Atgriezties pie raksta

Iedzīvotāja: bērnudārznieku vecākiem nebūtu jāpērk mācību materiāli par saviem līdzekļiem

Ogres novada iedzīvotāja un trīs bērnu mamma Baiba Zakevica izplatījusi informāciju, paužot neizpratni par pirmsskolas izglītības apguves līdzfinansēšanas kārtību.

2012.gada 24.maijā Tiesībsarga atzinums par tiesībām iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs satricināja skolas, skolu dibinātājus un vecākus. Tiesībsargs savā atzinumā secināja, ka 2012.gadā, kad vecākiem bija jāiegādājas mācību līdzekļi arī tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla un mājturība, nav pilnā apmērā nodrošinātas Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā garantētās tiesības iegūt pamata un vidējo izglītību bez maksas. 


Šķiet, ka minētais atzinums neattiecas uz pirmsskolas izglītības programmu – ja reiz atzinumā ir norāde tikai par pamata un vidējo izglītību. Tomēr Izglītības likuma 12. panta pirmā daļa nosaka, ka maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde sedz no valsts vai pašvaldības budžeta. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 23. punkts nosaka, ka pašvaldība piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību literatūru, mācību procesam nepieciešamo cita veida mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Savukārt Izglītības likuma 58. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka vecāku pienākums ir "savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus".


Pirmsskolas izglītības satura pilnvērtīga apguve ir īpaši nozīmīga (bērni pirmsskolas satura apguvi veic viņiem īpaši jūtīgā jeb sensitīvajā periodā no 1.5 līdz 7 gadu vecumam), kad tiek iegūtas visas iemaņas, kas veido būtisku pamatu bērnu zināšanām nākotnē. Ne velti tiek uzskatīts, ka bērnam šajā attīstības posmā ir jādod visa nepieciešamā informācija, turklāt mācību satura neapgūšana noteiktā posmā apgrūtina nākamo izglītības posmu satura apguvi. Ne velti ir izstrādātas pirmsskolas izglītības vadlīnijas (2012.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām") un pirmsskolas mācību satura programma, lai bērniem nodrošinātu nepieciešamā mācību satura apguvi noteiktā attīstības posmā.


Lai bērni apgūtu pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto, ir nepieciešami daudzi un dažādi mācību līdzekļi, kas nav standartizētas mācību grāmatas, bet gan materiāli, kas vairāk saistās ar tādu mācību priekšmetu kā vizuālā māksla. Katru gadu Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem tiek izsniegti saraksti, kas tiek nosaukti dažādi – "Jūsu bērnam nepieciešamais..." vai "Jūsu bērna individuālajai attīstībai būs nepieciešams...". Vecāki iegādājas visu sarakstā minēto, lai tikai nodrošinātu savam bērnam visu labāko. Bet, vai tiešām viņiem tas ir jādara?  Līdz ar to rodas jautājums – kādi materiāli tad nepieciešami, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto? Ja jau vecākiem daļa no materiāliem jāiegādājas par saviem līdzekļiem... 


Iepazīstoties ar minētajām vadlīnijām un to mācību satura programmu, ir skaidrs, ka sarakstos minētie materiāli ir nevis bērna individuālajai attīstībai nepieciešamais, bet gan pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktais, lai bērni apgūtu noteikto mācību saturu.


Ir skumji, ka Ogres novadā pirmsskolas izglītības iestāžu vecāki katru gadu iegādājas saviem bērniem mācību līdzekļus no saviem līdzekļiem, par vienu bērnu tērējot 30 līdz 100 eiro. Izmaksas ir atšķirīgas, jo katram vecākam ir citādāka izpratne par mācību materiālu kvalitāti, turklāt, katram vecākam saņemot mācību līdzekļu sarakstu, tiek likts uzsvars uz to kvalitāti. Šīs nav vienīgās izmaksas, kas pirmsskolas izglītību apgūstošo bērnu vecākiem ir jāsedz. Vēl katru mēnesi par katru bērnu jāsedz izmaksas par ēdināšanu vismaz 50 eiro apmērā, bet pamatizglītības skolēniem no 1.–4. klasei ir nodrošinātas brīvpusdienas. Līdz ar to pirmsskolas izglītības programmas apguve (gan ēdināšana, gan minimālo mācību līdzekļu iegāde) vecākiem gadā izmaksā ap 630 eiro, ja bērns katru dienu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.


It kā jau Ogres novada dome saskaņā ar 2001.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" ir noteikusi izmaksas uz vienu izglītojamo Ogres novadā, kurās saskaņā ar minēto noteikumu 2. punktu ir ietvertas arī izmaksas par mācību līdzekļu iegādi. 


Dokumentos viss izskatās kārtībā, bet, tad kāpēc vecākiem jāiegādājas mācību līdzekļi? Es to izskaidrotu vienīgi ar to, ka piešķirtais finansējums ir nepietiekams, un no dibinātāja puses nav skaidri definēts, kādas summas un kādam mērķim uz vienu izglītojamo ir piešķirts konkrētās iestādes budžetā, jo ne jau vecāku iegādātie mācību līdzekļi ir vienīgie, kas nepieciešami pirmsskolas izglītības programmas apguvei – tie ir viena liela daļa no tā. Piemēram, pirmsskolas izglītības iestādei ar 145 bērniem no dibinātāja puses mācību līdzekļiem piešķirtais finansējums uz gadu ir 1700 eiro jeb 12 eiro uz bērnu. Vai tiešām 12 eiro uz vienu bērnu gadā ir pietiekams finansējums pirmsskolas izglītības programmas apguvei?


Domāju, ka daudzi vecāki par šo jautājumu ir domājuši, bet nav uzdrošinājušies uzsākt diskusiju. Kā arī daudziem vecākiem nav informācijas, ka pirmsskolas izglītības iestādēm katru gadu tiek paredzēts finansējums mācību līdzekļu iegādei, nemaz nerunājot par tā izlietojumu.


Uzskatu, ka Ogres novada pašvaldībai ir nopietni jāizvērtē pirmsskolas izglītības programmas apguvei piešķirtā finansējuma apmērs un tas jāpalielina, lai nodrošinātu 2012.gada 24.maija Tiesībsarga atzinumā noteikto.


Baiba Zakevica, Ogres novada iedzīvotāja un trīs bērnu mamma – divi no tiem apgūst pirmsskolas izglītības programmu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/34237

2015. gada 20. decembrī, 22:29, Viedokļi un intervijas
Ogrenet

Jaunākie komentāri

smukā • 2015. gada 23. decembrī, 19:02
Es piekrītu, ka vajadzētu šajā jomā pašvaldībai vairāk iesaistīties. Man bērnudārznieka kancelejas preču komplekts ir 3x dārgāks nekā skolnieka (50 eur kā minimums). Mums pat biroja papīra komplekts katru gadu jānes. Katram!!! Dzirdēju, ka argumentē ar to, ka pašvaldība kopējā iepirkumā var nopirkt tikai lētāko un sliktāko, ar ko bērniem nebūs labi. Es domāju, ka visu var, ja grib. Un ir daudz lietu, kuras sliktas nemaz nevar nopirkt. Kaut vai to pašu biroja papīru jau paši domē sev pērk, kādēļ pie viena iepirkuma nevar arī bērnudārzus apgādāt?
zika • 2015. gada 22. decembrī, 16:43
Valodiņa šeit nav galvenais un nav to ko šeit mācīt un piesārņot tēmu.
ech, valodiņa • 2015. gada 22. decembrī, 11:28
Protams, atkārtošana ir zināšanu māte, bet nesaprotu, kāpēc tu tieši man adresē to, ko reiz jau uzrakstīju visiem?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet