Lielvārdes katoļu kapiSvētdiena, 5. augusts, plkst. 11:00

Kapusvētki

11:00 sv. Mise kapsētā (lietus gadījumā sv. Krusta kapelā draudzes mājā 2. stāvā),

13:00 Vesperes un Procesija par mirušajiem kapsētā.

Noslēgumā tiks dota svētība bērniem un jauniešiem. Pēc dievkalpojuma būs jaunuzstādīto pieminekļu un kapu krustu pasvētīšana.

Sakarā ar ļoti mazo katoļticīgo dalībnieku skaitu aizlūgums par mirušajiem Lāčplēša kapos šajā dienā nenotiks. Lūgsimies par visiem mirušajiem kopīgajā aizlūgumā Lielvārdes katoļticīgo kapos.

Lielvārdes Lāčplēša kapiSvētdiena, 5. augusts, plkst. 14:00

Kapusvētku dievkalpojums

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ingus Dāboliņš.

 

Ogrenet