Atgriezties pie raksta

Pūķu ģimenes uzvaras gājiens pašvaldības iepirkumos

Var tikai pabrīnīties, ar kādu konsekvenci un visatļautību dienesta stāvokli savās personiskās interesēs izmantojusi un turpina izmantot Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe.

Ne tikai viņas vīra firma "nejauši" tiek pie gana apjomīgiem pašvaldības pasūtījumiem, arī pati Vita Pūķe nesmādē iespēju "uzvarēt" publiskajā iepirkumā, tādējādi gūstot 800 latu lielus ienākumus, lai gan viņas kvalifikācija un izglītība nu nekādi neiet kopā ne ar iepirkuma jēgu, ne būtību. Turklāt šajā pašā iepirkuma procedūras citā sadaļā spožu "uzvaru" guvusi kāda Edīte Vjakse, kas nu jau labu laiku pavisam oficiāli pieder pie Pūķu ģimenes – Edītes dzīvesbiedrs ir Vitas Pūķes dēls.


Interešu konflikts ir nepārprotams
Publiskais iepirkums, kā aizkulises katrs interesents var itin labi aptvert, iepazīstoties ar Ogres pašvaldības un iepirkumu uzraudzības institūciju mājas lapu sniegto informāciju, notika 2011.gada nogalē, kad Ogres novada pakalpojumu iepirkšanas komisija izsludināja atklātu konkursu "Izglītības un mācību pakalpojumu sniegšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanai". Izsludinātas tika vairākas šā projekta sadaļas, ar mērķi izvēlēties šīs speciālās komisijas vadītāju, tās locekļus un sekretāru. Iepirkums kā jau iepirkums – tādu pašvaldības darbā nav mazums, arī šajā konkrētajā gadījumā figurējošās naudas summas nav ne tās pašas lielākās, ne pamanāmākās, tādēļ itin bieži tieši šādi it kā ikdienišķi un nelieli iepirkumi vispār paliek ārpus sabiedrības uzmanības loka. It kā ar neko īpašu neizcēlās arī konkrētais iepirkums – pretendenti iesūtīja piedāvājumus, komisija vērtēja un pasludināja uzvarētājus.


Un šajā brīdi jebkuram puslīdz objektīvam notikumu vērotājam gan rastos daži pamatoti jautājumi, jo sadaļā par topošās komisijas priekšsēdētāju par labāko tika atzīts kāds Vitas Pūķes piedāvājums, kas, kā vēlāk noskaidrojās, ir tā pati Vita Pūķe, kura nes arī smago domes priekšsēdētāja vietnieces nastu. Cilvēka darba spējas gan nav izmērāmas un katram šī robeža ir gaužām individuāla, tomēr, pat tad, ja pieņem, ka Vitai Pūķei tiešām reāli atrastos laiks jauno, 800 latu apmērā atalgoto pienākumu veikšanai, dažas neskaidrības tomēr paliek.


Pati būtiskākā – amatpersona Pūķe atrodas atklātā interešu konfliktā. Lai gan likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 10.panta 1., 3., un 4.daļā īpašos gadījumos pieļauta arī pašvaldības amatpersonu piedalīšanās atsevišķos iepirkumos, šā paša likuma panta 6.daļā nepārprotami noteikti arī ierobežojumi – "Šā panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā minētie izņēmumi nav pieļaujami, ja valsts amatpersona vada valsts vai pašvaldības institūciju, kura izziņojusi atklātu konkursu, vai šī amatpersona ir iecēlusi amatā kādu no iepirkuma komisijas locekļiem, vai arī tās tiešā vai netiešā pakļautībā ir kāds no iepirkuma komisijas locekļiem".


Protams, Pūķes fani, draugi un aizstāvji var iebilst, ka šajā gadījumā iepirkuma komisija strādājusi tiešā vai nu domes priekšsēdētāja, vai domes izpilddirektora pakļautībā, tāpēc Pūķes piedalīšanās šajā konkursā atbilst visiem likuma nosacījumiem. Tomēr tik skaisti laikam jau nav. Pašvaldības nolikuma, kur skaidri nodefinētas arī katra domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas, 4.punkta 1.apakšpunktā minēts, ka, priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos vai pildot viņa rīkojumu, šos pienākumus pilda tieši priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos, t.i., Vita Pūķe. Tā kā Bartkeviča kungs mēdz būt prom visai bieži, bet par viņa individuāliem rīkojumiem Pūķei vēsture klusē, var pieļaut, ka šis konkrētais iepirkums notika laikā, kad Pūķe pildīja arī domes priekšsēdētāja funkcijas. Lai gan tas nav pat būtiski, jo šā paša nolikuma punkta 5.apakšpunktā norādīts vēl precīzāk, ka priekšsēdētāja vietnieks koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību, t.i., arī iepirkuma komisijas darbu. Šo iemeslu dēļ visi iebildumi, ka Pūķei kā amatpersonai nav bijusi nekāda iespēja izdarīt savas korekcijas vai jeb kā citādi ietekmēt komisijas darbu arī konkrētā iepirkuma laikā, jāuztver vien kā formāla atrunāšanās. Tas savukārt ļauj izdarīt secinājumu, ka Vita Pūķe ne tikai nonākusi tiešā un atklātā interešu konfliktā, bet aktīvi un mērķtiecīgi šo situāciju izmantojusi savās personiskās interesēs, kļūdama par 800 latiem turīgāka. Īpašu nekaunības piegaršu konkrētajam gadījuma piešķir vēl kāds fakts – Pūķes profesionālā kvalifikācija nu nekādi neiet kopā ar izsludinātā iepirkuma mērķiem.


Pūķe – viskompetentākā izglītības lietu speciāliste Ogrē?
Atgriežoties pie savulaik izsludinātā iepirkuma būtības, var saprast, ka jaundibināmās komisijas mērķis ir kvalitatīvi augstā līmenī nodrošināt novada pedagogu darba profesionālo izvērtēšanu. Tātad – šajā komisijā būtu jādarbojas visprofesionālākajiem izglītības jomas speciālistiem, jo vērtēt citu cilvēku veikumu vajadzētu ar vislielāko kompetenci un pieredzi apveltītiem cilvēkiem, kuri ir ne vien augsti kavlificēti šim darbam, bet bauda arī vispāratzītu cieņu un autoritāti konkrētās nozares darbinieku vidū. Jautājums, vai neiroloģe Pūķe ir uzskatāma par Ogres novadā viskompetentāko personu pedagoģijas un izglītības sistēmas reformu jautājumos, laikam jau paliks uz "objektīvās" un "neietekmētās" iepirkuma komisijas locekļu sirdsapziņas (par pašas Pūķes sirdsskaidrību un ētiskajiem principiem, vispār tikai startējot vien šajā konkursā, šoreiz nerunāsim). Vien drusku bēdīgi, ka visiem Ogres novada pedagogiem bija vien jāsamierinās, ka viņu darba kvalitātes izvērtēšana lielā mērā bijusi (un, iespējams, joprojām ir) atkarīga no tādas personas spriedumiem, kuras sakars ar izglītības jomu saistīts vien ar formālu rindiņu viņas amata aprakstā (priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos) un gadu no gada atkārtotas identiska satura runas teikšanu 1.septembrī kādā no Ogres skolām.


Interesanti, ka šī "pretruna" smuki nogludināta aprakstītā iepirkuma noteikumos. Sadaļā, kur definētas prasības komisijas locekļiem, melns uz balta ierakstīts, ka tiem jābūt ar augstāko pedagoģisko izglītību, bet sadaļā par komisijas priekšsēdētāju, kur spožu uzvaru guva Pūķe, vārdiņš "pedagoģiskā" kaut kā neviļus izlaidies.... Šis it kā nenozīmīgais sīkums skaidri parāda, ka noteikumi rakstīti, rēķinoties ar noteiktām realitātēm, un faktiski nevienam nav bijušas nekādas šaubas par iepirkuma gaitu jau labu brīdi pirms tā izsludināšanas.


"Dārgā" Vjakse, t.i. Pūķe
Aprakstītā iepirkuma procedūrā bija vēl viena sadaļa – komisijas sekretārs. Šajā laukā konkurentus apsteidza kāda domes darbiniece Edīte Vjakse, kura tādējādi arī tika pie ne pārāk grūti nākušiem teju 800 latiem. Šodien Vjakses jaunkundze gan šaurākai, gan plašākai sabiedrībai pazīstama kā Edīte Pūķe, jo stājusies likumīgā laulībā ar priekšsēdētāja vietnieces dēlu. Laikā, kad notika aprakstītais iepirkums, Edīte vēl nebija savas ciešās saites ar Pūķu ģimeni noformējusi oficiāli, tomēr viņas parādīšanās domes darbinieku štatu sarakstos un arī uzvara minētajā konkursā, visticamāk, tomēr ir saistīta ar Vitas Pūķes "dārgās" vedeklas statusu. Diemžēl, "dārga" viņa izrādījusies ne vien godprātīgajai izglītības jautājumu speciālistei vien, bet arī visiem Ogres novada nodokļu maksātājiem – Ogrenet rīcībā ir neoficiāla, bet absolūti droša informācijas, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieprasījis Ogres novada domei izsniegt visus dokumentus, kas sasitīti ar pašvaldības maksājumiem, sedzot Edītes Vjakses mācību izmaksas Rīgas Tehniskajā universitātē laikā no 2008. līdz 2012.gadam. Šobrīd nav zināma precīza naudas summa, kādu par Vjakses (Pūķes) izglītošanu RTU ir pārskaitījusi Ogres novada dome (šādi maksājumi bijuši vismaz 8), tomēr, zinot, cik gadā jāmaksā ārpusbudžeta studiju programmu apgūstošajiem, nav grūti izrēķināt, ka skaitlis tālu pārsniedz vairāku tūkstošu latu robežu.


KNAB darbinieki vēlas noskaidrot vēl virkni apstākļu, kas saistīti ar Edītes Vjakses spožo un labi apmaksāto karjeru vietējās varas struktūrās, un šīs pārsteidzošās augšupejas iespējamo saistību ar vīramātes Pūķes atbalstu un pretimnākšanu, t.i., viņas iespējamo atrašanos interešu konfliktā, jo arī tuvu radinieku labumu gūšanas un karjeras lobēšana likuma izpratnē tiek traktēta tieši tā. Starp citu, soda sankcijas par šādiem pārkāpumiem mēdz būt visai bargas – saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. (30.') pantu – naudas sods no 50 līdz 250 latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā (atkarībā no pārkāpuma smaguma un iepriekš pieļautajiem pārkāpumiem). Turklāt vēl atklāts paliek jautājums par pieļautās rīcības atbilstību vēl vairāku likumu, tai skaitā, Krimināllikuma normām.


Lasiet arī
Pūķes vīrs tiek pie pašvaldības pasūtījumiem jeb "zaļā" dzīve Ogrē
Pūķe pati lēmusi par savu līdz pat 26 latu stundā lielo algu "Dziednīcā"
Kādā virzienā soļo Pūķes piesauktā karavāna?

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/politika/26293

2013. gada 4. novembrī, 22:26, Politika
Pauls Treimanis

Jaunākie komentāri

>Dzintaram • 2013. gada 19. novembrī, 01:09
Uh! Kāda mantkārīga ģimenīte dzīvo un fektējas pa Ogres novadu.
Dzintars • 2013. gada 16. novembrī, 17:39
Nu cik var zagt,vai vēl ilgi cietīsim šos draņķus???
samnburs • 2013. gada 13. novembrī, 22:05
...nevelti uzvāds Pūķe iet trako ārdas un piesavinas.......brrrrrrrrrrrrr.......

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet