drukāt
22
Jūlijs

Par 330 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.315 Salaspils-Aizkraukle normālas darbības apdraudošo koku nozāģēšanu

Autors  ogrenet.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 16.panta 2.daļas 2.c.punktu, 61.panta 5.daļas un 10.daļas, paredzēta 3 koku nozāģēšana, kuri atrodas 330 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.315 aizsargjoslā un apdraud normālu darba režīmu un apkārtējo cilvēku drošumu.

Attiecīgajam zemes vienību īpašniekam (Ogresgala pagastā, Lībieškalna apkaimē) ir nosūtīta informācija par plānotajiem darbiem, atbilstoši likumdošanas prasībām.

 

Koku nozāģēšanu plānots veikt laika posmā no 2021. gada 14.augusta.

 

AS ''Augstsprieguma tīkls'' informē, ka Aizsargjoslu likuma 45.panta 13.daļā ir ietverts aizliegums audzēt kokus un krūmus ārpus meža zemēm visā aizsargjoslas platumā.

 

Saskaņā ar MK 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.982 ''Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodikas'' 2.daļas 2.1.nodaļas 32.punktu nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai lietotāja īpašums.

 

Informāciju sagatavoja AS "Augstsprieguma tīkls".