drukāt
23
Februāris

VARAM informē Ikšķiles novada deputātus par pārkāpumiem pašvaldībā

Autors  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Publikācijas kategorija Ikšķile

Rīga, 2021.gada 23.februārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nosūtījusi vēstuli Ikšķiles novada domes deputātiem par ministrijas rīcībā esošu informāciju saistībā ar Ikšķiles Būvvaldes darbu, kas liecina par būvniecības uzraudzības un kontroles pārkāpumiem.

Šā gada 24. februārī Ikšķiles novada domes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektores atbilstību ieņemamajam amatam. Jautājuma izskatīšanā, ministrija aicina deputātus ņemt vērā vēstulē norādītos faktus gan lemjot par izpilddirektora atbilstību ieņemamajam amatam, gan izvērtējot Ikšķiles novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja un atbildīgo darbinieku darbību.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Pašvaldības deputāti ir ievēlēti, lai pārstāvētu un aizstāvētu sabiedrības intereses. Godprātīga ieņemamā amata pildīšana un caurskatāma pašvaldības administrācijas darba nodrošināšana ir labas pārvaldības pamatnosacījumi. Deputāti kā valsts amatpersonas ir atbildīgi par to, lai likums tiktu ievērots un nepilnības – novērstas. Lemjot par amatpersonu atbilstību ieņemamajam amatam, aicinu Ikšķiles novada domes deputātus ņemt vērā konstatētos pārkāpumus un pašvaldības rīcībā esošos faktus, kā arī vadīties pēc tiesiskuma un labas pārvaldības principu ievērošanas pašvaldības darbā.”

VARAM vēstulē deputātus informē par, iespējams, apzināti pieļautiem pārkāpumiem Būvvaldes darbā. Proti, būvvaldes inspektors 2018. gada 25. maijā veicis dīķa rakšanas darbu apsekošanu kādā konkrētai privātpersonai piederošā nekustamajā īpašumā Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. No dokumentācijas izriet, ka inspektors neizprotamu iemeslu dēļ nav fiksējis turpat īpašumā uzsāktu dzīvojamās mājas būvniecību, proti, mājas pamatu izbūvi. Tikai 2020. gada 6. novembrī Ikšķiles novada pašvaldības Būvvaldē saņemts būvniecības iesniegums un būvniecības ieceres dokumentācija dzīvojamās mājas būvniecībai konkrētajā nekustamajā īpašumā. Savukārt tikai jau vēlāk 2020. gada 9. novembrī būvvaldē fiksēti konstatētie pārkāpumi - patvaļīga būvniecība pirms būvatļaujas izdošanas.

Vienlaikus VARAM informē deputātus par Valsts vides dienesta (VVD) pārbaudi saistībā ar pārkāpumiem būvniecības uzsākšanā šajā īpašumā, kas notikuši bez saņemtiem tehniskajiem noteikumiem būvdarbu veikšanai Mazās Juglas upes aizsargjoslā. Ministrija ir informēta arī par VVD pārbaudēm saistībā ar citiem šajā apkārtnē veiktajiem māju būvniecības darbiem, kas atrodas Mazās Juglas aizsargjoslā un kam būtu nepieciešami īpaši VVD izsniegti tehniskie noteikumi.

Domei jau iepriekš sūtītajās VARAM vēstulēs par domes priekšsēdētāja, izpilddirektores un Būvvaldes darbu norādīts uz virkni pārkāpumiem, radot bažas par tiesiskuma izpratni pašvaldībā, pārstāvot iedzīvotāju intereses.

Ministrs 2021. gada 19. janvārī pieprasīja paskaidrojumus Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam par ministrijas konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem, pašvaldības vadītājam vienpersoniski pieņemot visas domes kompetencē esošus lēmumus, un par nepienācīgu kontroli pār būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu. Tāpat ministrija norādīja uz nepieciešamību izvērtēt izpilddirektora un Būvvaldes vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam, jo ministrija saskatījusi arī iespējamus būtiskus pārkāpumus šo amatpersonu darbā.

Ministrija 2021. gada 27. janvārī ir saņēmusi Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja paskaidrojumu par ministrijas konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem.

 

Paskaidrojumā Ikšķiles domes priekšsēdētājs norādīja, ka tiek veikta Būvvaldes vadītāja un atbildīgo darbinieku darbības izvērtēšana, kā arī jautājums par Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora darbības izvērtējumu un atbilstību ieņemamajam amatam tiks iekļauts 2021. gada februāra domes sēdes darba kārtībā. Ikšķiles pašvaldības vēstulē ministrijai norādīts, ka par pieņemtiem domes lēmumiem un atbildīgo darbinieku darbības izvērtēšanas rezultātiem VARAM tiks informēta nekavējoties.

 

Ministrija šobrīd vērtē Ikšķiles domes priekšsēdētāja sniegtos skaidrojumus un pamatojošo dokumentāciju, kā arī vērtē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un citu kompetento institūciju sniegto informāciju.

Pieslēgties, lai pievietotu komentārus