drukāt
30
Aprīlis

Jaunogres vidusskolas skolēnu dalība starptautiskā konferencē

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

2021.gada 23.-24.aprīlī attālināti, Zoom platformā, notika 79.Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference International Scientific Conference of the University of Latvia, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konference tika iesākta ar plenārsēdi.

Pasākumu ar uzrunu atklāja LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis. Darbs turpinājās medicīnas, farmācijas un citu veselības zinātnes nozaru sekciju sēdēs.Zinātnieki, praktiķi, kā arī doktoranti, rezidenti un citi jaunie pētnieki prezentēja 140 mutiskus referātus, savukārt ar 160 pētījumu rezultātiem bija iespējams iepazīties e-stenda referātu veidā. Dalībnieku vidū bija referenti no Austrijas, Brazīlijas, Kanādas, Igaunijas, Somijas, Gruzijas, Vācijas, Indijas, Itālijas, Japānas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Krievijas, Slovēnijas, Dienvidāfrikas, Zviedrijas, Šveices, Ukrainas un Lielbritānijas.Šīs konferences jaunākās dalībnieces bija Jaunogres vidusskolas 12.a klases skolnieces Viktorija Galaktionova Viktorija Ivanova, kuras prezentēja sava zinātniskās pētniecības darba „Promoting Acute Stroke Awareness among Pupils” (darba vadītāja - Anna Roddate) rezultātus.Skolniecēm radās iespēja nodemonstrēt savu veikumu, pateicoties Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē iegūtajam I pakāpes apbalvojumam un Latvijas Universitātes piešķirtajai speciālajai balvai – piedalīties LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Medicīnas sekcijā 2021.g.aprīlī, prezentējot pētījuma rezultātus, kā arī saņemt atbalstu pētījuma publicēšanā.Visu 79.Starptautiskās zinātniskās medicīnas konferences dalībnieku, arī Jaunogres vidusskolas skolēnu, sagatavotās tēzes apkopotas recenzētā tēžu krājumā.

Priecājamies par skolēnu izturību un nozīmīgajiem sasniegumiem!Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola