Atgriezties pie raksta

Grāmatas atvēršanas svētkos svin Madlienas vidusskolas jubileju Foto

Zinību dienas vakarā Madlienas vidusskolā norisinājās grāmatas "Mana Madlienas vidusskola" atvēršanas svētki, kuros piedalījās šīs izglītības iestādes bijušie un pašreizējie pedagogi un darbinieki.

Grāmatas izdošana saistīta ar nozīmīgu notikumu gan skolas, gan Madlienas pagasta dzīvē – pirms 45 gadiem durvis skolēniem vēra jaunuzceltais skolas nams. 1972. gada 1. septembrī Madlienas astoņgadīgā skola bija pārtapusi par vidusskolu un 1975.gada pavasarī 17 jaunieši, pirmie Madlienas vidusskolas absolventi, saņēma vidējās izglītības atestātu.


Visa skolas vēsture tagad apkopota biezā grāmatā "Mana Madlienas vidusskola" – mīļi skan šāds grāmatas nosaukums, jo tik daudzi šo skolu saukuši par savu! Un grāmatu ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām veidojis ļoti plašs cilvēku loks – gan Madlienā un kaimiņu pagastos dzīvojošie, gan arī skolas absolventi un bijušie pedagogi, kurus dzīves ceļi aizveduši tālāk.
 
Madlienas vidusskolas ēka Sises upes krastā, kā jau minēts, uzcelta 1972. gadā, un vislielāko darbu, lai jaunā skola tiktu uzcelta, paveica padomju saimniecības "Madliena" direktors Jūlijs Beļavnieks un skolas direktors Broņislavs Zukulis. Abiem kungiem, tāpat arī skolotājiem un darbiniekiem, kuri ilgus darba gadus veltījuši Madlienas "gaismas pilij" un nu jau devušies pelnītā atpūtā, svētku vakarā tika veltīti sirsnīgi pateicības vārdi.


Grāmatas atvēršanas svētkos un skolas 45 gadu jubilejā bija daudz sveicēju. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš Madlienas vidusskolas pedagogiem – Elitai Atslēdziņai, Jevgēnijam Liepam, Zintai Kalniņai – pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu. Šo apbalvojuma saņēma arī direktora vietniece izglītības jomā Vanda Kalniņa. Savukārt Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstības jomā saņēma skolotājas Vita Volkopa, Rasma Vērpēja, Signe Kušnire, Silvija Tutāne, Anita Jākobsone, Daiva Lūse, Mārīte Korņicka un Inta Oša.


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, sveicot Madlienas vidusskolas pedagogu un darbinieku saimi, nolasīja domes priekšsēdētājs Egila Helmaņa vēstījumu (Helmaņa kungs pats nevarēja ierasties svētku pasākumā Madlienā, jo piedalījās Zinību dienas pasākumā Ogres Mūzikas skolā):
 
"Kamēr Latvijas pagastos pastāvēs skolas, laukos būs dzīvība, un lauki ir garants mūsu valsts pastāvēšanai un izaugsmei. Mani satrauc, ka laukos ik gadu samazinās iedzīvotāju skaits, ka aizvien tukšākas kļūst lauku skolas, daudzas jau ir piedzīvojušas bēdīgo slēgšanas likteni. Savulaik arī tagadējā Madlienas pagasta teritorijā bija vairākas skolas, kuras diemžēl tika slēgtas. Skolu likvidēšana veicina daudzu apdzīvotu vietu izzušanu no Latvijas kartes, un man ir sāpīgi lasīt vai klausīties ziņas par kādas lauku skolas slēgšanu, jo līdz ar to tiek iznīcinātas latviskās identitātes saknes.
 
Madliena izsenis ir bijusi vieta ar stiprām garīgām tradīcijām, te veidojušās personības ar pasaules vārdu. Visos laikos Madlienā izglītība ir bijusi cieņā un godā, skola caur laiku lokiem ir spējusi saglabāt savu nozīmi sabiedrībā – par to liecina arī pirms 45 gadiem uzceltā tagadējā vidusskolas ēka, kas gadu ritumā ir paplašinājusies, pienācīgi uzturēta un labiekārtota, lai jaunā madlieniešu paaudze savā pagastā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību.
 
Es sveicu jūs visus Zinību dienā, jauno mācību gadu uzsākot. Es sveicu jūs visus skolas 45 gadu jubilejā un vēlu jūsu Gaismas pilij saules mūžu. Paldies ikvienam, kurš palīdzējis šai skolas ēkai tapt, ikvienam, kurš ir rūpējies par tās uzturēšanu un attīstību, bet īpaši pateicos Jūlijam Beļavniekam, kuram, manuprāt, šīs skolas tapšanā ir vislielākais nopelns.
 
Esmu gandarīts par grāmatas "Mana Madlienas vidusskola" izdošanu – paldies ikvienam par ieguldījumu savas skolas un līdz ar to arī sava pagasta vēstures saglabāšanā.


Es lepojos ar jums, madlienieši!"
 
Siltus, mīļus apsveikuma vārdus skolai veltīja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un pagasta iestāžu vadītāji, skolas padomes pārstāvji, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības Ogres pārnovadu arodorganizācijas ilggadējā priekšsēdētāja Airisa Lepere, īpaši pateikdamās vietējās arodorganizācijas vadītājiem.
 
Svētkos savus kolēģus sirsnīgi sveica kaimiņu skolu pārstāvji – Suntažu vidusskolas direktors, Madlienas vidusskolas 2006.gada absolvents Mārtiņš Leja, Ķeipenes pamatskolas direktors Māris Siliņš, Taurupes pamatskolas direktore Lonija Pušmucāne, direktores vietniece mācību darbā Vanda Prancāne un Mazozolu filiāles vadītāja Vera Gruzniņa.
 
Madlienas vidusskolā jaunas mācību gads sācies nozīmīgas jubilejas noskaņā. Svētki turpinās – jau pavisam drīz, 21. oktobrī, salidojumā pulcēsies skolas absolventi, lai savas skolas vēstures grāmatu papildinātu ar jauniem atmiņu stāstiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/39597

2017. gada 4. septembrī, 17:30, Jauniešiem
www.ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet