Atgriezties pie raksta

Arnis Veinbergs: "Olu ražotnes projekts ir nozīmīgs visam novadam"

Piedāvājam interviju ar SIA "Gallusman" līdzīpašnieku un valdes priekšsēdētāju Arni Veinbergu par Madlienas pagastā plānoto olu un to produktu ražotni, kas būs viena no lielākajām Eiropā.

Kāds šobrīd ir statuss Madlienas pagastā plānotajai olu ražotnei?
Gada nogalē esam pabeiguši konkursu par putnu turēšanas iekārtu piegādi no pasaulē vadošā šādu iekārtu ražotāja "Big Dutchman" kopumā 26 miljonu eiro vērtībā. Šīs iekārtas ražotnē ļaus pilnībā nodrošināt starptautiski atzītas dzīvnieku labturības prasības, tajā skaitā putnu brīvas turēšanas apstākļus ārpus sprostiem. Esam izvēlējušies kvalitatīvākās iekārtas, jo vesels un laimīgs putns dzīvos ilgāk un dēs vairāk olu. Tāpat esam uzsākuši ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iepirkumu procesu. Paralēli šiem darbiem jau kopš pagājušā gada novembra norisinās ražotnes darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas process. Protams, aktīvi norit arī projektēšanas darbi.


Kāpēc jaunās ražotnes izveidei izvēlēta tieši Latvija?
SIA "Gallusman" mātes uzņēmuma - "Ovostar Union" - akcionāri stratēģisko lēmumu par ražošanas attīstību Eiropas Savienībā pieņēma jau pirms četriem gadiem. Šāds lēmums pieņemts, lai būtu tuvāk produkcijas noieta tirgiem un optimizētu transporta izmaksas, kā arī lai mazinātu finansiālos un bioloģiskās drošības riskus, kas saistīti ar visu ražotņu atrašanos vienā valstī. Sākumā gan izskatījām iespējas iegādāties jau kādu ražojošu uzņēmumu, tomēr, izvērtējot vairākas iespējas un analizējot riskus, 2017. gada vidū tika pieņemts lēmums par pilnīgi jaunas ražotnes būvniecību. Iespējamās valstis ražotnes izveidei tika vērtētas pēc daudziem aspektiem – enerģijas, izejvielu un darbaspēka resursu pieejamības, to izmaksu, nodokļu politikas, loģistikas jautājumu u.c. Nozīmīgs faktors lēmuma pieņemšanai par ražotnes izveidi Latvijā bija mana spēja pārliecināt akcionārus, jo lielas atšķirības, piemēram, starp visām Baltijas valstīm no projekta īstenošanas viedokļa nebija. Vērtētas tika arī Polija un Skandināvijas valstis. Līdz ar ko mēs visi varam būt ļoti gandarīti, ka šis projekts tiks īstenots Latvijā. 


Šeit jāmin, ka ražotnes izveidei meklējām tādas vietas, kas ne tikai atbilstu nepieciešamās infrastruktūras, bet arī bioloģiskās drošības prasībām - iespējami tālu no blīvi apdzīvotām vietām. Latvijas lauku izkliedētās apbūves un plašo mežu platību dēļ piemērotas vietas atrašana bija diezgan liels izaicinājums un aizņēma vismaz gadu.


Kad ir paredzēts uzsākt ražotnes būvniecību?
Ražotnes būvniecību plānots uzsākt 2019. gada otrajā pusē. Līdz tam gan vēl ir daudz kas jāpaspēj. Arī ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti projektā var viest atsevišķas nianses. Mūsu ražotnes izveides koncepcija ir būt maksimāli efektīviem un videi draudzīgiem. Pilnīgi jaunas ražotnes izveide šajā gadījumā ir liela priekšrocība, jo varam izmantot visas jaunākās pieejamās tehnoloģijas un veidot jaunu, modernu infrastruktūru bez nepieciešamības pielāgot vai pārbūvēt veco. Esmu pārliecināts, ka mana profesionālā komanda un līdzšinējā darba pieredze, 11 gadus vadot uzņēmumu "BalticOvo" un pēdējos piecus gadus vadot "Ovostar Union" ražošanas attīstības jautājumus, spēs nodrošināt labāko rezultātu.


Kādas ir plānotās investīcijas?   
Ražotnes izveide notiks divās kārtās. Pirmājā kārtā investīcijas plānotas vismaz 50 miljonu eiro apmērā. Šīs kārtas ietvaros, ko paredzēts pabeigt divu gadu laikā, tiks izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra, tajā skaitā jaunputnu audzētava, putnu barības ražotne, olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī putnu novietnes trīs miljonu putnu turēšanai. Otrajā kārtā ražotnē turēto putnu skaitu paredzēts dubultot līdz sešiem miljoniem, investējot putnu novietņu izveidē papildus 35 miljonus eiro. Līdz ar ko kopējās investīcijas pārsniegs 85 miljonus eiro. Šeit jāsaprot, ka laika gaitā gan būvniecības, gan iekārtu izmaksas tikai pieaug, tāpēc esam ieinteresēti izveidot ražotni un uzsākt darbību iespējami ātrāk. Kopš 2017. gada ražotnes izveides kopējās izmaksas ir pieaugušas par vismaz 5 miljoniem eiro.


Vai ir plāni, kā tiks nodrošināts ražotnei nepieciešmais darbaspēks?
Ražotnes pirmās kārtas izveides ietvaros tiks radītas vismaz 150 jaunas darba vietas. Pēc otrās kārtas pabeigšanas darbinieku skaitu paredzēts palielināt līdz 200. Ražotnē būs nepieciešami dažādu jomu speciālisti – zootehniķi, vetārsti, pārtikas tehnologi, elektrotehniķi, siltumtehniķi, automatizēto iekārtu operatori, laboratorijas speciālisti, šķirotavas operatori, noliktavas darbinieki, loģistikas speciālisti, bioloģiskā servisa nodrošinātāji u.c. Apzināmies, ka darbaspēka nodrošināšana var būt zināms izaicinājums, tomēr esam gatavi maksāt pietiekami labas algas, lai interese strādāt būtu. Turklāt viegli sasniedzamā 30 km attālumā no ražotnes vietas atrodas tādas apdzīvotas vietas, kā Madliena, Suntaži, Krape, Lēdmane, Skrīveri, Ķegums, Lielvārde, Koknese un arī Ogre. Ārvalstu darba spēka piesaistīšana šobrīd vispār netiek izskatīta, jo man kā Latvijas patriotam ir svarīgi dot darbu tieši vietējiem iedzīvotājiem un pat ieinteresēt daļu aizbraukušo tautiešu atgriezties mājās. 


Ražošanas mērogi plānoti ievērojami. Kur ņemsiet vajadzīgās izejvielas?
Putnu barībai, ko paredzēts gatavot ražotnē uz vietas, tikai ražotnes pirmās kārtas ietvaros vien ik gadu būs nepieciešami vismaz 120 000 tonnas graudu. Šo apjomu plānojam iepirkt no vietējiem zemniekiem. Atkarībā no graudu cenas iepirkto graudu vērtība var sasniegt 20 miljonus eiro gadā. Tas noteikti veicinās graudkopības nozares attīstību sevišķi reģionā ap ražotni, radot papildus darba vietas un peļņas iespējas laukos. Uzskatu, ka Ogres un tam blakus esošo novadu zemnieki būs lielākie ieguvēji, jo zemāku transportēšanas izmaksu dēļ tiem būs izdevīgi savus graudus nodot pārstrādei mūsu ražotnē.


Ko darīsiet ar lielo kūtsmēslu daudzumu?
Kūtsmēsli ir pats vērtīgākais ražošanas blakusprodukts un tam var būt daudzpusīgs pielietojums. Kūtsmēslu uzkrāšanu, kas ir galvenais nelabvēlīgo smaku cēlonis, nemaz neapsveram, jo normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzglabāšanas laukumu vai tvertņu izbūve prasītu nesamērīgi lielas investīcijas un aizņemtu ievērojamu  neefektīvi izmantotu zemes platību. Tā vietā esam paredzējuši veikt kūtsmēslu tūlītēju pārstrādi. Daļu izmantot elektrības un siltumenerģijas ražošanai biogāzes stacijā, kas nodrošinās ražotnes enerģētisku neatkarību, bet daļu izkaltēt un sagatavot organiska granulēta augsnes bagātināšanas līdzekļa veidā, kas būs efektīvāks, videi draudzīgāks un lētāks par rūpnieciski ražotiem minerālmēsliem, turklāt faktiski bez kūtsmēsliem raksturīgās smakas. Pārstrādes procesā šo mēslojumu ir iespējams papildus uzlabot, pielāgojot konkrētām vajadzībām. Paredzam lielu pieprasījumu pēc šāda mēslojuma no lauksaimniekiem ne tikai Latvijā. 


Vai ražotnes izveides laikā saskaraties ar pretestību?
Jebkurš jauns un liels projekts sākotnēji saskaras ar zināmu pretestību un bažām. Tāpēc tas ir mūsu pienākums un atbildība gan skaidrot ar ražotnes izveidi un darbību saistītus jautājumus, lai jebkādas bažas kliedētu, gan izvēlēties labākos tehnoloģiskos risinājumus. Līdz šim esam izgājuši posmu, kurā saskārāmies pat ar neticību par projekta nopietnību, par ko šobrīd jautājumi vairs nerodas, līdz ar ko atliek turpināt iesākto darbu. Ticu, ka cilvēki sapratīs, ka ražošana ir mūsu kopējās labklājības pamats.


Šeit jāmin, ka šāda mēroga projektu būtu gandrīz neiespējami īstenot bez vietējās pašvaldības atbalsta, līdz ar ko esmu gandarīts par līdzšinējo pragmatisko sadarbību ar Ogres novada domi, kas izrāda sapratni par šī projekta nozīmību visa novada attīstībai, jo nodrošinās papildus budžeta ienākumus un veicinās vispārējo ekonomisko aktivitāti. Pēc ražotnes pabeigšanas paredzam, ka kļūsim par vienu no lielākajiem novada uzņēmumiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/43113

2019. gada 21. janvārī, 07:42, Viedokļi un intervijas
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Vistiniekam izdzīvotājam • 2019. gada 25. janvārī, 13:12
Kur ir tava sāpe? Kas tev no tā, ka kaut ko laukos uzbūvēs? Kāds tev maksā par troļļošanu?
Lācis • 2019. gada 24. janvārī, 21:23
Es gribu lai Madlienā būtu arī vēl govju ferma, cūku ferma, strausu ferma un fazānu ferma!
Vistinieks • 2019. gada 24. janvārī, 21:14
Atkal sākas. Vieni sēž ar putām uz lūpām un slavē nu tik būs" laimes lācis" un viss plauks un zels. otri ka smird un nevajag. Darbiniekus būs grūti dabūt, tā tas būs... Variet ar putām uz lūpām turpināt komentēt, Jūs neveiksminieki kas grib to fermu, cerams paši arī tur strādāsiet. Kaisligie fani ibiomaķ... :D

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet