Atgriezties pie raksta

Sandra Grunte: Jaunajā mācību gadā vēlu optimismu

Vasara pagājusi, klāt 1.septembris, izglītības iestādes ver vaļā durvis saviem audzēkņiem, lai sāktu jaunu darba cēlienu.

Vasara ir brīvdienu laiks skolēniem, savukārt skolu vadībai, tāpat arī par izglītības darbu atbildīgajiem pašvaldību speciālistiem tas ir atbildīgs, spraiga darba pilns laika posms, kurā jāpagūst sakārtot skolas jaunajam mācību gadam, jāapgūst ar izglītības darba organizēšanu saistīti normatīvie akti, jāseko līdzi izmaiņām tajos un Izglītības un zinātnes ministrijas dotajiem norādījumiem, jāspēj orientēties pedagogu darba samaksas noteikumos un daudzos citos jautājumos.


Katru gadu, un šis gads nav izņēmums, Latvijā daudzviet tiek slēgtas skolas - nepietiekamā skolēnu skaita dēļ. Ogres novadā līdz šim neviena skola netika slēgta.


"Mūsu novadā jaunais mācību gads sāksies bez izmaiņām skolu tīklā - viss paliek tā, kā bija līdz šim. Par kopējo skolēnu skaitu novadā mums nav jāraizējas - precīza informācija par izglītojamo skaitu būs pieejama tikai septembra pirmajās dienās, taču Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamā informācija liecina, ka izglītojamo skaits šobrīd novadā 1. – 12. klasēs ir par 26 mazāks nekā 2016. gada 1. septembrī. 2016. gada septembrī Ogres novadā bija reģistrēti 3866 izglītojamie, šobrīd - 3840. Pirmajās klasēs izglītojamo skaits samazinājies par 38. Pagājušā gada 1. septembrī Ogres novadā reģistrēti 423 pirmklasnieki, šobrīd – 385," skaidro Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte.


Lauku skolās skolēnu skaits samazinās, pilsētas skolās pieaug, lai gan, piemēram, Jaunogres vidusskolā, kur tiek realizētas mazākumtautību izglītības programmas, pirmklasnieku skaits samazinājies gandrīz uz pusi – pagājušajā gadā bija 82 izglītojamie 1. klasēs, šogad - tikai 43. Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, arī jaunajā darba cēlienā vairākās lauku skolās mācību process tiks organizēts apvienotās klasēs, jo izglītojamo skaits ir pārāk niecīgs, lai varētu izveidot atsevišķus klašu komplektus. Šajā mācību gadā apvienotā klasē nāksies mācīties arī Ķeipenes pamatskolas 1. un 3. klases bērniem - pirmo reizi šīs skolas vēsturē.
 
Līdztekus vispārējās izglītības programmās vairākās skolā tiek īstenotas arī izglītības programmas izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem, Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā uzņem izglītojamos ar somatiskām saslimšanām – izglītības iespējas tiek nodrošinātas visiem.


"Jaunums šajā mācību gadā būs tas, ka Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs uzsāks jaunu speciālo programmu īstenošanu Suntažu ielā 2, Ogrē, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ko iepriekš šajās telpās nodrošināja Jumpravas internātpamatskola. Plānojam, ka pašvaldībā, kopīgi sadarbojoties ar Suntažu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru un biedrību ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”, pilnveidot un uzlabot šo speciālās izglītības pakalpojumu Ogrē," informē S. Grunte.  
 
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja atgādina, ka jaunais mācību gads nāk ar jaunumiem pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.


S. Grunte: "Ir apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi, plānots, ka jaunā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma paaugstinās skolu autonomiju un atbildību par izglītības kvalitāti. Tajā kā svarīgākais pedagoga darba kvalitātes novērtējuma kritērijs izvirzīts pedagoga ikdienas darbs mācību stundā, sadarbības prasmes un skolotāja atbalsts skolēnu spēju attīstībā un virzībā. Jaunā kārtība arī nostiprina skolas atbildību izglītības kvalitātes un skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā, kā arī mazina birokrātisko slogu."


Pārvaldes vadītāja atzīst, ka līdz ar lielāku autonomiju un atbildību tomēr ir arī daudz jautājumu, jo jaunā kārtība tika apstiprināta tikai augusta beigās, bet novērtēšanas procesu ar skolotāju pieteikšanos būtu vēlams jau uzsākt septembrī.


"Manuprāt, tas ir ļoti īss laiks, lai izglītības iestādes varētu kvalitatīvi izstrādāt savas iekšējās kārtības, lūdz ar to mums Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes specialistiem būs jāsadarbojas ar izglītības iestāžu vadītājiem, lai veiksmīgi ieviestu jauno sistēmu. Plānots, ka jaunais regulējums padarīs arī skaidrāku piemaksu sistēmu par kvalitāti. Piemaksas apmēru izglītības iestādei pieejamā finansējuma ietvaros noteiks skolas direktors, kurš ir atbildīgs par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu skolā un visprecīzāk var izvērtēt katra pedagoga ieguldīto darbu un profesionalitāti, tomēr pastāv daudz jautājumu par to, cik tad liels finansējums būs pieejams," atklāj S. Grunte.
 
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi darbu pie jauna mācību satura izveides. Plānots, ka izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai šī gada septembra otrajā pusē.


S. Grunte: "Pirmsskolās to plānots sākt ieviest 2018. gada 1.septembrī, bet jau tagad visām izglītības iestādēm un pedagogiem jāiesaistās, lai būtu atbilstoši izglītoti pedagogi un veidota jaunajai mācību pieejai atbilstoša mācību vide. Mūsu novadā jaunā mācību satura aprobācijas procesā ir iesaistījusies Ogres 1.vidusskola, tāpēc plānojam, ka, balstoties uz Ogres 1.vidusskolas pieredzi, varēsim arī citās novada skolās pakāpeniski sagatavoties jaunā kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai."
 
Lai gan ir daudz neskaidrību un neziņas jaunā mācību gada priekšvakarā, S. Grunte tomēr ir optimistiski noskaņota un optimismu vēl arī novada izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/39562

2017. gada 31. augustā, 11:11, Jauniešiem
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

LASĪTĀJS • 2017. gada 1. septembrī, 09:09
Kāds optimisms, lauku skolas izmirst !!! Kā Jūs to neredzat

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet