Ogrenet
Atgriezties pie raksta

Ogres 1.vidusskola ver durvis topošo pirmklasnieku vecākiem Foto

24.janvārī Ogres 1.vidusskolā notika informatīvā tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem, lai viņus iepazīstinātu par mācību procesu skolā, kā arī kārtību, kādā jāreģistrē bērns uzņemšanai 1.klasē.

Pasākumu ar priekšnesumu atklāja Ogres 1.vidusskolas tautas deju kolektīvs "Musturiņi".


Informatīvajā daļā ar skolu un tās turpmāko attīstību iepazīstināja Ogres 1.vidusskolas direktors Igors Grigorjevs. Šobrīd kopumā skolā mācās vairāk nekā 1300 skolēni, sākumskolā (1. līdz 3.klase) ir 6 klases katrā klašu grupā. Skolā tiek piedāvāta gan vispārējās izglītības programma, gan speciālās izglītības programma skolēniem ar mācību traucējumiem. Lai veiksmīgāk mācību procesā iekļautu no 2020./2021. mācību gada valstī noteikto jauno mācību standartu, skola ir iesaistījusies jaunā izglītības satura aprobācijas procesā, nodrošinot skolēniem iespēju mācīties darot un veicinot zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.


Ogres 1.vidusskolā pirmās klases tiks veidotas, ievērojot nejaušības principu. Galvenie nosacījumi ir zēnu un meiteņu proporcija, kā arī bērnu, kuriem nepieciešams papildu atbalsts mācību procesā, integrēšana. Skolēnu sadali klasēs veiks komisija trīs cilvēku sastāvā – direktora vietniece mācību darbā sākumskolā, viens 4.klašu pedagogs un viens skolas padomes deleģēts pārstāvis. Pēc 20.maija sadalījums klasēs tiks publicēts skolas mājaslapā, un no 3. līdz 7.jūnijam notiks dokumentu pieņemšana reģistrācijai. I.Grigorjevs aicināja uz sadarbību arī vecākus - atbalstīt bērnus pasākumos un ikdienas mācību procesā, piedāvāt ierosinājumus un idejas skolas attīstībai.


Par mācību procesu skolā informēja direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Iveta Šimanska. 2019./2020. mācību gadā paredzētas 6 pirmās klases, katrā no tām ne vairāk kā 22 skolēni. Mācību stundas sākas plkst. 8.40, bet trešdienās plkst. 9.30, tomēr jau no plkst. 8.15 skolā ir atvērta lasītava, kurā skolēni var uzkavēties līdz stundu sākumam. Pēc stundām līdz plkst.15 ir pieejamas pagarinātās grupas, bet no plkst. 15 - 18 pagarinātās maksas mācību grupas. I.Šimanska atzīmēja, ka šajā mācību gadā maksas grupas darbojās tikai līdz rudens brīvlaikam, jo pēc tam vairs nebija pietiekams skaits interesentu, tomēr, ja būs nepieciešams, nākamajā mācību gadā skolotāji ir gatavi darboties.


Viens no skolas mērķiem ir veidot mācību procesu pēc iespējas mazāk sadrumstalotu, tāpēc skola ir atteikusies no zvana, klašu audzinātāji veido mācību stundu salikumu, ievērojot mācību programmā noteikto stundu skaitu un sadalījumu, nepieciešamības gadījumā ir pieejams arī skolotāja palīgs. Skolā ir pieejami arī interešu izglītības pulciņi – "Asini prātu!", koris, zēnu ansamblis, ritmika, tautas deju kolektīvs, rokdarbu, sporta spēļu pulciņš un citi. Ogres 1. vidusskola ir noslēgusi sadarbība līgumu ar RTU, un no nākamā mācību gada tiks izveidots bērnu un jauniešu RTU pulciņš. Skolā ir arī dažādas tradīcijas – Zinību diena, labdarības tirdziņš, pasākums pirmklasniekiem – 100 dienas skolā, koncerti, pasākumi par drošību u.c.


Kopš šī mācību gada skolā ir ieviesta skolēna karte, kas ir gan kā skolēna apliecība, gan kā skolas atslēga, tādējādi tiek paaugstināts drošības līmenis. Šī karte nodrošina arī bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētā 60 braucieniem mēnesī, ja skolēns dzīvo vismaz 1 km attālumā no skolas.


Ar kārtību, kādā jāreģistrē bērns uzņemšanai 1.klasē, iepazīstināja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā izglītības vadītāja Sandra Grunte. Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1.klasē Ogres pilsētas skolās varēs elektroniski, sākot no 1. februāra plkst.7. Piereģistrējot bērnu, tiek piešķirts pieteikuma kods, un laika posmā līdz 31.martam divreiz mēnesī pašvaldības mājaslapā tiek publicēta situācija par pretendentu rindu uz katru skolu (saraksts ar pieteikumu kodiem un rindas kārtas numuru). 2019.gada 16. aprīlī pašvaldības mājaslapā tiks publicēta informācija par vietas piešķiršanu izglītības iestādē, norādot pieteikuma kodus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43152

28. janvārī, 08:53, Kultūra un izglītība
www.ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet