Atgriezties pie raksta

Informācija par pabalstiem mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai Pielikums

Pielikumi

Bērnu vecākiem, kuri mācās Ogres novada izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu un pabalstu individuālo mācību līdzekļu piederumu iegādei, informē Ogres novada Sociālais dienests.

Lai pretendētu uz pabalsta saņemšanu, jāatbilst kādam no kritērijiem, proti, bērnam noteikta invaliditāte, ģimenes vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā ir mazāki nekā 228 eiro katram ģimenes loceklim un/vai ģimene audzina 3 vai vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina mācības vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.


Iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu var iesniegt Sociālajā dienestā vai konrētajā izglītības iestādē.


Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei tiek piešķirts vienam vispārējās izglītības iestādes 1. līdz 12. klases izglītojamajam.


Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" trūcīgām ģimenēm nodrošina individuālo mācību piederumu komplektu vai skolas somu – viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem.


Detalizētu informāciju par pabalstu veidiem, apmēru, piešķiršanas kritērijiem, pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt ŠEIT vai rakstam klāt pievienotajā dokumentā, kā arī, vēršoties Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai (kontaktus skatīt ŠEIT).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/39367

2017. gada 7. augustā, 10:58, Jauniešiem
Ogrenet

Jaunākie komentāri

KA AR • 2017. gada 7. augustā, 17:45
GIMNAZIJU 5 KL GRAMATAM DARBA BURTNICAM

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet