Atgriezties pie raksta

Dokumenti par Pūķes "uzvaru" pašvaldības konkursā iznīcināti

Pielikumi

Ne Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ne Izglītības un zinātnes ministrija visas pieprasītās ziņas par Vitas Pūķes uzvaru viņas vedeklas Edītes Pūķes organizētajā iepirkumā nesaņems – domes izpilddirektors šīm institūcijām darījis zināmu, ka pieprasītie dokumenti ir gluži vienkārši iznīcināti.


Tādējādi rupji pārkāpti šādu dokumentu uzglabāšnas noteikumi, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka noticis apzināts mēģinājums slēpt kādu iespējamu nelikumīgu darbību pēdas.


Vedekla organizē, Pūķe uzvar
Ogrenet jau rakstīja, ka 2009.gadā Ogres novada domē tika organizēts konkurss par dažādiem vienreizējiem amatiem Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros saistībā ar izglītības kvalitātes paaugstināšanas jautājumiem. Iepirkuma "Izglītības un mācību pakalpojumu sniegšanas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanai" ietvaros bija jāveido speciāla komisija šo pienākumu veikšanai, atrodot gan piemērotāko komisijas vadītāju, gan tās locekļus, gan sekretāru. Projekta vadība, iepirkuma organizēšanu un līdzdalību uzvarētāju noteikšanā ieskaitot, tika uzticēta tolaik vēl neilgi domē strādājošajai Edītei Vjaksei. Šo domes darbinieci šodien plašāka sabiedrība pazīst kā Edīti Pūķi, jo viņa kļuvusi par domes priekšsēdētāja vietnieces Vitas Pūķes dēla sievu.


Edīte Pūķe pie darba ķērās ar lielu entuziasmu un jau pasvisam drīz varēja ziņot par komisijas izveides darba sekmīgu pabeigšanu. Dažus gan nedaudz samulsināja fakts, ka komisijas sekretāra amatā (ar algu vairāk kā 700 latu) Edīte Pūķe pati bija izrādījusies vispiemērotākā pretendente, bet vēl lielāku mulsumu izraisīja ziņa, ka konkursā par komisijas vadītāju spožu un nepastrīdamu uzvaru guva domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, kura par šo pienākumu veikšanu saņēma 800 latu lielu atalgojumu. Jāatgādina, ka Vita Pūķe pēc izglītības ir ārste – neiroloģe, kuras saistība ar izglītību un skolām ir tikai viņas nejaušā nokļūšana par izglītības jautājumiem atbildīgās domes priekšsēdētāja vietnieces amatā. Tātad faktiski nepastāvēja nekādi profesionālās piemērotības kritēriji, lai ārstei – neroloģei uzticētu pedagogu darba izvērtēšanas komisjas vadītājas pienākumus. Tomēr šī acīmredzamā nepiemērotība nebija šķērslis, lai Pūķes uzvara tiktu akceptēta.


Šīs dīvainās un pretrunīgās abu Pūķu uzvaras pēc iesnieguma saņemšanas nokļuva arī Izglītības un zinātnes ministrijas un korupcijas apkarotāju redzes lokā. Tāpēc pagājušā gada beigās, kā jau minēts, gan ministrija, gan KNAB oficiāli pieprasīja visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus no Ogres novada domes, lai varētu izvērtēt, vai procesā tiešām ir ievērotas visas likumu normas un vai ir pamats aizdomām par iespējamu amatpersonu atrašanos interešu konfliktā. Diemžēl gan KNAB priekšnieka vietniece Jurčas kundze, gan IZM valsts sekretāra vietniece Papules kundze pagaidām paliks gribot – Ogres novada dome viņu izteiktās prasības pildīt negrasās. 


Dokumentu vairs nav...
Ogrenet rīcībā nokļuvusi Ogres novada domes izpilddirektora Jāņa Latiša parakstīta vēstule IZM, kur tiek informēts, ka visas ministrijas izvirzītās prasības izpildītas netiks, jo, sakarā ar dokumentu uzglabāšanas kārtības noteikumiem, minētie projekta dokumenti ir iznīcināti – tie, saskaņā ar šiem noteikumiem, esot jāglabā vien gadu. Interesanti, ka iznīcība skārusi tieši to dokumentu daļu, kur ir apskatīti projekta finansiālie aspekti, ieskaitot slēgtos līgumus, to pamatotību, izmaksātās naudas summas un varbūtējās piemaksas. Formālā atskaite par projekta realizāciju domes arhīvos stāv kā stāvējusi un tā arī laipni tiek nosūtīta informāciju pieprasījušajām institūcijām. Visticamāk, līdzīga satura vēstule aizceļojusi arī uz KNAB. Latiša atsauce uz Ogres novada pašvaldības "Rīkojumu par personālsastāvu pamatojuma dokumentiem (iesniegumiem u.c.)", kur tiešām noteikts, ka dokumentu glabāšanas termiņš ir gads, neiztur kritiku – Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” finansējuma saņemšanas institūciju pienākumus un tiesības nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kur pārejas noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka: "Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs glabā visu ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz 2021.gada 31.decembrim".  Pieļaujot, ka Latišs nav kompetents tik sarežģītos jautājumos un tāpēc pieļāvis šo būtisko kļūdu, kaut kā grūti noticēt, ka visa novada domē nodarbināto juristu armija neko nebūtu dzirdējusi par šo prasību – galu galā, Pūķu projekts nav vienīgais, kas saistīts ar Eiropas fondu naudas izmantošanu. Tādējādi jāsecina, ka iznīcināta ir tikai šī viena projekta dokumentācija, kas noteikti nebūtu iespējama bez saskaņošanas ar domes vadību.


Kas izdeva rīkojumu?
Skaidrs, ka Latiša loma šajā stāstā ir pastarpināta – viņš minētā projekta realizācijas laikā izpilddirektora posteni neieņēma. Tadēļ aktuāls kļūst jautājums – kurš domē izdeva rīkojumu par dokumentu iznīcināšanu, tādējadi rupji pārkāpjot Eiropas Savienības prasības un pašmāju likumus? Par Vitas Pūķes ieinteresētību dokumentu grauzēja darbināšanā, šķiet, īpašu jautājumu nav, tomēr diezin vai pat viņa uzdrošinātos vienpersoniski pieņemt tik apšaubāmu lēmumu. Tātad Pūķei talkā nācis vēl kāds, iespējams, par viņu augstākā amatā esošs "palīgs", kurš tādējādi piesedzis nesmukumu nākšanu gaismā un apgrūtinājis gan šīs lietas izmeklēšanu, gan iespējamu soda sankciju piemērošanu pārkāpuma pierādīšanas gadījumā. Kurš bijis šis izpalīdzīgais rīkojuma izdevējs, pagaidām var tikai minēt. Tomēr, iespējams, gan KNAB, gan IZM būtu lietedrīgi savas kompetences ietvaros pameklēt tieši šajā virzienā – varbūt tad daudzi jautājumi kļūtu skaidrāki. Tomēr tikpat labi var būt, ka arī rīkojums par iznīcināšanu jau ir vēstures mēslainē – ja domes vadība reizēm izrāda apbrīnojamu likumu nezināšanu informācijas uzglabāšanas jomā, tad dokumentu pazudināšanas laukā pieredze ir uzkrāta visai pamatīga – lai atceramies kaut vai nespēju domes arhīvos atrast atskaites par dažādiem braucieniem, jocīgiem iepirkumiem un citiem gadījumiem ar pašvaldības naudas bezjēdzīgu tērēšanu.


Nauda būtu jāatmaksā
Visai loģiskā amatpersonu atstādināšana no amata vismaz uz izmeklēšanas un lietas apstākļu galīgas noskaidrošanas laiku, visticamāk, nav sagaidāma. Vismaz līdz šim šāda prakse Ogres novada domei ir sveša. Pat gadījumos, kad par atsevišķām norisēm pārbaudes lietas uzsākušas pat vairākas tiesībsargājošās institūcijas, šo lietu figuranti stingri palikuši sēžam savos krēslos un saglabājuši iespēju līdz pēdējam piedalīties šo procesu ietekmēšanā.


Šobrīd faktiski ir tikai viens variants, kā atjaunot elementāru taisnīgumu un saglabāt kaut nedaudz cieņu, proti, abām amatpersonām – Edītei Pūķei un Vitai Pūķei – apšaubāmā konkursa rezultātā iegūtā nauda būtu vienkārši jāatmaksā. Lai kā arī nevirminātos tālāk tiesiskās peripetijas šajā lietā, faktiski nav nekādu šaubu par abu Pūķu veikli izshēmoto variantu – Pūķe jaunākā pati uzvarēja pašas rīkotajā konkursā un, iespējams, intensīvi vai mazāk aktīvi piekārtoja procesu tā, lai jauniegūtā radiniece neiroloģe Pūķe saņemtu viņas izglītībai pilnīgi nepiemērotu labi apmaksātu darbiņu, ko turklāt reāli, visticamāk, paveica pārējie komisijas locekļi. Lai gan daļa no viņiem šajā komisijā arī tika iekļauti tāpēc, ka stāvējuši tuvu vai ar abām kājām iekšā valdošo politiķu partijās, tomēr viņi vismaz ir izglītības nozares speciālisti un viņu kompetence, pretēji Pūķei, nav apšaubāma. Ja tomēr Pūķu shēma izies cauri un nekāda līdzekļu atmaksāšana netiks pieprasīta, atliks vien nopūsties par visas Latvijas kārtējo prestiža gabaliņa zaudēšanu Eiropas acīs. Zaudētā pašcieņa, uzticamība un godīgums iedzīvotāju prātos un sirdīs gan jau tiks pienācīgi novērtēti – ja ne uzreiz, tad nākamajās vēlēšanās jau nu noteikti.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/politika/27178

2014. gada 3. februārī, 20:43, Politika
Pauls Treimanis

Jaunākie komentāri

? • 8. martā, 07:34
Kāpēc tagad nav tik interesantu rakstu?
Līga > Fredim • 2014. gada 13. februārī, 22:41
Smejies vesels! Jo Egils Treimanis kārtējo reizi izgāzies kā veca sēta ar samurgotu garstāstu par dokumentu iznīcināšanu. Sīkāk skaties: http://fakti.lv/?url=echoart&ArticleId=13181
Alfrēds • 2014. gada 13. februārī, 22:37
Tā Pūķes kārpīšanās ir smieklīga, bet ko tad citu no gaļas izcirtēja meitas sagaidīsi..

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet