu pārdošanas vērtība (sākumcena) un procentuālās attiecības summa no Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības pārsniedz likumā noteiktās vērtības, Lielvārdes novada pašvaldība 2020. gada 15. janvārī nosūtīja VARAM vēstuli ar lūgumu sniegt pozitīvu atzinumu iepriekš minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai. Lielvārdes novada pašvaldība norāda, ka šie nekustamie īpašumi netiek izmantoti novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai un saskaņā ar teritorijas plānojumu arī turpmāk tos nav plānots izmantot novada pašvaldības funkciju īstenošanai. Savukārt to atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus pašvaldība plāno izmantot, lai novērstu Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumus un uzdevumus veikt darbības ar mērķi nodrošināt Lielvārdes novada Kultūras centra ēkas daļas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas drošību un ekspluatācijas iespēju, kā arī citiem uzsāktajiem projektiem. 


2020. gada 14. februārī Ogres novada pašvaldībā tika saņemta VARAM vēstule, kurā norādīts, ka viens no kritērijiem, kuru VARAM vērtēs, gatavojot atzinumu par paredzētajiem darījumiem, ir visu apvienojamo pašvaldību piekrišana (pozitīvi domju lēmumi) darījuma veikšanai. Saskaņā ar likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” aktuālo redakciju, plānotā jaunveidojamā Ogres novadā ietilps esošais Ogres novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads un Ikšķiles novads.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46360

13. martā, 09:54, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet