Atgriezties pie raksta

Izsludināts metu konkurss par "Ogres vārtu" attīstības iespējām

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu ""Ogres vārti" attīstības priekšlikumi", kura mērķis ir iegūt vispiemērotāko metu - būvniecības ieceres pirmsprojekta materiālu īpašumam Rīgas ielā 45, Ogrē, kas sastāv no zemes vienības 1726 m² platībā un būves (sūkņu stacija) un kuru pašvaldība iecerējusi attīstīt kā Ogres reprezentācijas vietu, kas simbolizē Ogri kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu.

Konkursa dalībnieku uzdevums izstrādāt metu "Ogres vārtiem", piešķirot  būvei mūsdienīgas, multifunkcionālas sabiedriskā pakalpojuma funkcijas, atbilstoši sabiedrības un pašvaldības vajadzībām (tajā skaitā uzziņai, sportam un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai, ēdināšanai u.c.) un sekmējot saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.


Metu konkursa dalībniekiem jāņem vērā, ka būvē plānota sociālā uzņēmējdarbība, kā arī plānots piešķirt  būvei unikālu arhitektonisko veidolu, kura harmoniski iekļaujas apkārtējā Daugavas un Ogres pilsētas panorāmā, simbolizē Ogres pilsētas sākumu un ietver sevī visas nepieciešamākās sabiedriskā, universālā dizaina un ekosistēmas pakalpojuma funkcijas, t.sk.:  • izveidojot būvē mūsdienu prasībām atbilstošu tūrisma infrastruktūru, proti, izveidojot ūdenstūrisma un citu aktīvā tūrisma veidu koordinēšanas centru, kas nodrošinātu arī praktiskas ceļotāju vajadzības (labierīcības, bezmaksas telefona lādēšanas opcijas, uzkodu vai kafijas automātus un citus ēdināšanas pakalpojumus);

  • nodrošinot daļēju tehnisko telpu saglabāšanu, paredzot to iespējamo izmantošanas mērķi vai citu risinājumu;

  • ņemot vērā Eiropas Savienības Struktūrfondu piesaistes iespējas, ietvert priekšlikumus par energoefektivitātes pasākumiem, t.sk., par atjaunojamu, videi draudzīgu energoresursu izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanai;

  • izveidojot ar būvi saistītu drošu ūdens transporta atstāšanas vietu un ērtu ūdenstransporta degvielas uzpildes vietu, ņemot vērā netālu esošās degvielas stacijas atrašanās vietu;

  • ietverot nepieciešamos pretplūdu pasākumus, ņemot vērā apgrūtinājumus, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 35. un 37.pants;

  • izvērtējot būves un ar to saistītās teritorijas plānojumu, iespēju robežās paredzēt velosipēdu nomas punktu;

  • izvērtējot zaļos lietus ūdens novadīšanas risinājumus, izveidot būves pieguļošās teritorijas labiekārtojumu, paredzot autostāvvietas, velonovietnes, āra atpūtas vietas, skatu platformas, apgaismojumu u.c.;

  • uz būvi attiecinot Likuma par ostām 23.pantu, kas noteic, ka mazā osta ir noteikta ierobežota sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļa, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un ostas pieejā esošos kuģu ceļus, kas iekārtoti kuģu apkalpošanai, un tās darbības pamatvirzieni ir zvejniecība, zivju pārstrāde, tūrisms, ekoloģiski tīru kravu eksports un imports.


Metu konkursam saņemto piedāvājumu vērtēšanu nodrošina ar pašvaldības domes lēmumu izveidota Metu konkursa vērtēšanas komisija: Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, Ogres novada būvvaldes ainavu arhitekte Senija Smiltniece, Ogres novada būvvaldes mākslinieks Gunārs Platpīrs, Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols, Dr. arch., profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns Uģis Bratuškins.


Metu konkursam sagatavoto metu piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 30. jūlijam plkst.10.00 iesniedzot personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001) vai nosūtot pa pastu (tai skaitā, kurjerpastu), Ogres novada pašvaldībai Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001.


Metu konkursa nolikums pieejams Ogres novada pašvaldības mājas lapā (skatīt ŠEIT)), kā arī Elektronisko Iepirkumu Sistēmā (skatīt ŠEIT).


Jau iepriekš tika informēts, ka Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums Rīgas ielā 45, Ogrē, atrodas pie A6 autoceļa Rīga – Daugavpils, Daugavas krastā – pie robežas ar Ikšķiles novadu. Ēka padomju laikā bija Ogres trikotāžas kombināta sūkņu stacija. Vieta ir uzskatāma par Ogres vārtiem, jo tā ir pirmā ēka, ko redz autoceļa izmantotāji un Ogres viesi, kā arī iedzīvotāji. Pašlaik ēka vieš degradētas būves iespaidu. Tajā pašā laikā šī vieta ir unikāla ar iespējām popularizēt Ogri kā modernu, inovatīvu, plaukstošu kūrortpilsētu – Ogres novads strauji attīstās, to par dzīves, darba un uzņēmējdarbības vietu izvēlas aizvien vairāk cilvēku. 


Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vairākkārt ir atzīmējis, ka šī vieta ir unikāla – tā atrodas tuvu šosejai un ir vienīgā vieta Ogres novadā, kur Daugava pieejama tik tuvu: "Pašlaik iespējas, ko dod pilsētas teritorijai pieguļošā Daugavas upe, esam izmantojuši ļoti maz. Šī vieta būtu ļoti piemērota laivu piestātnes izveidošanai. Uzskatu, ka metu konkurss nodrošinās labu arhitektu iesaisti un sekmēs ideju dažādību, lai mēs varētu izvēlēties vispiemērotāko."

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47020

5. jūnijā, 15:47, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

vai jūs zinat • 6. jūnijā, 13:53
ko nozīmē vārds šablons, koncepts un teorija, ja jā, tad iespējams tieši sinī vietā ir bijusi pirmā saldējuma tirgotava, vēl tajos laikos, kad tika aplūkota iespēja izmantot arhimēda cēlējspēku transportlīdzekļu pārvietošanās vajadzību nodrošināšanai
tūrismam • 6. jūnijā, 11:30
ļoti noderētu prāvis uz otru krastu
cilvēku uzņēmums • 6. jūnijā, 08:32
lasot rakstu, varētu sākt domāt par dziedāšanas karjeru, līdzīgi kā opērā Dievs vien zin, kas ir Ārijas autors un par ko Ārija dzied vēl komponisti komponē, pamēģinat iestāstīt pamatskolniekiem, ka lai šadu objektu veidotu un apsaimniekotu nepietiek ar bakalaura grādu plus vēl nepieciešams iztaisīt novērojumu metodikas abreviatūru un kad, tas būs sataisīts, varēs sākt domāt, ja šādi tiek demonstrēts kapitālisms, tad augstskolu var sākt veidot ar čalīšiem no pagalma, galnais vaig tikai gribēt, pamatvajadzību nodrošināšanai ir jāmeklē darbs, i buģ pa proše

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet