Atgriezties pie raksta

Ogres novada skolās reģistrēti 3989 izglītojamie

Novada skolās šī mācību gada sākumā reģistrēti 3989 skolēni, kas ir par 27 skolēniem mazāk nekā uz pagājušā gada 1. septembri.

Ogres 1. vidusskolā, kas ir lielākā izglītības iestāde novadā, šajā mācību gadā mācīsies 1346 skolēni (par 8 mazāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā). Šajā skolā mācības 1. klasē uzsāk 130 bērni, darbosies 6 pirmās klases, pamatizglītības pēdējā posmā – 9. klasē – mācīsies 101 skolēns ( trīs 9. klases), savukārt vidējās izglītības apguvei 10. klasē iestājušies 64 skolēni, bet 88 šīs izglītības iestādes 12. klases skolēniem ( piecas 12. klases) šis būs pēdējais mācību gads. Ogres 1. vidusskolā darbojas arī vakara un neklātienes nodaļa.


Ogres Valsts ģimnāzijā (7. – 12. klases) šobrīd ir reģistrēti 493 audzēkņi – par 31 vairāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. Proģimnāzijas posmā, kurā tiek apgūta pamatizglītības programma, 9. klasēs mācīsies 82 skolēni, vidējo izglītību, iestājoties 10. klasē, sāk apgūt 60 audzēkņi, savukārt 12. klasē mācās 48 jaunieši.


Jaunogres vidusskolā reģistrēti 588 skolēni (par 2 mazāk nekā pērn), no tiem 54 mācās 1. klasē, 43 – 9. klasē, vidusskolas posmā – 10. klasē – mācības uzsāk 32 audzēkņi un 12. klasē mācās 20 izglītojamie.


Ogres sākumskolā (1. – 6. klase) izglītojamo skaits, salīdzinot ar skaitu pagājušā mācību gada sākumā, ir par 13 skolēniem mazāks – šobrīd skolā ir reģistrēti 749 skolēni, t.sk. 118 bērni 1. klasē un 155 skolēni 6. klasē.


Ogresgala pamatskola ir to lauku izglītības iestāžu vidū, kur izglītojamo skaits ir pieaudzis, un šobrīd tajā ir reģistrēti 159 izglītojamie (par 9 skolēniem vairāk nekā pagājušā mācību gada sākumā). Skola gaitas 1. klasē uzsāk 13 bērni, savukārt 9. klasēs mācās 14 skolēni.


Pārējās novada pagastos esošajās skolās izglītojamo skaitam ir tendence sarukt.


Madlienas vidusskolā skolēnu skaits, salīdzinot ar skaitu iepriekšējā mācību gada sākumā, ir sarucis par 4 – šobrīd skolā ir reģistrēts 201 izglītojamais, no tiem 23 mācās 1. klasē, 17 – 9. klasē, 9 – 10. klasē un 14 – 12. klasē. Šajā mācību gada Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, kur iepriekšējā mācību gadā 4 bērni mācījās sākumskolas klasē, nav neviena izglītojamā, filiāles telpās darbojas tikai pirmsskolas bērnu grupa.


Suntažu vidusskolā šobrīd reģistrēto skolēnu skaits ir 214 – par 10 mazāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. 1. klasē ir 12 skolēni, 9. klasē – 27 izglītojamie, 10. klasē iestājušies 7 audzēkņi, vidusskolas pēdējā posmā – 12. klasē – mācās 8 jaunieši. Suntažu vidusskolas kopējā skolēnu skaitu veido arī 9 bērni, kas mācās Lauberes filiāles 1. – 4. klasēs.


Ķeipenes pamatskolā šī mācību gada sākumā reģistrēti 64 skolēni – par 1 mazāk nekā pagājušā mācību gada sākumā. 1. klasē mācības uzsāk 3 bērni, savukārt 9. klasē mācās 13 skolēni.


Taurupes pamatskolā un divās tās filiālēs (viena Mazozolos, otra Meņģelē), kopā reģistrēti 97 skolēni – tikpat daudz bija arī pagājušā mācību gada sākumā. Taurupē mācās 36 skolēni, no tiem 1. klasē 3 un 9. klasē 4 skolēni, Mazozolos – 45 skolēni, no tiem 7 mācās 1. klasē un 6 – 9. klasē, Meņģelē mācās 16 skolēni, t.sk. 1 – 1. klasē un 2 skolēni 9. klasē. Jāpiebilst, ka Mazozolu filiālē ir par 4 skolēniem vairāk nekā pagājušā mācību gada sākumā.


Suntažu pamatskolā – rehabilitācijas centrā šobrīd ir reģistrēts 51 audzēknis (par 3 mazāk nekā pagājušā mācību gada sākumā), 5 no viņiem mācās 1. klasē, tikpat liels ir arī 9. klasēs audzēkņu skaits.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44565

2019. gada 3. septembrī, 09:53, Kultūra un izglītība
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet