drukāt
21
Marts

OVĢ sveic skolotāju Laimdotu Jonkusi

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

15. martā Ogres Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Laimdota Jonkuse svinēja skaistu dzīves jubileju.
Skolotāja, kā kolēģi raksturo, gudrs darba rūķis, fundamentālas zināšanas, apbrīnojama spēja priecāties par lietām un notikumiem, kuros tipiskais kļūst par netipisko, vienmēr ir par ko parunāt.

Duālas sajūtas – stingra, prasīga, erudīta, bet tajā pašā laikā harizmātiski vienkārša, kas aizrauj un apbur daudzus, ja viņai uzticas. Skolotāja, kas spēj atklāt un izprast katra sava skolēna dotības un atrast ceļu, kā nonākt līdz rezultātam – zināšanām, kā arī savam dzīves mērķim un tā sasniegšanai.

 
Skaistā Sērene, vēsturiskiem mītiem apvītā Lielvārde, likteņupe Daugava, arī skaudro vēju pilsēta Liepāja – tās ir vietas, kas Laimdotai raisījušas radošo dzirksti, enerģiju un darba prieku, kuru viņa izpaudusi daudzās jomās.
 
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ne tikai mācījusi latviešu valodu un literatūru, bet arī bijusi direktora vietniece izglītības darbā. Šobrīd rit jau 26 gads Ogres Valsts ģimnāzijā, kad varam lepoties ar Laimdotas skolēnu augstajiem sasniegumiem mācību priekšmeta olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un dažādos radošajos konkursos.
 
Laikā, kad Ogres novads, Īkšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads bija viens rajons, Laimdota vadīja Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko komisiju. Domāju, ka daudzi skolotāji viņu var saukt arī par darbaudzinātāju, par iedvesmas avotu jauniem atklājumiem.
Latviešu valodas un literatūras mācīšanas procesā jebkurš skolotājs var izmantot arī  Laimdotas sagatavotos vērtīgos metodiskos materiālus, kas izdoti izdevniecībās "Apgāds Zvaigzne ABC" un "Lielvārds".
 
Protams, vienā nelielā rakstā skolotājas Laimdotas sasniegumus, viņas darba vērtību nevaram aprakstīt, tie ir tikai kā mazi uzplaiksnījumi, kā nelielas norādes, kā akcenti lielās dzīves svinēšanas laikā.
 
Jebkura skolotāja personību vislabāk var raksturot viņa skolēni un audzēkņi.
Skolotājas audzēkņi saka:"Kas ir apgūts no Meistara, to nekad nevar pazaudēt!"
 
Laimdota Jonkuse ir viena no skolotājām, kura prot pieņemt un nenosodīt savu skolēnu izvēles. Brīdī, kad izteicu savu sapni par medicīnu, skolotāja mani atbalstīja, un tas man nozīmēja ļoti daudz. Uzticēties, nenosodot - tā ir fantastiska skolotājas īpašība, kura, iespējams, ir iedrošinājusi daudzus viņas skolēnus. Uzskatu, ka cilvēks var sasniegt dzīvē visu, ko vēlas, ja vien pasaulē atrodas kaut viens, kas viņam notic. Un par to esmu skolotājai pateicīga. Skolotājai vēlu veselību visās tās izpausmēs!
Anna Čudnovska, fizioterapeite
 
Skolotāja Laimdota Jonkuse bija mana klases audzinātāja. Viņu atceros kā lielisku savas jomas profesionāli, kura rūpējās gan par to, lai motivētu skolēnus cītīgi mācīties, gan par to, lai starp klases skolēniem valdītu sadarbība un saliedētība. Skolotāja man vēl joprojām ir pozitīvs piemērs tam, cik dzīvē svarīga ir darba mīlestība, disciplīna, centība un strādāšana pēc labākās sirdsapziņas. Novēlu skolotājai Laimdotai lai laba veselība, pārpilnam interesantu darbu, ko darīt, un daudz mīlestības, ko dot cilvēkiem!
Sandis Inzelbergs, jogas treneris
 
Domāju, katram cilvēkam dzīvē ir ja ne vairāki, tad vismaz viens Skolotājs, kas ietekmējis, iedrošinājis, devis nozīmīgas mācības. Laimdota Jonkuse man ir šāds Skolotājs. Viņa bija mana klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 6 gadus. Vēlāk viņas audzēknis bija mans jaunākais brālis un tagad arī mana meita. Pateicoties Skolotājas atbalstam, spējai ieinteresēt un raisīt radošo domāšanu un rakstīšanu, pēc vidusskolas humanitārā virziena klases absolvēšanas es nonācu LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Vēlāk visa mana darba dzīve saistīta ar valodu un rakstīšanu. Pateicoties Skolotājai, es ieraudzīju un izkopu savu talantu rakstīt. Esmu ļoti pateicīga Skolotājai par radošajām, kvalitatīvajām stundām, par spēju ieinteresēt, par veltīto laiku, sagatavojot un virzot dažādiem konkursiem. Izjūtu ļoti lielu cieņu un mīlestību pret Skolotāju un vēlu, lai viņai veselība, dzīvesprieks un patiess gandarījums par paveikto mūža darbu, kas, domāju, palīdzējis dzīves ceļā daudziem viņas audzēkņiem.
Baiba Trumekalne, sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Vismīļākie sveicieni manai visīpašākajai skolotājai! Vislielākā pateicība par pacietību, mīlestību un izcilu skološanu! Domāju par pareizu latviešu valodu ik dienu, neskatoties uz to, ka jau 11 gadus dzīvoju Kanādā, pat nākas pakoriģēt vecāku un dažu draugu valodu, kad viņi atbrauc ciemos. Skolas laikā ne vienmēr pratu novērtēt skolotājas darbu un rūpes par mani, jo mēdzu pārkāpt noteikumus! Priecājos un pateicos liktenim, ka ar skolotāju satikāmies pirms gada un lieliski pavadījām laiku! Mīļā Laimdota, Tu esi vislabākā skolotāja, paldies Tev par visu, ļoti Tevi mīlu!
Evita Gudkova, strādājusi viesmīlības, izklaides jomā, uzņēmējdarbībā un skaistumkopšanā
 
Domraksts. Izskatīts un novērtēts ar komentāru "Tu vari labāk!". Pēc stundas pieeju pie skolotājas un saku, ka nevaru labāk, tas bija viss, ko varēju no sevis uzrakstīt. Viņa atbild ar to pašu: "Tu vari labāk!"

Skolotājai Laimdotai Jonkusei ir dziļš acu skatiens, viņa skatās tevī, bet dziļāk par tevi, viņa vērīgi klausās, atbild uzmanīgi, bet pārliecinoši. Īpaša personība, savdabīga, tas nenozīmē, ka ērta un glaudīs pa spalvai. Arī mēs, viņas audzināmie, tādi nebijām. Iespējams, nebijām draudzīgākā klase, bet kā viņa rūpējās par mums, uzraudzīja, mīļoja! Sirdī iekritām tāpat, kā viņa mums. Manuprāt, skolotājas darbs ir viņas aicinājums, valoda un literatūra ir viņas mīlestība. Kad darbu vai jebko citu dara ar aizrautību, patiesu patikšanu, tad arī pasaulei var iedot vairāk. Un kas ir apgūts no Meistara, to nekad nevar pazaudēt! Skolotāja Laimdota ielika mūsos valodas rakstības pamatus, attīstīja dzimtās valodas mīlestību, domāju, ka tādējādi arī veidoja inteliģenci un citādāku skatījumu uz cilvēka esību un pasaules uzbūvi. Paldies Jums, skolotāj, par visu!
Madara Reinika, strādā valsts pārvaldē
 
Skolotāja Laimdota Jonkuse – joprojām atceros viņas nesamāksloto prieku par labi uzrakstītu teikumu domrakstā vai kad sakarīgi komentēju kādu diezgan nesaprotamu dzejoli… Kad mācījos vidusskolā, šī prasme nešķita nozīmīga, bet tagad, uzsākot darba dzīvi, tā ir ļoti svarīga - spēja izteikties sapulcēs, pamatot un argumentēt savu viedokli vai uzrakstīt saprotamu e-pastu. Domāju, cik svarīga ir skolotāju neatlaidība, dzīves pieredze un vēlme, lai viņu apmācāmajiem izdodas! Šis pavisam noteikt ir arī skolotājas Jonkuses gadījums. Skolotājai vēlu veselību!
Jānis Kuģenieks, vecākais klientu atbalsta speciālists
 
Skolotāja Laimdota Jonkuse pirms 8 gadiem bija 12.b klases audzinātāja. Mēs bijām ļoti dažādas personības, dažiem skolotājiem pat izaicinājums, bet skolotāja Jonkuse atrada veidu, kā ar mums izdzīvot visus vidusskolas piedzīvojumus, gan labos, gan ne tik labos. Skolotāja bija radoša, ne tikai mācot latviešu valodu un literatūru, bet arī audzinot mūs. Palicis atmiņā, ka skolotāja vienmēr ļāva pašiem izpausties, plānojot un organizējot dažādus pasākumus un avantūras, kas klasi vēl vairāk saliedēja. Ļoti cienu skolotāju un novērtēju viņas pedagoģiskās prasmes. Jonkuse ir lieliska skolotāja, jo spēja katrā no mums saskatīt personību un ar savām radošajām mācīšanas metodēm ļāva šīm iezīmēm izpausties. Paldies viņai par to! Novēlu skolotājai, lai laimīga ir katra jauna diena, lai ir daudz jauku notikumu, par kuriem priecāties un pats galvenais - lai stipra veselība un nezūdošs dzīvesprieks! 
Jolanta Tāraude, ieguvusi sociālā pedagoga profesiju
 
"Es esmu bagāts, jo man pieder viss, kas ar mani ir noticis!" reiz rakstījis Māris Čaklais. Arī mana tikšanās ar skolotāju Laimdotu Jonkusi Ogres Valsts ģimnāzijā bija un ir mana bagātība. Sirsnīga, emocionāla un ļoti zinoša skolotāja. Latviešu valodas un literatūras "sirds" nesēja. Viņas stundās un ārpus tām daudz diskutējām par dzīves jēgu, par vietu sabiedrībā, par kultūras tradīciju nodošanu, par latviešu literatūras skaistumu. Uzsākot mācības OVĢ, viņa bija ne tikai priekšmeta pedagogs, bet arī klases audzinātāja, kas man kā ienācējam palīdzēja rast savu vietu klasē, stundās un skolā. Viņa lika ieklausīties. Un par to domāt. Šodien varu teikt pamatīgu paldies par iedrošināšanu, par pēdu atstāšanu manā sirdī. Lai dzīvesprieks, lai sirsnīgs humors Jūs pavada arī turpmāk! Daudz laimes un veselību Jums!
Matīss Timofejevs, fizioterapijas prakses vadītājs
 
Daudz baltu dieniņu, dzīvesprieku un veselību skolotājai Laimdotai Jonkusei vēl Ogres Valsts ģimnāzijas kolektīvs un viņas bijušie skolēni!
 
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija
Pieslēgties, lai pievietotu komentārus