Atgriezties pie raksta

Iniciatīvai par iekšpagalmu labiekārtošanu jānāk no dzīvokļu īpašniekiem

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana un piebraucamo ceļu remonts ir viena no aktuālākajām problēmām, kas satrauc iedzīvotājus.

Arī Ogrē tāpat kā daudzviet citur Latvijā dzīvojamo māju iekšpagalmi un piebraucamie ceļi nereti nav remontēti kopš to izbūves pirms vairākiem gadu desmitiem.


"Ne dzīvojamo māju piebraucamie ceļi, ne iekšpagalmi vairs neatbilst mūsdienu prasībām, tāpēc nepieciešams veikt to labiekārtošanu," atzīst SIA Ogres Namsaimnieks valdes loceklis Kaspars Grīnbergs.


Dzīvokļu īpašniekišīs problēmas risinājumu gaida no pašvaldības vai pārvaldnieka. Taču, kā uzsver K. Grīnbergs, iniciatīvai vispirms ir jānāk no pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Tikai tādā gadījumā iespējams piesaistīt līdzfinansējumu no pašvaldības.


Kā pozitīvu piemēru K. Grīnbergs min daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Mālkalnes prospektā 6 un Tīnūžu ielā 3a, 5, 7, Ogrē,dzīvokļu īpašnieku izteikto vēlmi sakārtot iekšpagalmus. Šo māju iedzīvotāji bija gatavi uzkrāt un tērēt savus līdzekļus kopēja mērķa realizēšanai, un šobrīd darbi tiek veikti.


Dzīvojamo māju Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē, iekšpagalmu labiekārtošanas projekta kopējās izmaksas mazliet pārsniedz 100 000 eiro, attiecīgi sadalot starp trim dzīvojamām mājām. Pusi no izmaksām sedz Ogres novada pašvaldība īpašas atbalsta programmas ietvaros. 


Lai realizētu projektu, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto lēmumu jāiesniedz pārvaldniekam. SIA "Ogres Namsaimnieks" ir gatavs palīdzēt īstenot dzīvokļu īpašnieku ieceres – organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, veikt projekta izstrādi, saskaņot dokumentāciju, nodrošināt līgumu slēgšanu par darbu veikšanu, kā arī organizēt un uzraudzīt pašus darbus.


K. Grīnbergs norāda, ka dažkārt nepieciešama vienošanās starp vairākām dzīvojamām mājām, kurām ir viens iekšpagalms. "Kopīga projekta rezultātā būtu iespējams pārveidot iekšpagalmus, paredzot teritoriju, kurā iekārtot atpūtas laukumus, izvietot atkritumu konteinerus, stāvvietas, piebraucamos ceļus, gājēju celiņus," skaidro K. Grīnbergs.


Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā Ogres novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija lēma par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību noteikšanu, kuras atradās vai nu uz pašvaldības vai privātīpašnieka zemes. Taču jāsecina, ka šie lēmumi atsevišķos gadījumos nav bijuši sekmīgi. Ir dzīvojamās mājas, kuru piesaistītā teritorija, iedzīvotājam izejot no kāpņu telpas, uzreiz beidzas, tātad faktiski sanāk iziet no savas dzīvojamās mājas uzreiz citas dzīvojamās mājas teritorijā.Tā tas ir, piemēram, dzīvojamām mājām Zilokalnu prospektā 20 un 22, Ogrē. 


"Tāpēc iedzīvotājiem ir jāsadarbojas, kopīgi jālemj ne tikai par vienu dzīvojamo māju, bet veselu ēku masīvu iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanu un piebraucamo ceļu pārplānošanu pēc būtības," uzsver K.Grīnbergs. "Dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas arī par piebraucamo ceļu uzkopšanas kārtību vai  servitūta noteikšanu, jo izmaksām jābūt sadalītām starp visām dzīvojamām mājām, kas attiecīgo piebraucamo ceļu izmanto. Šobrīd mūsu pilsētā piebraucamie ceļi uzskatāmi par dzīvojamās mājas piesaistīto teritoriju, tāpēc veidojas ļoti daudz dažādu nesaprašanos starp iedzīvotājiem. Nepieciešams pārplānot iekšpagalmus un varbūt pat mainīt ierasto piekļuvi atsevišķām dzīvojamām mājām."


SIA "Ogres Namsaimnieks" dzīvokļu īpašniekus aicina neatlikt jautājumu par savas dzīvojamās mājas iekšpagalmu un piebraucamo ceļu, bet pieņemt mērķtiecīgu un tālredzīgu lēmumu par to labiekārtošanu, veidojot uzkrājumus nepieciešamajiem darbiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47999

23. septembrī, 15:45, Aktualitātes
ONS

Jaunākie komentāri

Aha • 24. septembrī, 21:42
Ar rakstīšanu vien nepietiek.
oh • 24. septembrī, 12:41
Manuprāt neadekvāta summa par iekšpagalmu remontu ! Pie iedzīvotāju vidējās maksātspējas 100 t ir milzīga summa. Neviens neprasa kapitālu remontu un kaut kādas kapitālas pārbūves. Namsaimnieks savā alkatībā nevar rimties.
Citietis • 24. septembrī, 10:07
LTV bija ļoti interesants sižets par Ogres balkoniem: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lai-paraditu-balkonu-slikto-stavokli-ogre-ar-dronu-palidzibu-izveidos-digitalos-maketus.a375279/?utm_source=ZDpoust&utm_campaign=marketing&utm_medium=TW Visu šos gadus nekas nav darīts un tagad šādi sanāk...

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet