drukāt
19
Februāris

SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvā interaktīvu rīku dzīvojamo māju renovācijas izmaksu aprēķināšanai

Publikācijas kategorija Ogre

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir izstrādājusi tiešsaistes rīku – kalkulatoru, kas tās pārvaldīšanā esošo  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem piedāvā aprēķināt potenciālās ēkas renovācijas (energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas) izmaksas.

Izmaksu kalkulators ļauj iepazīties ar aptuvenām siltumenerģijas izmaksām pirms un pēc renovācijas projekta īstenošanas, siltumenerģijas patēriņa izmaiņām un aptuveno renovācijas ikmēneša kredīta maksājumu. 

Kalkulators atrodams SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Māju renovācija – Kalkulators”  https://www.ogresnamsaimnieks.lv/maju-renovacija/kalkulators/.

“Ievadot kalkulatorā mājas adresi un dzīvokļa numuru, tiek aprēķināts potenciālais siltumenerģijas ietaupījums, kas varētu rasties, ja ēka tiktu renovēta. Kalkulatorā ievadīti dati no līdzīgām mājām, kurām jau ir izstrādāti energosertifikāti, un tie pielāgoti konkrētam īpašumam,” norāda SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs. 

Ņemot vērā, ka ziemas Latvijā kopumā kļuvušas siltākas, kalkulatora izmaksu aprēķinos par pamatu ņemti 2018. gada siltumenerģijas patēriņa dati. Šajā gadā nebija novērojama zema ārgaisa temperatūra apkures mēnešos, tādēļ kalkulatorā izmantotie dati ir reālistiskāki, nekā tad, ja par pamatu tiktu ņemta pašreizējā apkures sezona.

“SIA “Ogres Namsaimnieks” arī turpmāk plāno komunikācijā ar dzīvokļu īpašniekiem izmantot dažāda veida interaktīvus tiešsaistes rīkus. Šobrīd, vērojot situāciju dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē kopumā, redzams, ka starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku valda savstarpēja neuzticība, kas traucē apgūt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu un uzlabot dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Ar šāda veida tiešsaistes rīkiem mēs iedzīvotājiem vēlamies izskaidrot un palīdzēt apsvērt iespējas, kādas varētu rasties, izvēloties investēt savā mājā,” skaidro Kaspars Grīnbergs.

Vairums no Ogrē esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir celtas pagājušā gadsimta 60.–70. gados, un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana šajās mājās ir aktuāla un nepieciešama. Līdz šim Latvijā renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pieredze liecina, ka ēku renovācijas projektos ieguldīto laiku un finanšu resursus atsver ieguvumi – būtiskākie ir samazināts siltumenerģijas patēriņš un attiecīgi maksa par to, vērienīgi mājas remontdarbi, kuru rezultātā turpmākos 20 gadus izdevumi kārtējiem remontdarbiem ir minimāli, ēka iegūst pievilcīgu izskatu un uzlabotu mikroklimatu telpās, kā arī ēkas ekspluatācijas laika pagarinājums.

Konsultācijas par savas mājas renovāciju dzīvokļu īpašnieki var saņemt SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 28384246.

 

Medijs