drukāt
02
Marts

Lielvārdes novadā projektu ideju konkursam ir iesniegti 52 pieteikumi

Autors  lielvarde.lv
Publikācijas kategorija Lielvārde

Sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkursam ir bijusi liela interese un laika posmā no šī gada 27.janvāra līdz 26.februārim iesniegti 52 projektu ideju pieteikumi.

Visvairāk projektu ideju (13) ir iesniegtas saistībā ar tūrisma attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Bet 12 pieteikumos paredzēts izveidot jaunas aktīvās atpūtas iespējas. Piecas projektu idejas ir iesniegtas saistībā ar parku un pastaigu taku labiekārtošanu.

Desmit projekta ideju pieteikumos piedāvāts uzlabot satiksmes drošību, bet piecos uzstādīt papildus apgaismojumu publiskajās teritorijās. Tāpat iedzīvotāji vēlas sakārtot arī atkritumu apsaimniekošanu un komunikāciju tīklus. Bet viens projekts ir sociāli nozīmīgs, paredzot sniegt atbalstu grūtības nonākušiem iedzīvotājiem.

Lielākā daļa projektu ideju paredzēts realizēt Lielvārdes pilsētā (39), bet piecus Lēdmanes pagastā un pa četriem Jumpravas un Lielvārdes pagastos.

Iesniegtās projektu idejas tiks izvērtētas vai tās ir iespējams realizēt noteiktajā termiņā, budžetā un teritorijā un atbilstošās idejas nodos balsošanai Lielvārdes novada iedzīvotājiem.

Balsošanu paredzēts sākt 26.martā un projektu idejas, kuras iegūs vislielāko balsu skaitu, atbilstoši plānotajam budžetam pašvaldība realizēs līdz šī gada beigām.

Iesniegto projektu ideju darbības joma:

-Tūrisms un brīvais laiks – 13 pieteikumi

-Aktīvā atpūta – 12 pieteikumi

-Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi – 10 pieteikumi

-Parku un pastaigu taku attīstība – 5 pieteikumi

-Apgaismojuma ierīkošana – 5 pieteikumi

-Atkritumu apsaimniekošana 4 pieteikumi

-Komunikāciju tīkli attīstība – 2 pieteikumi

-Sociālā darbība – 1 pieteikums

Projekta ideju īstenošanas vieta:

-39  Lielvārdes pilsēta
-5 Lēdmanes pagasts
-4 Jumpravas pagasts
-4 Lielvārdes pagasts


Informāciju sagatavoja Indra Leja, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja

Pieslēgties, lai pievietotu komentārus