Atgriezties pie raksta

Vēl var iesniegt projektus mācību motivācijas palielināšanai

Vēl tikai šonedēļ, līdz 26.oktobrim, biedrības un organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, var iesniegt pieteikumus jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam. 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. 


Atgādinām, ka minimālais priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo skaits, kas iesaistāms projektā, ir ne mazāks kā 10% no mērķa grupas.


Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. 


Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi.


Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.


Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts "PuMPuRS", kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.).


Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā "PuMPuRS". Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.


Ogres novada pašvaldībā ir izstrādāts Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai, kura ietvaros paredzēta arī vienaudžu un jauniešu līderu, kā arī biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jauniešiem iesaiste. Tāpēc aicinām iesaistīties projektu ideju ģenerēšanā, pieteikumus sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī sadarboties ar izglītības iestādēm, noskaidrojot mērķauditoriju un tās vajadzības.


Aicinām iesniegt sagatavotos projektu pieteikums saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem Ogres novada pašvaldībā, iesniedzot personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv.


Vairāk informācijas par projektu pieteikumu iesniegšanas par saņemt Jaunatnes iniciatīvu projektu koordinatores Ogres novada pašvaldībā Ievas Švēdes, rakstot uz e-pastu: ieva.svede@ogresnovads.lv vai zvanot pa tālruni 65068764.


Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42564

2018. gada 25. oktobrī, 09:41, Kultūra un izglītība
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet