drukāt
29
Jūnijs

Papildināts ar video: Pasniegti 2020. un 2021.gadā piešķirtie Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumi

Autors  lielvarde.lv
Publikācijas kategorija Lielvārde

17.jūnijā, tika pasniegti Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumi “Goda Lielvārdietis”, “Atzinība’ un “Gada Novadnieks”. Kopā tika apbalvoti 16 novadnieki – gan tie, kam apbalvojumi piešķirti 2020.gadā, bet netika pasniegti pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ, gan tie, kam Lielvārdes novada dome apbalvojumus lēma piešķirt 2021.gadā.

Apbalvojums “Goda Lielvārdietis” tika pasniegts 3 novadniekiem:

Mārītei Puriņai par ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu darbu izglītības procesa vadībā un Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas attīstībā (piešķirts 2020.gadā). Skatīt video
Andai Zaharenkovai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Lielvārdes novada Bāriņtiesā (piešķirts 2020.gadā). Skatīt video
Aina Lukašunas par ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video


Apbalvojums “Atzinība” tika pasniegts 9 novadniekiem:

Kārlim Lišmanim par nozīmīgu ieguldījumu teātra dzīves attīstībā Lielvārdes novadā (piešķirts 2020.gadā). Skatīt video
Anastasijai Neretniecei par ilggadēju un radošu ieguldījumu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Rūtai Kolužai par ilggadēju un radošu ieguldījumu Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Dacei Vecziediņai par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Ilonai Misānei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Ritai Platpīrei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas attīstībā(piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Sarmītei Štekelei par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Mirdzai Tarvidai par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video
Vijai Plūmei par profesionālu un ilggadēju darbu Jumpravas pagasta izglītības iestādēs (piešķirts 2021.gadā). Skatīt video


Apbalvojums “Gada Novadnieks 2019” tika pasniegts 1 novadniecei:

Janai Rutmanei par ģimenisko vērtību kopšanu un atbalstu jaunajām māmiņām Jumpravas māmiņu klubā (piešķirts 2020.gadā).


Apbalvojums “Gada Novadnieks 2020” tika pasniegts 3 novadniekiem:

Marutai Jēkabsonei par radošu ieguldījumu grāmatas “Lielvārde gadsimtu mijā 1990-2020” tapšanas procesā (piešķirts 2021.gadā).
Ilgonim Streilim par ieguldīto darbu un radošu pieeju, īstenojot mājas renovāciju Edgara Kauliņa alejā 11, Lielvārdē (piešķirts 2021.gadā).
Birutai Andersonei par nesavtīgu atbalstu pandēmijas laikā grūtībās nonākušajiem pensionāriem un invalīdiem (piešķirts 2021. gadā).