Ogres raj.BUB vienigais uznemums Ogres rajona kuram ir tiesibas veikt ugunsdzesamo aparatu parbaudi,remontu,parbaudi.Atbilstibas sertifikats.Dumu detektori no 5.euro/gab.Ugunsdz.apar.sakot no 10.euro/gab.Ar 1.gada un 5.gadu parbaudes terminu.Macibas ugunsdrosiba 20.st.un 160.st.civila aizsardziba.Evakuacija.Pareiza darbiba arkartas situacija.

jazeps,
E-pasts: ogresbub@inbox.lv
Tālrunis: 29479643
Pievienots 2018-03-29 09:55:32
 

Ogrenet