Atgriezties pie raksta

Pirmsskolas izglītības iestādei "Strautiņš" nosvinēta 15 gadu jubileja Foto

Ar 15 tortēm un 15 svētku ballītēm šogad zīmīgi nosvinēta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Strautiņš" 15 gadu jubileja. Mācību iestādē ir 15 pirmsskolas izglītības grupas, un, ievērojot piesardzības pasākumus COVID – 19 ierobežošanai, šogad svētki katrā pirmsskolas izglītības iestādes grupā tika svinēti atsevišķi. Kā stāsta PII “Strautiņš” vadītāja Baiba Rožkalna, jubilejas nedēļu tas padarīja divtik radošu un aktīvu.

Izdevās radīt svētku sajūtu
PII "Strautiņš" svētku nedēļa noritēja no 28. septembra līdz 2. oktobrim. Tās ietvaros katra grupa gatavoja telpisku torti par godu mācību iestādes jubilejai. Iesaistījās gan vecāki, gan audzēkņi, rezultātā pārsteidzot visu iestādes kolektīvu. Tortes izdevušās ļoti "garšīgas". Bērniem par prieku tika organizētas arī ballītes kopā ar mūzikas skolotāju, līdz ar to skaitlis 15 caurvijās visās nedēļas aktivitātes – 15 gadu jubileja tika nosvinēta 15 grupās ar 15 tortēm un 15 ballītēm. Svētku nedēļas pēdējā diena sakrita ar Skolotāju dienu, kad sirsnīgi tika sveikti arī mācību iestādes pedagogi.
 
Stiprina kolektīvu
B. Rožkalna par PII "Strautiņš" vadītāju strādā kopš 2019. gada novembra. Viņai jārūpējas ne vien par ēkām Lapu ielā 9 un Parka ielā 1, bet arī 289 audzēkņiem un kolektīvu, ko veido vairāk nekā 70 cilvēki. PII vadītāja teic, ka kolektīvs ir ļoti jauks, ir sapulcināti darboties un strādātgriboši cilvēki. Par to paldies jāsaka ilggadējai mācību iestādes vadītājai Aizai Tīsai. Savā darbā B. Rožkalna lielu uzmanību pievērš attiecību stiprināšanai ar darbiniekiem, iedvesmojot gan jauniem izaicinājumiem, gan novērtējot par ikdienā paveikto. Arī viņa pati ir iejutusies kolektīvā un jūtas pieņemta. Darbu mācību iestādē viņa raksturo kā radošu un interesantu.
 
Kompetenču pieeja kā izaicinājums
Attiecībā uz kompetenču pieejā balstītu izglītību B. Rožkalna uzsver, ka pedagogi arvien izglītojas, mēģinot izprast un pieņemt jauno mācību pieeju. Viņa atbalsta jauno mācību modeli, jo saskata tajā daudz līdzības ar M. Montessori pedagoģisko metodi, taču uzskata, ka pedagogiem trūkst apmācības, tālākizglītības kursu, kā pašiem apgūt šo pieeju un veiksmīgi izmantot mācību darbā. Pērn nogalē pedagogiem organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Upesleju pamatskolu, kur pedagogi jau tolaik sekmīgi attīstījuši un īstenojuši kompetenču izglītību. Lai skolotājiem sniegtu pilnvērtīgu metodisko atbalstu, B. Rožkalna vēlētos lielāku slodzi metodiķei, kas strādā ēkā Parka ielā 1, jo šobrīd intensīvi jāstrādā pie kompetenču pieejas īstenošanas un e-klases ieviešanas, taču metodiķe strādā uz pusslodzi.
 
Savs attīstības plāns
B. Rožkalna ir pārliecināta par to, ko vēlas uzlabot un attīstīt mācību iestādē. Viņa strādās pie tā, lai tiktu pilnveidota iestādes teritorija, modernizēti rotaļu laukumi. Iespēju robežās darbs šobrīd tiek veikts pašu spēkiem, taču vides uzlabošanā viņa aicina vairāk iesaistīties arī vecākus un pedagogus. "Es sapņoju par vidi, kurā bērnam veidojas vēlme pašizpausties. Es gribētu izveidot tādu attīstošu vietu, kur bērns pats atrod sev nodarbošanos," pārdomās dalās B. Rožkalna.


Mācību iestādes vadītāja atbalsta kristīgās vērtības un cer, ka ar laiku iestādē varētu izveidot arī vienu kristīgu pirmsskolas izglītības grupu. "Es uzskatu, ka bērniem ir jāmāca kristīgās vērtības – savstarpējā cieņa, izpratne, izpalīdzība, pateicība. Protams, to visu var apgūt arī bez kristīgās mācības, taču, manuprāt, tas veicina lielāku izpratni par katru no šīm vērtībām," papildina vadītāja.


Vairāk smaidīt un priecāties
PII "Strautiņš" jubilejā vadītāja vecākus aicina mīlēt un cienīt savus bērnus, nejaucot to ar pāraprūpi. "Tiklīdz mēs iemācīsimies savstarpējo cieņu un mīlestību, mēs spēsim pieņemt to, ka mēs esam ļoti dažādi. Katrs bērns pats par sevi ir unikāls, arī pedagogi ir dažādi un sabiedrība kopumā," viņa aicina. Savukārt bērnus viņa mudina vairāk smaidīt un priecāties, iemācīties būt laimīgiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48320

30. oktobrī, 14:12, Kultūra un izglītība
www.ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet