Atgriezties pie raksta

Izglītības konsultatīvā komisija aktualizē problēmjautājumus

28.novembrī notika kārtējā Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas sēde, kurā tika apspriesti vairāki nozīmīgi jautājumi, kas saistīti ar izglītības nozari Ogres pašvaldībā. Šajā reizē par komisijas sēdes norises vietu bija izraudzīta Jaunogres vidusskola. 

Viena no būtiskākajām problēmām ne tikai valstī, bet arī Ogres novadā ir pedagogu trūkums, īpaši tiek meklēti svešvalodu un dabas zinību skolotāji. Lai varētu risināt šo problēmu, nepieciešams veicināt jaunu pedagogu piesaisti un esošo pedagogu pārkvalificēšanos.


Līdz ar to sēdes ietvaros tika apspriestas iespējas, kā motivēt jaunos pedagogus strādāt tieši Ogres novada izglītības iestādēs, kā stimulēt Ogres novada skolu absolventus – topošos skolotājus, atgriezties strādāt novadā un kā nodrošināt esošo pedagogu pārkvalificēšanos.


Kā vēl viena problēma tika atzīmēta skolēnu vēlme mācīties. Pirmajās klasēs skola un jaunu zināšanu apguve šķiet aizraujoša un liek bērniem censties, bet vēlāk daudziem skolēniem zūd interese par mācībām. Šobrīd galvenokārt tiek novērtēti un apbalvoti labākie skolēni – teicamnieki, olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāji, tomēr tikpat svarīgi ir novērtēt arī tādus skolēnus, kuriem mācību vielas apgūšana prasa lielāku laiku, taču ir redzama viņu centība un izaugsme mācību gada laikā. 


Izglītības konsultatīvās komisijas sēdes dalībnieki arī atzīmēja, ka svarīgi ir nodrošināt bērniem iespēju darboties un izglītoties arī ārpus mācību procesa, tai skaitā brīvlaikā. Viena no problēmām, kas iezīmējās Ogres novadā, ir dažādu aktivitāšu un nometņu trūkums skolēniem vasaras brīvlaikā. Pagājušajā vasarā interese par nometnēm no skolēnu puses bija daudz lielāka nekā piedāvātās iespējas. Lai nodrošinātu lielāku un daudzpusīgāku nometņu skaitu, nepieciešams piesaistīt ne tikai pašvaldības izglītības iestādes, bet arī uzņēmumus un biedrības.


No šī gada 1.septembra ikvienam skolēnam tiek nodrošināta lieliska iespēja izzināt un klātienē redzēt mūsu kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros.


Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš uzsvēra, ka svarīgi ir šīs un citas izzinošās ārpusskolas aktivitātes īstenot tieši Ogres novadā, lai skolēni to iepazītu. "Daudzi skolēni nezina pat tādas lietas kā pagastu skaits Ogres novadā, tā lielums un robežas. Tomēr arī mūsu novadā ir daudz interesantu objektu un vietu, ko apskatīt un iepazīt, tāpēc šo bagātību jāparāda arī skolēniem, tādējādi tiktu veicināts skolēnu patriotisms un lepnums par savu novadu".


Ogres novada izglītības konsultatīvās komisija tika izveidota 2017.gada 19.oktobrī. Tajā darbojas pārstāvji no Ogres pilsētas un pagastu skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī sēdēs piedalās Ogres novada pašvaldības pārstāvji. Komisijas nolikums nosaka, ka Ogres novada izglītības konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija par izglītības attīstības jautājumiem Ogres novadā.


Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt Ogres novada pašvaldības domes, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, izglītības iestāžu vadītāju un sabiedrības pārstāvju sadarbību izglītības attīstības plānošanas un kvalitatīvas vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības īstenošanas veicināšanai Ogres novadā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42826

2018. gada 29. novembrī, 19:13, Kultūra un izglītība
www.ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet