Atgriezties pie raksta

Sveic Ogres novada Gada skolotājus Foto Video (papildināta ziņa)

Šodien Ogres Kultūras centra Deju zālē svinīgā ceremonijā Ogres novada pašvaldība sveic balvas "Gada Skolotājs" ieguvējus.

Ogres novada pedagogu saimi sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, kā arī pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Airisa Lepere.


Nominācijā "Par inovācijām izglītības procesā" bija pieteikti 12 pretendenti. Atzinības saņēma Ogres sākumskolas angļu valodas skolotāja Līga Bužere, Jaunogres vidusskolas angļu valodas angļu valodas skolotāja Sandra Gulbe, Suntažu vidusskolas dabaszinību skolotāja Ilona Kārkliņa un Ogres 1. vidusskolas ekonomikas, komerczinību skolotāja Agnese Slišāne.


Balvu Ogresgala pamatskolas mūzikas skolotājai Inesei Dudelei pasniedza šīs nominācijas balvas ieguvēja 2015.gadā Madlienas vidusskolas dabaszinību skolotāja Elita Atslēdziņa.Nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem" bija pieteikti 8 pretendenti. Atzinības saņēma Taurupes pamatskolas, pirmsskolas skolotāja Regīna Donska, Ogres 1. vidusskolas, sākumskolas skolotāja Inese Nolmane, Jaunogres vidusskolas izglītības psihologs Ērika Muravjova un Suntažu vidusskolas sociālais pedagogs Ieva Jakobsone.


Balvu Madlienas vispārējās izglītības iestādes (VPII) "Taurenītis" logopēdei un pirmsskolas skolotājai Vijai Celmai pasniedza šīs nominācijas balvas ieguvēja 2015.gadā Ogres 1. vidusskolas izglītības psiholoģe Jolanta Lamstere.Nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumu audzināšanas un ārpusstundu darbā" bija pieteikti 17 pretendenti. Atzinību saņēma Jaunogres vidusskolas vēstures skolotāja Aija Paškoviča, Ogresgala pamatskolas direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Gutāne, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktore Irēna Ošiņa un Ogres Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs Kristaps Kiršteins.


Balvu Ogres sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Jolantai Bardovskai pasniedza šīs nominācijas balvas 2015.gada ieguvēja Ogres 1. vidusskolas un Ogres Mūzikas skolas skolotāja Gunita Bičule.Balvu par aktīvu audzēkņu iesaistīšanu profesionālās meistarības izaugsmes pasākumos un augstiem mācību sasniegumiem saņēma Ogres tehnikuma mākslas un dizaina nodaļas pedagogs Toms Ezerietis. Balvu pasniedza tehnikuma direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.Nominācijā "Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību" bija pieteikti 7 pretnedenti. Atzinības saņēma Suntažu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Gunta Būmeistare, Ogres 1. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Irēna Pupčenoka, Ogres novada sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un Ogres sākumskolas skolotāja Regīna Hanzena un Ogres novada fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un Jaunogres vidusskolas fizikas skolotāja Tatjana Potihoņina.


Šo balvu izpelnījās Ogres Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Inna Zeņkeviča. Tiesa gan, Zeņkevičas kundze pasākumā nepiedalījās, jo ar vairākiem Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem un kolēģiem atradās ārzemēs – Erasmus+ programas pasākumu ietvaros.


Balvu no šīs nominācijas laureātes 2015.gadā Madlienas VPII "Taurenītis" vadītājas Ingrīdas Mārtiņas rokām saņēma Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu izglītībā" bija pieteikti 15 pretendenti. Atzinības saņēma Suntažu vidusskolas sporta un mājturības skolotājs Dzintars Andževs, Ogres Mūzikas skolas vijoles spēles skolotāja Zita Krūmiņa, Taurupes pamatskolas sporta skolotājs Arvīds Bogdāns un Ogres Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Elvīra Kadakovska.


Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Madlienas vidusskolas sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa."Swedbank" balvu no Ogres filiāles klientu apkalpošanas vadītājas Larisas Bobrovas rokām saņēma Ogres 1. vidusskolas direktores ilggadējā vietniece un matemātikas skolotāja Anda Priede un Ogres Mūzikas skolas ģitāras spēles skolotājs Valdis Koroševskis.


Atsevišķi labākos skolotājus sveica arī Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Airisa Lepere. Par īpašiem nopelniem pateicības saņēma Gunta Pupina no Ogresgala VPII "Ābelīte", Janīna Gržibovska no Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Aina Krinberga no Ogresgala pamatskolas, Sarmīte Munde no Ogres Mākslas skolas, Ludmila Andrejeva no Ogres VPII "Saulīte", Iveta Holcmane no Ogres novada Sporta centra, Olga Muzikante no Ogres sākumsskolas un Lidija Strelkova no Jaunogres vidusskolas.


Pasākuma dalībniekiem īpašu koncertu sniedza ogrēniete Antra Stafecka un grupas "Otra puse" solists Normunds Pauniņš.


Pasākuma noslēgumā visi varēja nogaršot īpašo svētku torti.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/36947

2016. gada 21. oktobrī, 13:50, Jauniešiem
Ogrenet

Jaunākie komentāri

salauzta sirds<maita2 • 2016. gada 30. oktobrī, 18:44
Ne tikai tev ir salauzta sirds.
Paldies • 2016. gada 28. oktobrī, 22:30
Lielisks pasākums bija.Paldies!
Hortenzija • 2016. gada 28. oktobrī, 13:23
Sirsnīgi sveicu Ogresgala pamatskolas skolotāju Inesi Dudeli ar panākumiem. Lai nepietrūkst mīlestības, sirdssilltuma, daudz spēka un izturības turpmāk.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet