Atgriezties pie raksta

Latvijas Pašvaldību savienības uzmanības lokā - Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pozitīvā pieredze ārkārtējās situācijas laikā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izdevuma "InfoLOGS" speciālizlaidumā apkopota 118 pašvaldību pieredze un prakse ārkārtējās situācijas laikā, īstenojot dažādus atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

"Speciālizdevumā stāstīts par pašvaldību pieredzi krīzes vadībā, domes darba organizācijā, iedzīvotāju informēšanā, palīdzības sniegšanā ārkārtas apstākļos, uzņēmējiem un iedzīvotājiem sniegtajā atbalstā, interesantiem un radošiem risinājumiem un pozitīvisma uzturēšanu vietējās kopienās," norāda LPS Komunikācijas nodaļas redaktore Gunta Klismeta.


Šajā apskatā kā pozitīvās pieredzes piemēri minētas arī Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu pašvaldības. 


Krīzes vadība


Lai krīzes apstākļos darbotos saskaņotāk un efektīvāk un koordinētu pašvaldības iestāžu darbu šajā situācijā, kā arī lemtu par drošības pasākumiem koronavīrusa izplatības mazināšanā, Ogres novadā tika izveidota Krīzes vadības grupa. Krīzes laikā darbojās arī Civilās aizsardzības (CA) komisija. 13. martā uz sēdi sanāca Ogres sadarbības teritorijas (tajā ietilpst Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novads) CA komisijas locekļi, lai pārrunātu drošības pasākumus saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī. 


Lielvārdes novadā 13. marta rītā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju tika sasaukta administrācijas ārkārtas sanāksme, lai lemtu par turpmāko rīcību un attiecīgu normatīvo aktu izdošanu. 31. martā lielvārdieši videokonferencē ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku komandieri pulkvežleitnantu Viesturu Masuli, piedaloties Gaisa spēku un Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālā nodrošinājuma centra pārstāvjiem, Zemessardzes 54. Ogres bataljona pulkvežleitnantu Aināru Rauzu un Lielvārdes novada pašvaldības domes un administrācijas darbiniekiem pārrunāja iespējamo NBS Aviācijas bāzes iesaistīšanos palīdzības sniegšanā Covid-19 izplatības laikā Lielvārdes novadā, modelējot vīrusa pandēmijas izraisītas krīzes situācijas. Jautāti par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā svarīgāko Aviācijas bāzes pārstāvji minēja cilvēkresursu nodrošinājumu pārtikas un ūdens piegādē, transporta pieejamību, patrulēšanu ielās, kā arī citu NBS rīcībā pieejamu palīdzību, ja tāda būs vajadzīga. 


Ogres novada pašvaldība 13.martā sasauca visu iestāžu vadītāju sapulci, kurā pārrunāja gan Ministru Kabineta rīkojuma nosacījumus, gan Ogres novada pašvaldības rīcību Covid-19 izplatības novēršanā. 9. aprīlī Ogres novada dome ārkārtas sēdē nolēma izveidot Ogres novada Krīzes vadības grupu un iekļāva tās sastāvā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 


Domes darba organizācija


Jau kopš 12. marta, kad valdība valstī izsludināja ārkārtējo situāciju, pašvaldības ir operatīvi un mērķtiecīgi strādājušas, lai kopīgi ierobežotu Covid-19 izplatību. Kopumā pilsētās un novados atbildīgi tiek ievēroti visi valstī noteiktie ierobežojumi – slēgtas skolas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, kultūras nami, bibliotēkas, muzeji u. c. Arī pašvaldību domes nodrošina darbu un sniedz pakalpojumus attālināti; sēdes tiek rīkotas videokonferenču veidā vai arī klātienē, ievērojot noteikto fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Pašvaldības pakalpojumus, informāciju un konsultācijas pilsētas un novadi sniedz lielākoties attālināti, galvenokārt ar telefona un e-pasta starpniecību, mudinot cilvēkus vairāk izmantot e-pārvaldības iespējas. Ogres novada pašvaldība izmanto arī Latvijas Pasta un kurjerpasta pakalpojumus.


Lielvārdes novada pašvaldība atzīmējusi: "Mums nav nekādu unikālu pasākumu, bet unikāli ir paši cilvēki šajā laikā – pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri risina izglītības, sociālos, drošības un citus jautājumus ar izdomu, ātri, ar maksimālu atdevi un sadarbojoties cits ar citu."


Iedzīvotāju informēšana


Visas pašvaldības dažādos veidos informē iedzīvotājus. Visu pašvaldību vietnēs ievietota galvenā informācija par Covid-19. 


20.martā Ikšķiles novada pašvaldība izdeva informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" speciālizlaidumu, lai vietējie iedzīvotāji būtu informēti par novada iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā. 


