Lielvārdes novada Kultūras centrs (LdNKC) aicina darbā struktūrvienības kultūras nams “Lielvārde” kultūras pasākumu organizatoru
Aicinām pieteikties LdNKC struktūrvienības kultūras nams “Lielvārde” kultūras pasākumu organizatoru! Ja esi komunikabla, radoša personība, kurai piemīt augsta atbildības sajūta, vēlme aktīvi un dinamiski darboties, ar prieku uzņemsim Tevi mūsu lielajā un draudzīgajā kolektīvā!
Galvenie amata pienākumi:
 Izstrādā priekšlikumus kultūras dzīves veidošanai;
 Plānot, organizēt, veidot un vadīt valsts, tradicionālos svētkus un pasākumus, izglītojošus un atpūtas pasākumus, izstādes, kino seansus un citus pasākumus;
 izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus;
 rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 Atbalstīt amatriemākslas kolektīvu darbību, iesaistīt tos novada un pilsētas kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī;
 Kopā ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem izstrādāt scenārijus koncertiem u.c. pasākumiem;
 Izstrādāt kultūras norišu gada plānu un savu rīkoto, organizēto pasākumu, projektu finansiālo ieņēmu – izdevumu tāmes.

Profesionālās zināšanas un prasmes:
 akadēmiskā vai profesionālā izglītība menedžmentā, režijā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 pašiniciatīva, spēja uzstāties publikas priekšā;
 praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un vizuālā noformējuma veidošanā.

Piedāvājam:
 interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 iespēju sevi profesionāli pilnveidot;
 atalgojumu – EUR 622,00 (pirms nodokļu nomaksas);
 draudzīgu kolektīvu.


Pieteikuma vēstuli (CV, motivācijas vēstule, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstule(-es) (ieteicams)) lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 31. oktobra plkst. 17.00 elektroniski: sintija.vike@lielvarde.lv, personīgi LdNKC, vai pa pastu uz adresi Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070. Uz aploksnes norādot - „Pieteikums LdNKC struktūrvienības kultūras nams “Lielvārde” kultūras pasākuma organizatora amatam.”
Uzziņas pa tālruni 26430432 – Sintija Vīķe, Lielvārdes novada Kultūras centra lietvede.

Sintija,
E-pasts: sintija.vike@lielvarde.lv
Tālrunis: 26430432
Pievienots 2017-10-18 15:51:09
 

Ogrenet