drukāt
19
Jūlijs

Pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājus izraudzīsies atklātā konkursā

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 8. jūlijā deputāti lēma par pārvalžu izveidošanu vairākās jaunā Ogres novada teritoriālajās vienībās.

Likuma “Par pašvaldībām” 69.1 panta pirmā daļa noteic, ka, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, pašvaldības dome izveido pagasta vai pilsētas pārvaldi.

 

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” Ogres novadā pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ogres novada pagastos un pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības pakalpojumu pieejamību nodrošina šo teritoriālo vienību pārvaldes, un tās ir: Birzgales pagasta pārvalde; Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde; Jumpravas pagasta pārvalde; Krapes pagasta pārvalde, kas saimnieciski apkalpo šādas pašvaldības iestādes vai to struktūrvienības; Ķeguma pilsētas pārvalde; Ķeipenes pagasta pārvalde; Lauberes pagasta pārvalde; Lēdmanes pagasta pārvalde; Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde; Madlienas pagasta pārvalde; Mazozolu pagasta pārvalde, Meņģeles pagasta pārvalde; Ogresgala pagasta pārvalde; Rembates pagasta pārvalde; Suntažu pagasta pārvalde; Taurupes pagasta pārvalde; Tomes pagasta pārvalde, kas saimnieciski apkalpo šādas pašvaldības iestādes vai to struktūrvienības.

 

Lielākajā daļā pagastu jau līdz šim darbojās savas pārvaldes, bet ne visos. No šī gada 1. jūlijā pārvaldes nav arī tagadējā Ogres novada pilsētās, bijušo novadu centros Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē. Šī gada 8. jūlijā notikušajā Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma vairākus lēmumus par pārvalžu izveidi. Bijušā Ikšķiles novada teritorijai, t.i., Ikšķiles pilsētai un Tīnūžu pagastam būs viena – Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde; viena pārvalde būs arī Lielvārdes pilsētai un Lielvārdes pagastam. Saskaņā ar domes lēmumu katru no šīm pārvaldēm vada pārvaldes vadītājs un vadītāja vietnieks.

 

Domes sēdē pieņemts lēmums arī par Ķeguma pilsētas pārvaldes izveidošanu, nosakot, ka pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pašvaldības darbinieks.

 

Sava pārvalde būs arī Rembates pagastam – to vadīs pārvaldes vadītājs, kuru viņa prombūtnes laikā aizvietos ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pašvaldības darbinieks.

 

Augstāk minēto pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki, kur tie paredzēti saskaņā ar domes lēmumu, tiks izraudzīti atklātā konkursā.

 

Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Špakovskim uzdots ne tikai organizēt atklātu konkursu uz šo pārvalžu vadītāju un vadītāja vietnieku amata vietām, bet arī mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai katras pārvaldes nolikuma projektu un pārvaldes amatu un mēnešalgu likmju sarakstu.