Ogres raj.BUB ir vieniga organizacija Ogres novada kurai ir tiesibas veikt ugunsdz.apar.parbaudi,remontu,pildisanu.Atbilstibas sertifikats.PA-6.kg sakot no 10.euro/gab.Ir 1. un 5.parbaudes terminiem.Dumu detektori sakot no 5.euro/gab.Macibas ugunsdr.20.st un 160.st.Instruktazas,evajuacijas un civilas aizsardzibas macibas.Pasvaldibam letak.

jazeps,
E-pasts: ogresbub@inbox.lv
Tālrunis: 29479643
Pievienots 2018-03-26 08:36:29
 

Ogrenet