drukāt
29
Aprīlis

Audzēkņu uzņemšana Mākslas un Mūzikas nodaļā

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola darba dienās no š.g. 17.maija līdz 4.jūnijam no pl. 13.00- 18.00 rīko audzēkņu uzņemšanu.

Mākslas nodaļā
(Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi)

Profesionālās ievirzes izglītības programmā
"Vizuāli plastiskā māksla" mācību ilgums 6 gadi.Interešu izglītības programmās
"Mazā mākslas skoliņa" uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai jaunāko klašu skolēnus, "Radošā studija"- uzņem jebkuru skolas vecuma skolēnu, "Gleznošanas studija", "Aušanas pamati" , "Fotostudija" un "Keramika" uzņem bērnus, vecāko klašu skolēnus un pieaugušos.Mūzikas nodaļā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
klavierspēle un vijoles spēle - mācību ilgums 8 gadi.
pūšaminstrumenti (flauta, saksofons) un sitaminstrumenti - mācību ilgums 6 gadi.Interešu izglītības programmā
"Mazā mūzikas skoliņa" uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai jaunāko klašu skolēnus. Bērni, kā arī pieaugušie var apgūt kāda Instrumenta spēli (klavierspēli, vijoles, flautas, saksofona, klarnetes, ģitāras vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās.Lai iestātos skolā, bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Ierašanos skolā saskaņot un uzzināt sīkāku informāciju pa tālr.nr. 65039075 vai 28323898.Informāciju sagatavoja K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola