drukāt
26
Novembris

Projektā "Pumpurs" iesaistīti 332 Ogres novada skolēni

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada skolās arī 2021/2022. mācību gadā turpinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, kā ietvaros 5. līdz 12. klašu skolēni var saņemt individuālu atbalstu mācībās. Projektā šobrīd iesaistīti 332 jaunieši no vēsturiskajiem Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem. Jau nākamajā semestrī projektam varētu pievienoties arī mācību iestādes no vēsturiskā Ikšķiles novada.

Šobrīd atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai tiek nodrošināts Birzgales pamatskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Jumpravas vidusskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, Ķeipenes pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā, Madlienas vidusskolā, Ogresgala pamatskolā, Ogres 1. vidusskolā, Ogres sākumskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā un Taurupes pamatskolā. 

 

Projekta ietvaros katram iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

 

Birzgales pamatskola šajā mācību gadā dalību projektā uzsāka šī gada oktobrī. Kā stāsta projekta koordinatore Inta Pastare, skolēni aktīvi izmanto konsultācijas mācību satura apguvei. Pēc rudens brīvlaika atgriežoties skolā, jaunieši apjautuši, cik iztraucēts ir mācību process, tādēļ mēģina atgūt iekavēto. “Ļoti apmeklētas ir sociālā pedagoga nodarbības, jo jauniešiem ir grūtības ieiet darba ritmā, jūtama miegainība no rītiem, stundu laikā nevar noturēt uzmanību. Tas viņus uztrauc,” stāsta I. Pastare. Mācību satura apguve ir iekavēta gandrīz visos mācību priekšmetos. Liels pieprasījums ir angļu un krievu valodas konsultācijas, matemātikas, ķīmijas papildu apguve. “Jauki, ka novembra mēnesī ir pieejamas papildu konsultācijas no valsts budžeta, tādējādi varam nodrošināt atbalstu lielākam skolēnu skaitam.”

 

Lēdmanes pamatskola individuālu atbalstu mācībās nodrošina 10 izglītojamajiem. Kā komentē projekta koordinatore Dace Mārtiņa, skolēni šīs konsultācijas apmeklē labprāt, jo, strādājot individuāli, viņi jūtās drošāk un nekautrējās pajautāt nesaprasto. “Cerēsim, ka individuālās konsultācijas dos vēlamo un plānoto rezultātu, un skolēni mācību gadu beigs ar pietiekamiem vērtējumiem,” ir pozitīva projekta koordinate. Palīdzība skolēniem visbiežāk ir nepieciešama matemātikā, latviešu valodā, svešvalodās.

 

Ogres Valsts ģimnāzijā individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas astoņos mācību priekšmetos: matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, vācu valodā  un vēsturē. Kā stāsta projekta koordinatore Svetlana Sermule, 1. semestrī tiek īstenoti 46 individuālā atbalsta plāni, atbalstu projektā sniedz 19 pedagogi. Atbalsts tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavēto mācību vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Lai izglītojamais mācītos, nozīmīga ir gan viņa fiziskā, gan emocionālā labizjūta. Attālinātās mācības apliecinājušas, ka bieži vien zemo mācību sasniegumu iemesls ir  psihoemocionālas problēmas, tādēļ projektā tiek sniegts arī konsultatīvais atbalsts, ko nodrošina sociālais pedagogs un klases audzinātājs. 

 

Kā stāsta Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītāja Ieva Švēde, pateicoties piešķirtajam finansējumam papildu darba stundu apmaksai pedagogiem, novembrī individuālas atbalsta konsultācijas tiek nodrošinātas visās skolās, neatkarīgi no tā, vai skola ir projekta dalībnieks. Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus, attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji, bērniem ir problēmas to apgūt patstāvīgi, tāpēc aizvien vairāk skolēnu lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.