Daļa pašvaldību izmanto Slimību profilakses un kontroles centra un citu iestāžu sagatavotos vizuālos materiālus, bet vairākas pašvaldības izstrādājušas savas infografikas. Lielvārdes novadā infografikas atradušas vietu rotaļu un sporta laukumos.


Ogres novada pašvaldība lieto mobilo lietotni "Ogres novadnieks". Vairākas pašvaldības savā tīmekļvietnē integrējušas virtuālo asistentu Covidbot. Tas ievietots 11 pašvaldību vietnēs, tajā skaitā Ogres novada pašvaldības vietnē.


Palīdzība ārkārtas apstākļos - bērnu ēdināšana


Ikšķiles novadā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek sagādātas siltas pusdienas ar piegādi mājās. Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība nodrošina ēdināšanu arī pirmsskolniekiem un 1.–12. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm – viņiem uz mājām tiek piegādātas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2,45 eiro dienā vienam izglītojamajam. 


Portāls "OgreNet.lv" jau informēja par Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm, kurās ir pirmsskolas un vispārizglītojošo mācību iestāžu vecuma bērni.


Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšana


Lielākā daļa pašvaldību domju ir pieņēmušas lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu. Par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. 


Lielvārdes novads pirmā ceturkšņa apmaksas laiku nemainīja, atstājot spēkā 31.martu. Pārējie NĪN samaksas termiņi Lielvārdes novadā ir 15.maijs, 15.augusts un 15. ovembris – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.  Daudzas pašvaldības, piemēram, Ikšķiles, Ķeguma domes, pārcēlušas NĪN samaksas termiņu uz 15.maiju. Ogres novada iedzīvotājiem jāielāgo, ka pašvaldība nodokļa maksājumus gaidīs līdz 15.jūnijam. 


Nomas maksas atvieglojumi 


Lielākā daļa pašvaldību atcēlušas nomas maksu skolu ēdinātājiem (Ikšķiles novads). Krīzes skarto nozaru komersanti, kas reģistrēti Ogres novadā, var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību noteiktās nomas maksas, kā arī tiem var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā .


Lielvārdes novada pašvaldība piedāvā novada uzņēmējiem informatīvo atbalstu un aicina aizpildīt aptauju, kas izveidota ar mērķi informatīvi atbalstīt un popularizēt Lielvārdes novada uzņēmējus, ievietojot informāciju pašvaldības vietnē, norādot uzņēmuma kontaktinformāciju un uzņēmējdarbības veidu. 


Cits atbalsts


Šajā ārkārtas stāvokļa laikā daudzas pašvaldības pievērsušās savu uzņēmēju apzināšanai, informācijas sagatavošanai par viņiem un popularizēšanai. Ķeguma novads, atbalstot novada ēdināšanas uzņēmējus, sociālo tīklu vietnē apkopojis informāciju par uzņēmēju piedāvājumiem maltīti pasūtīt līdzņemšanai vai piegādei uz mājām. Apkopoti ēdienu vai produktu piegādes piedāvājumi arī Ķeguma novadā.


Materiāla un praktiska palīdzība


Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti visos novados. Nereti jārisina jautājumi par spriedzes mazināšanu ģimenē, izglītības procesu, bērnu aprūpi, audzināšanu un disciplinēšanu, vecāku pienākumiem un atbildību u. c. Šis Covid-19 pandēmijas laiks mums visiem ir sarežģīts. Neziņa par tuvāko nākotni rada stresu un nedrošību. Mums katram jāiemācās dzīvot citādi, organizēt savu ikdienu, apvienojot darbu no mājām un bērnu izglītošanu mājās. Tas var radīt grūtības un jautājumus: kā to visu izdarīt? Bērni mājās ir grūti motivējami, vecākiem, iespējams, nav nepieciešamo prasmju, lai ar bērnu risinātu pedagoģiskus jautājumus. Šādās situācijās nevajadzētu kautrēties lūgt padomu un palīdzību. Psiholoģiskais atbalsts un palīdzība pieejama arī Ikšķiles un citos novados. 


Interesanti un radoši risinājumi pašvaldībās 


Ikšķiles Veselības veicināšanas centra audiologopēde Madara Ungere apkopojusi informācijas avotus pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem par mācīšanos mājās. Papildus izveidota infografika par kopīgām aktivitātēm prasmju un iemaņu apguvei (motorās prasmes, valoda, kognitīvās prasmes) mājas apstākļos, veicot mājas darbus. Viņas kolēģe fizioterapeite Ieva Bļodone savukārt sagatavojusi videonodarbību "Makšķerēšanas pārgājiens" ar vienkāršiem elpošanas un krūšu kurvja mobilitāti uzlabojošiem  vingrojumiem, kurus veikt mājās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46772

7. maijā, 07:55, Aktualitātes
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet