drukāt
22
Februāris

Pašvaldība plāno pārņemt īpašumā auto stāvlaukumu Upes prospektā

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada pašvaldības dome gatavojas pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Upes prospektā 15A, Ogrē, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – šis jautājums tika izskatīts domes Finanšu komitejas sēdē 18. februārī, gala lēmumu dome pieņems kārtējā domes sēdē 25. februārī. 

Šajā īpašumā šobrīd izvietota autostāvvieta, kas pieder SIA "ABM Auto", savukārt sargu māja ir SIA "ABV AUTO" īpašumā.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.
 
Īpašuma atsavināšana un pārņemšana pašvaldības īpašumā tiek veikta, lai risinātu pilsētā tik aktuālo problēmu ar publiski pieejamiem stāvlaukumiem automašīnu novietošanai. Atsavināto īpašumu pašvaldība plāno izmantot publiska stāvlaukumu ierīkošanai ērtas sasniedzamības attālumā, ar labu piekļuvi no maģistrālo ielu tīkla, pieejamu velo infrastruktūru un sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju īslaicīgi bez maksas novietot stāvlaukumā automašīnas.
 
Izvērtējot Ogres pilsētas centrālajā daļā esošo auto stāvlaukumu atrašanās vietas un to noslodzi, konstatēts nepietiekams auto novietņu nodrošinājums daudzu pašvaldības un valsts iestāžu apmeklētājiem, kā arī dažādu pasākumu apmeklētājiem. Piemēram, tādu iestāžu kā Ogres novada Kultūras centrs, PII "Cīrulītis", PII "Strautiņš", Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Ogres 1. pasta nodaļa tuvumā nav iespējams nodrošināt pieprasījumam atbilstošu auto novietņu skaitu apbūves blīvuma dēļ. Tas pats attiecas arī uz Brīvības ielas gājēju posmā izvietotajām kafejnīcām. Nepietiekami nodrošinātu auto stāvlaukumu problēma bieži aktualizējas kultūras pasākumu norises laikā Kultūras centrā, centra skvērā un citviet.
 
Pilsētas centrā pašvaldības īpašumā nav piemērotu zemes vienību, lai varētu izveidot publisko auto stāvlaukumu – ērtas sasniedzamības attālumā no pakalpojumu sniegšanas vietām, ar labu piekļuvi infrastruktūrai un sabiedriskā transporta pakalpojumiem, līdz ar to problēmas risinājumam pašvaldība ir izvēlējusies īpašuma atsavināšanas ceļu.
"Auto stāvlaukumu problēmu iedzīvotāji izjūt ik dienu, apmeklējot pašvaldības un valsts iestādes, īpaši aktuāla tā ir dažādu pasākumu laikā, tāpat arī cilvēkiem nav kur novietot auto, lai tālāk dotos ar sabiedrisko transportu. Pilsēta attīstās, pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai sakārtotu un pilnveidotu satiksmes infrastruktūru visiem satiksmes dalībniekiem – autovadītājiem, gājējiem, velosipēdistiem. Laukumi automašīnu novietošanai arī ir satiksmes infrastruktūras objekti. Šopavasar tiks pabeigts un nodots lietošanā stāvlaukums Skolas ielā, tur varēs novietot 120 automašīnas. Upes prospektā esošā stāvlaukuma pārņemšana pašvaldības īpašumā paver jaunas iespējas aktuālās problēmas veiksmīgam risinājumam. Stāvlaukumam Upes prospektā 15A nonākot pašvaldības īpašumā, ne tikai pilsētas, bet arī Ogres novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem būs iespēja novietot savu auto, lai tālāk dotos ar sabiedrisko transportu. Kā zināms, ļoti daudz ogrēniešu un novadu iedzīvotāju strādā Rīgā, ar kuru ir ļoti ērta vilcienu satiksme," uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, norādot, ka šāds risinājums uzskatāms par efektīvu gan ekonomiskajā, gan sociālajā un pilsētvides telpas izmantošanas ziņā.
 
Pašreiz autostāvvieta Upes prospektā 15A, Ogrē, tiek izmantota komerciālajai darbībai, sniedzot autotransporta novietošanas iespējas par maksu. Pašvaldība plāno šo pakalpojumu nodrošināt bez maksas un prognozē, ka līdz ar to lielāks skaits Ogres pilsētas iedzīvotāju un viesu, uz laiku atstājot savu auto stāvlaukumā, izvēlēsies pārvietoties kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu, tādējādi vairojot sabiedrisko labumu – mazināsies autotransporta intensitāte un tās radītā negatīvā ietekme uz vidi un līdz ar to uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
 
Esošā autostāvvieta daļēji atrodas arī uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9, Ogrē, sastāvā esošās zemes vienības, kas ir valsts īpašums, un uz novada pašvaldībai piederošas zemes vienības.
 
Vērtējot autostāvvietas izvietojumu, jāatzīst, ka tas ir ļoti izdevīgs – pāri ielai atrodas Ogres novada Kultūras centrs, Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļa, Izglītības pārvalde, Swedbank filiāle, dažu minūšu gājiena attālumā atrodas grāmatu veikals, centra skvērs un Brīvības ielas gājēju promenāde ar tajā izvietotajām iestādēm, kafejnīcām; no šīs autostāvvietas ļoti ērti aiziet līdz katoļu baznīcai, Ogres novada Sociālajam dienestam, pirmsskolas izglītības iestādēm "Strautiņš" un "Cīrulītis". Jāpiebilst, ka valsts iestādes – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts Zemes dienests, Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde – savus pakalpojumus sniedz ne tikai Ogres novada, bet arī Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novada un vēl citu pašvaldību iedzīvotājiem.
 
 Administratīvi teritoriālās reformās rezultātā, ka arī attīstoties tūrismam, Ogres pilsētas centrālajā daļā esošo   iestāžu un pakalpojumu sniedzošo objektu apmeklētāju intensitāte var ievērojami palielināties, aktualizējot   publiskā stāvlaukuma nepieciešamību.
 
 Ņemot vērā, ka autostāvvietas tiešajā tuvumā atrodas Ogres dzelzceļa stacija un autoosta, kā arī ērtu   sasniedzamību Ogres pilsētas austrumu daļas (t.sk., Rūpnieku – Loka ielas rajona) un Ogresgala pagasta   iedzīvotājiem (nav jāšķērso dzelzceļa pārbrauktuve), perspektīvā, izvērtējot Skolas ielā paredzētā stāvparka   (park&ride) noslodzi, pastāv iespēja autostāvvietas teritorijas daļu izmantot stāvparka (park&ride) funkcijai.
 
 Šobrīd esošā autostāvvieta ar tās neatbilstošo vizuāli estētisko kvalitāti disonē ar pilsētas vēsturisko apbūvi un   moderno labiekārtojumu. Pārņemot šo objektu savā īpašumā, pašvaldība plāno pārbūvēt stāvlaukumu un   labiekārtot teritoriju tā, lai tā iederētos Ogres pilsētas arhitektoniskajā vidē.
 
 Pēc domes lēmuma pieņemšanas pašvaldība uzsāks nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu atbilstoši   normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Pieslēgties, lai pievietotu komentārus