drukāt
12
Jūlijs

Izveidota Ogres novada bāriņtiesa

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Bāriņtiesu likuma 2. panta piektā daļa noteic, ka vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā vienu bāriņtiesu.

Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” 36. punkts noteic, ka Ogres novada bāriņtiesa nodrošina aizbildnības un aizgādnības funkciju visā novadā, kā arī Ogres novada teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus tiesību aktos norādītos uzdevumus.

 

Lai nodrošinātu likumā noteikto funkciju izpildi visa Ogres novada administratīvajā teritorijā, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums apvienot Ogres novada bāriņtiesu, Lielvārdes novada bāriņtiesu, Ķeguma novada bāriņtiesu un Ikšķiles novada bāriņtiesu, uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidojot Ogres novada bāriņtiesu. Domes sēdē tika arī apstiprināts jaunās bāriņtiesas nolikums un bāriņtiesas amatu un mēnešalgu likmju saraksts. Bariņtiesā strādās 20 darbinieki – priekšsēdētājs, 2 priekšsēdētāja vietnieki, 12 bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, 3 sekretāri un jurists.

 

Jaunā bāriņtiesa darbību uzsāks šī gada 3. augustā, līdz tam savu darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotajā Ogres novada pašvaldībā ietilpstošo Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai, kā arī savus amata pienākumus šo bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi.

 

Domes sēdē pieņemts arī lēmums par jaunās Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu – šis amats uzticēts Dacei Zariņai, līdzšinējā Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētājai, nosakot mēnešalgu 1382 eiro apmērā.

1 komentārs

  • Komentēt ivo vidbergs ivo vidbergs 12 Jūlijs 2021

    Tik daudz bāriņtiesā strādājošo! Interesanti, ko viņi tur darīs? Ķegumā, par provi, bāriņtiesa kā tāda nebija pamanāma, nekas netika darīt kā vien regulāri saņemt algu.

    Ziņot