drukāt
23
Marts

Turpinās pedagogu pieredzes apmaiņa

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Kā informē Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā izglītības speciāliste, metodiķe Olga Ozola, attālināto mācību laikā, īpaši skolēnu pavasara brīvdienās, aktīvi norisinājušies dažāda veida pedagogu pieredzes apmaiņas semināri, kuros skolotāji gan dalījušies ar labās prakses piemēriem, gan arī metodiskajiem materiāliem, kurus kolēģi var izmantot mācību darbā.

Martā notikuši 13 semināri dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, psihologiem, kā arī metodisko komisiju vadītājiem.

O. Ozola stāsta, ka pedagogi ļoti novērtē iespēju piedalīties šāda veida semināros; viņi tos uzskata par vērtīgiem un nepieciešamiem. "Liels prieks par pedagogu aktivitāti un Ogres novadu mācību jomu koordinatoru darbu šajā laikā."

Martā organizētie semināri:

-Ogres novada sākumskolu skolotāju seminārs "Google Meet tiešsaistes saziņa mācību procesā"
-Vislatvijas pedagogu labās prakses piemēru darbnīca "KRĀJKONTS MŪZIKĀ" 1.,4.,7. klašu pedagogiem mūzikā
-Vislatvijas pedagogu labās prakses piemēru darbnīca "KRĀJKONTS TEĀTRA MĀKSLĀ"
-7. klašu pedagogiem teātra mākslā
-Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadu bioloģijas skolotāju seminārs
-Ogres novada dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs
-Ogres novada sporta skolotāju seminārs
-Pārraudzība un pieredzes apmaiņa izglītības iestāžu psihologiem
-Ogres novada vidusskolas ķīmijas skolotāju seminārs
-Ogres novada izglītības iestāžu sociālo pedagogu seminārs
-Ogres novada datorikas un informātikas skolotāju seminārs
-Ogres novada 10. klašu vēstures un sociālo zinību skolotāju seminārs
-Ogres novada sākumskolu metodisko komisiju vadītāju seminārs
-Ogres novada 10. klašu matemātikas skolotāju seminārs


Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā izglītības speciāliste, metodiķe Olga Ozola

Pieslēgties, lai pievietotu komentārus