Atgriezties pie raksta

Ogres 1. vidusskolas skolēni iepazīstas ar jauno vidusskolas mācību modeli

Šodien, 20. novembrī, Ogres 1. vidusskolas skolēnu pašpārvalde informatīvajā pasākumā "Vidusskola skolēna acīm" iepazīstināja 9. klašu skolēnus ar jauno vidusskolas (10.-12.klase) modeli "Veido savu vidusskolu pats!", kas Ogres 1. vidusskolā tiks ieviests jau no nākamā mācību gada.


 

Jaunā modeļa mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, dot iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, kā rezultātā skolēniem veidosies dziļāka izpratne par priekšmetu un lielāka motivācija mācīties. Šis modelis paredz samazināt mācību priekšmetu skaitu, nodrošināt mācību satura apguvi trīs līmeņos – vispārīgais (skolēns nostiprina, vispārina pamatizglītības programmā apgūto mācību vielu), optimālais (skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot savas izziņas procesu), augstākais (skolēns atbildīgi un radoši plāno un pārrauga savas izziņas darbību), kā arī nodrošināt mācību satura apguvi kursu veidā trīs līmeņos (pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi). Atbilstoši jaunajam modelim skolēnam jāapgūst pamatkurss katrā mācību jomā un vismaz 3 padziļinātie kursi, kā arī jāīsteno projektu darbs. Skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt specializētos kursus pēc savas izvēles. Galvenie modeļa ieguvumi – samazināts mācību priekšmetu skaits, kas ļauj iedziļināties mācību procesā un padziļināti mācīties sev interesējošus mācību priekšmetus, kā arī tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību saturs un mācību materiāli un sadarbība ar citām mācību iestādēm un organizācijām.


Jaunais mācību modelis paredz, ka mācību stundas notiek kopstundās, kas samazina slodzi un palielina koncentrēšanās spēju konkrētam mācību priekšmetam. Ogres 1. vidusskolā vairs netiks veidotas klases ar mācību programmas novirzienu, bet mācību priekšmeti jeb kursi tiks apgūti dažādās grupās atbilstoši izvēlētajam līmenim. 


Tikšanās laikā skolēnu pašpārvalde arī iepazīstināja ar šī gada novembrī veiktās 9. – 12. klašu skolēnu aptaujas rezultātiem. Aptaujā piedalījās 188 skolēni, un tās mērķis bija noskaidrot, kurus padziļinātos mācību priekšmetus (piemēram, Programmēšana II, Ķīmija II u.c.) un specializētos kursus skolēni labprāt mācītos vai būtu mācījušies vidusskolas posmā. Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs uzsvēra, ka šobrīd ir svarīgi noskaidrot, kuri mācību priekšmeti skolēniem ir saistoši, jo jaunais mācību standarts paredz 12 padziļinātos mācību priekšmetus, bet Ogres 1. vidusskolā paredzēts nodrošināt 8 no tiem.


Pašreizējais Ogres 1. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītājs Toms Blumbergs  atzīmēja, ka joprojām tiks saglabātas dažādas skolas aktivitātes, piemēram, skolēnu pašpārvalde, Skolotāju diena, iesvētības, žetonvakars, izlaidums, koris un ansamblis, individuālais darbs ar skolotāju un citas aktivitātes.


Noslēgumā skolēniem bija iespēja gan skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, gan skolas direktoram uzdot sev interesējošus jautājumus par jauno mācību modeli un tā ieviešanu.


Ar devīzi "Veido savu vidusskolu pats!" Ogres 1. vidusskolā ir sācies aktīvs konsultāciju process, kurā dažādās formās iesaistījusies skolēnu pašpārvalde, skolēnu debašu klubs, karjeras pedagogi, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, skolas absolventi un vecāki. Konsultācijas ilgs līdz februārim, kad tiks prezentēts jaunais Ogres 1. vidusskolas piedāvājums.


 3. decembrī notiks tikšanās ar 8. un 9. klašu skolēnu vecākiem "Veidojam savu bērnu vidusskolu!", kuras ietvaros vecāki tiks iepazīstināti ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu (dokumentu, kurš nosaka jaunu mācību saturu un mācību darba organizāciju Latvijas vidusskolās), Ogres 1. vidusskolas jauno mācību modeli, kā arī skolotāji dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi. Pasākuma programma pieejama ŠEIT


Papildus informāciju par jauno vispārējās vidējās izglītības standartu var uzzināt projekta “Skola2030” interneta mājas lapā www.skola2030.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45276

2019. gada 20. novembrī, 21:53, Kultūra un izglītība
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet