Atgriezties pie raksta

Ogres novada skolēnus aicina pieteikties darbam vasaras periodā

Ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu Ogres novada izglītības pārvalde, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, realizēs jauniešu nodarbinātības projektu vasaras brīvlaikā.

Iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs Ogres novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 


Bērniem un jauniešiem būs iespēja pieteikties laika posmā no 22. maija līdz 27. maijam, pieteikumā lūdzam papildus norādīt sev vēlamo darba devēju. Lūdzam atnest skolēna pieteikuma anketu, ģimenes ārsta izziņu (ja iespējams) un citus pavaddokumentus uz Ogres novada izglītības pārvaldi Ogrē, Brīvības ielā 11. Ņemot vērā esošo situāciju, pieteikumu novietot tam paredzētā dokumentu kastītē vai sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.nikolaisone@ogresnovads.lv. Pieteikumu veidlapas papīra formātā pieejamas Ogrē, Brīvības ielā 11. 


Bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras periodā priekšroka tikt nodarbinātiem tiek piešķirta tiem skolēniem, kuri atbilst vismaz vienam no zemāk minētajiem kritērijiem: 


-skolēna vecāks vai likumīgais aizbildnis ieguvis bezdarbnieka statusu laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija (skolēna pieteikumam nepieciešams pievienot izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras);


-atbilstoši normatīvajiem aktiem ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (skolēna pieteikumam nepieciešams pievienot vecāku vai likumīgā aizbildņa iesniegumu ar informāciju par statusa piešķiršanu);


-skolēna vecāks vai likumīgais aizbildnis turpina saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto bezdarbnieka pabalstu (skolēna pieteikumam nepieciešams pievienot informāciju no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras). 


Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga un nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.  


Skolēnu saņemtos pieteikumus izvērtē Ogres novada Izglītības pārvalde, skolēns tiks informēts par piedāvātajām darba vietām un viņam plānoto darba laiku, bet ne vairāk kā 7 (septiņas) stundas dienā un ne vairāk kā vienu mēnesi nodarbinātības periodā. 


Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.


 2020. gadā finansējums piešķirts 47 skolēnu nodarbināšanai šādos uzņēmumos un pašvaldības iestādēs:


Informāciju sagatavoja Dace Nikolaisone, Ogres novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 65047794, dace.nikolaisone@ogresnovads.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46923

2020. gada 23. maijā, 10:36, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet