Atgriezties pie raksta

Mākslas nodaļai Madlienas skolā 20 gadi Foto

3. septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā (KKMMMS) notika arī izstādes "Radīšanas prieks" atklāšana, kas veltīta skolas Mākslas nodaļas 20 gadu jubilejai.

Skolā šogad jauna izglītības programma


KKMMMS direktore Vita Ervalde, uzrunājot skolas kolektīvu, skolas audzēkņus un viņu vecākus jaunā mācību gada ieskaņas pasākumā, vēlēja visiem veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu, kā arī informēja par skolas aktualitātēm. Šovasar skolā remontdarbi veikti kāpņu telpā, kas ved uz Mākslas nodaļas klasēm, kā arī kamerzālē.


Šajā mācību gadā tiek piedāvāta jauna interešu izglītības programma – "Mūzika – Ģitāras spēle". V.Ervalde atklāja, ka šogad uzņemti 55 audzēkņi: Mākslas nodaļā – 15, Mūzikas nodaļā – 13, interešu izglītības programmās – 27, kopumā skolā mācās 139 audzēkņi. Šogad arī skolas pedagogu saimē uzņemti vairāki jauni pedagogi – mākslas skolotāja Ineta Frēliha, flautas spēles skolotāja Ieva Lejniece un ģitāras spēles skolotājs Valērijs Percevs.


Gatavosies republikas mēroga konkursam


Skolas direktore, atskatoties uz pagājušo mācību gadu skolā, atgādināja, ka veiksmīgi ir aizvadīts akreditācijas process un atbalstīti trīs projekti, kuru ietvaros iegādāts jauns baritona saksofons, jaunas licencētas datorgrafikas programmas un iekārtota izstāde "Radīšanas prieks", kuras atklāšana arī 3. septembrī notika. Savukārt šajā mācību gadā notiks gatavošanās valsts konkursiem un republikas mēroga pasākumam – 6. akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursam, kas Madlienā notiks 24. novembrī.


Sākās mākslas laikmets skolā


Tomēr galvenais notikums šogad KKMMMS ir Mākslas nodaļas 20 gadu jubileja! V.Ervalde atminējās, ka 1998. gadā radās doma par Mākslas nodaļas atvēršanu, to atbalstīja gan pedagogi, gan toreizējais Madlienas pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Karasevs, izdevās iekārtot atbilstošas telpas skolā, un audzēkņu uzņemšana varēja sākties. Mākslas nodaļā tika uzņemti vairāk nekā 60 audzēkņi un skolā kopumā – 176.


"Skolā sākās jauns laikmets – mākslas laikmets. Skolas telpas vienmēr skaisti noformētas, organizētas izstādes Madlienas Kultūras namā, pagasta pārvaldē, bibliotēkā, apkārtējos pagastos, Ogrē un citviet Latvijā. Liels bija mūsu prieks, kad Mākslas nodaļas audzēknes Zanes Liepiņas darbs Taivānā ieguva zelta medaļu, tāpat arī citi mūsu audzēkņu darbi gan godalgotas vietas, gan atzinības guvuši dažādos konkursos Latvijā un ārzemēs,” ar profesionālo nodaļas pedagogu darbu un audzēkņu sasniegumiem lepojas V.Ervalde, sakot paldies direktores vietniecei Intai Putniņai-Cīrulei, kura visus 20 gadus arī vada Mākslas nodaļu.


Viss strauji attīstās


I.Putniņa - Cīrule ar smaidu atminējās pirmos darba gadus nodaļā, jo tolaik dokumenti tika saglabāti disketēs, mūzika atskaņota kasetēs, videofilmas bija ierakstītas videokasetēs un to rādīšanai bija nepieciešama speciāla aparatūra. Pēdējo gadu laikā viss strauji attīstījies un arī mācību procesā ienāk aizvien vairāk jaunās tehnoloģijas, tomēr, kā atzina nodaļas vadītāja, "jau gadsimtiem ilgi vērtību vērtība ir un paliek parastā zīmuļa vienkāršie vizuālie stāsti".


I.Putniņa-Cīrule pateicās skolas kolektīvam, profesionālajiem, radošajiem un aktīvajiem pedagogiem, skolas direktorei par atbalstu un sapratni, audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī skolas kultūras metodiķei Santai Siliņai par izstādes “Radīšanas prieks” koordinēšanu.  


 


Pateicība skolas vadībai un kolektīvam


Pirmajā skolas dienā sveica arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, uzverot, ka KKMMMS dod iespēju bērniem apgūt mākslu vai mūziku, kas daudzviet Latvijā nemaz nav iespējams, kā arī vēlēja, lai mācības šajā skolā bērni uztvertu ar prieku. O.Atslēdziņš par kvalitatīvo un radošo darbu pateicās gan V.Ervaldei, gan I.Putniņai-Cīrulei un pārējam skolas kolektīvam.


Pateicības vārdus saņēma arī skolotājas, kuras Mākslas nodaļā ir strādājušas kopš tās atvēršanas – Vineta Kazeka un Skaidrīte Krīgere, savukārt skolotājai Edītei Lasei te aizritējuši jau 18 darba gadi.


Svētkos muzikālu sveicienu klātesošajiem veltīja Rūta Dūduma. Pēc svinīgā pasākuma ikviens devās aplūkot izstādi "Radīšanas prieks".


 Māksla ir dzīves nepieciešamā komponente


S.Siliņa pastāstīja, ka KKMMMS pastāvēšanas laikā šo skolu ir absolvējuši audzēkņi no tuvākiem un tālākiem pagastiem un skola jaunajos cilvēkos ir rosinājusi un attīstījusi radošumu, kas bieži vien attīstīts arī pēc skolas absolvēšanas. Radoši un izdomas bagāti vienmēr bijuši arī audzēkņu vecāki, skolas darbinieki un pedagogi.


"Cilvēki savam un tuvāko priekam rada brīnišķīgas lietas, mākslas darbus, taču kautrējas tās izrādīt un savus hobijus publiskot. Rīkojot izstādi "Radīšanas prieks", vēlējāmies parādīt, ka māksla ir mūsu dzīves nepieciešamā komponente, kas bagātina gan tās radītājus, gan vērotājus, aicina uz izaugsmi un radošu attīstību. Atrašanās mākslas vidē veicina darboties gribu un atbrīvo cilvēkā radītāju. Piedalīšanās izstādē stiprina skolas pedagogu, darbinieku, absolventu un audzēkņu vecāku pašapziņu, apliecinot, ka arī viņi var un drīkst būt savas dzīves mākslinieki," ir pārliecināta S.Siliņa, tāpēc arī radusies doma veidot šādu izstādi, kas veicina jaunradi, radošo darbību, pieredzes apmaiņu un tajā var gūt jaunas idejas turpmākajai darbībai. Izstādē apskatāmas dažādās tehnikās tapušas gleznas un zīmējumi, fotogrāfijas, grāmatu iesējumi, māla trauki, rokdarbi, rotaļlietas un rotaslietas no pērlēm, ādas, dzijas, filca, dekupēti priekšmeti un vēl daudz kas cits.


Izstāde KKMMMS būs apskatāma līdz 13.septembrim, tad tā ceļos uz Madlienas Kultūras namu, uz Taurupi, Meņģeli un Suntažiem, savukārt Ogres Mākslas skolā izstādes darbi būs aplūkojami no 1. līdz 13. oktobrim. Izstāde veidota Ogres novada pašvaldības projektu konkursa ietvaros.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42232

2018. gada 5. septembrī, 14:48, Kultūra un izglītība
Ogrenet

Jaunākie komentāri

ir? • 2018. gada 5. septembrī, 16:23
pa šiem gadiem ir kādi starptautiski atzīti mākslinieki, kas no Madlienas nākuši? ir viņiem savs stūrītis skolā atvēlēts, lai ir uz ko tiekties?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet