Atgriezties pie raksta

DI projekta ietvaros spriež par bērnunama "Laubere" nākotni

24.augustā Ogres novada bērnunamā "Laubere" notika sanāksme saistībā ar bērnunama reorganizāciju un deinstitucionalizācijas (DI) projekta īstenošanu Ogres novadā.

Sanāksmē piedalījās Ogres novada pašvaldības domes vadība un speciālisti, Ogres novada Sociālā dienesta vadība, bērnunama "Laubere" vadība, kā arī pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento".


Sānāksme iesākās ar kopējo redzējumu par DI projekta īstenošanu Ogres novadā. Piesaistītie eksperti iepazīstināja klātesošos ar apkopotajiem datiem Ogres novadā par trīs projekta mērķa grupām: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem; bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs; bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri atrodas ģimenē.
 
Tika ieskicēti vairāki iespējamie risinājumi šo cilvēku integrēšanai sabiedrībā, kas ir galvenais nosacījums DI projekta veiksmīgai īstenošanai. Ņemot vērā, ka finansējums, ko iesaistītā pašvaldība iegūst projekta ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, ir paredzēts tieši infrastruktūras pilnveidošanai, tika piedāvāti risinājumi saistībā ar grupu dzīvokļu izveidi, kā arī telpu Suntažu ielā 2, Ogrē, pielāgošanu.
 
Katrai mērķa grupai tiek atvelēts konkrēts finansējums par vienu personu, kuru pašvaldība, ievērojot DI vadlīnijas, iegulda rīcības plānā iekļauto punktu īstenošanai. Par vienu personu ar garīga rakstura traucējumiem viņa integrēšanai sabiedrībā, uzlabojot infrastruktūru, pašvaldība iegūs 14 902 EUR.


Vienam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas pakalpojumu izveidei atvēlēti 2517 EUR. Savukārt bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs, pašvaldībai bērnu dzīves kvalītātes uzlabošanas nolūkā ir iespēja reoganizēt bērnu aprūpes iestādes.
 
Runājot par bērnunama "Laubere" nākotni, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš uzsvēra: "Mēs domājam, kā reorganizēt šo vietu, jo šobrīd bērnunamā ir nedaudz vairāk kā 10 bērnu, no kuriem tikai 3 ir mūsu pašvaldības bērni. No vienas puses, uzturēt bērnunamu pašvaldībai izmaksā ļoti dārgi, un mēs maksājam par citu pašvaldību bērniem. No otras puses – nevaram slēgt šo iestādi, jo cilvēki paliks bez darba. Mums jāmeklē risinājums, lai šo ēku saimnieciski un lietderīgi izmantotu, saglabājot darba vietas."
 
Sanāksmes noslēgumā visas iesaistītās puses nonāca pie vairākiem secinājumiem. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento", kuri Rīgas plānošanas reģionā izstrādā deinstitucionalizācijas plānu, izveidos savu redzējumu Ogres novada pašvaldības rīcības plānam. Pašvaldība izanalizēs, kuras vietas varētu būt piemērotas grupu dzīvokļu izveidei. Tāpat arī turpinās risināt jautājumu par ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, attīstību un pilnveidošanu.
 
Paralēli tiks rīkota tikšanās ar apkārtējo pašvaldību vadību un speciālistiem, lai apzinātu katras pašvaldības plānus saistībā ar dalību DI projektā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/39524

2017. gada 27. augustā, 08:16, Jauniešiem
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

skaisti • 2017. gada 28. augustā, 11:35
Jā paņemiet pie sevis šos nabaga bērniņus, tiksiet apzagti,Jūs apciemos viņu bioloģiskie vecāki,draudēs jums un vēl pa muti sados, jo bērniem ir telefoni un viņi pie katra strīda zvanīs saviem vecākiem alkāniem un zekiem,kas paši nevar par viņiem parūpēties,bet jūs gan audzinās
ko • 2017. gada 28. augustā, 11:32
Ko Jūs runājat,ka nejēdzat,tur nav mazu bēbīšu, tur ir pusaudži,kas pārsvarā visi jau ir policijas redzeslokā, ar viņiem galā netiek neviens,viņi tur dara ko grib un staigā kur grib.Visas Jūsu Ziemassvētku adītās zeķītes un davaniņas tiek izsmietas un izmestas. Viņi drēbes met ārā,pat nemazgā,jo viņiem visa ir pa pilno.
to izklausās • 2017. gada 28. augustā, 10:05
Tu varētu ņemt aprūpē kādu mazo dvēselīti.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet