Jumpravas kaposTrešdiena, 15. augusts, plkst. 15:00

Katoļu kapusvētki

Plkst. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

 

Ogrenet