drukāt
11
maijs

Ogres 1. vidusskolas skolēni prezentē izstrādātos projektus

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

8. maijā tiešsaistes platformā ZOOM notika Ogres 1.vidusskolas 12B klases sociālo un komercprojektu aizstāvēšana. Skolēni vērtēšanas komisijai prezentēja vidusskolas posmā paveikto - realizētās idejas, iepazīstinot ar darba gaitu, mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Kopā tika prezentēti 7 dažāda mēroga un jomu projekti, tai skaitā pieci - sociāli atbildīgi, piemēram, saistībā ar izglītību, mākslu, veselību, un divi - komercprojekti, kas ir skolēnu mācību uzņēmumi (SMU).

 

Kā stāsta Ogres 1. vidusskolas skolotāja Agnese Slišāne, komercklasēm 10. un 11.klasē ir jāīsteno sava biznesa ideja un jāizveido skolēnu mācību uzņēmums (SMU), kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU pārstāv Junior Achievement Latvia un skola. 12.klasē komercklasēm ir izvēle - turpināt darbu pie SMU vai likvidēt to un izstrādāt sociāli atbildīgu projektu.Pandēmijas ierobežojumu dēļ skolēni savas biznesa idejas aizstāvēja 2020.gada rudenī; oktobrī tika uzsākts darbs pie projektiem.

Divas komandas prezentēja savus sociālo uzņēmumu projektus - SMU Comfy un SMU Haze, savukārt četras komandas nolēma likvidēt SMU un izstrādāt sociāli atbildīgu projektu, piemēram, "Drošs paliek drošs", "Pieliec punktu", "Putnu būrīši O1V teritorijā" un "Zināt visu un nezināt neko". Komanda SMU Izzīmē punktiņus īstenoja sociāli atbildīgu projektu sava SMU ietvaros.


-Projekta "Putnu būrīši O1V teritorijā" ietvaros izvietoti septiņi putnu būrīši ar īpaši izstrādātiem QR kodiem Ogres 1. vidusskolas teritorijā, veicinot Latvijā dzīvojošo putnu sugu atpazīstamību skolēnu vidū. Uz koka dēlīšiem atainots QR kods ar putnu sugu nosaukumu, nodrošinot iespēju gan skolotājiem, gan skolēniem iespēju apgūt mācību vielu svaigā gaisā.
-Projekts “Pieliec punktu” izstrādāja izglītojošu projektu jauniešiem par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi; skolēni veidos podkāstu, lai veicinātu jauniešu paradumu maiņu.
-Projekts “Drošs paliek drošs” izveidots ar mērķi sniegt informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību Ogres 1. vidusskolas skolēniem; projekta ietvaros sadarbībā ar organizāciju “Papardes zieds” organizētas nodarbības Ogres 1. vidusskolas skolēniem.
-SMU Haze izstrādājuši stilizētus mobilo tālruņu aizsargvāciņus, popularizējot ielu mākslu.
-Projekts “Izzīmē punktiņus” popularizē labdarības tēmu, veidojot sarunu par šo tēmu, organizēja vietējo iedzīvotāju video sveicienus Ogres novada pansionāta iemītniekiem. Tika izveidots viens kopīgs video, nodots video sveiciens pansionātam.
-SMU Comfy izstrādājuši ūdensnecaurlaidīgas apavu kabatas jeb maisiņus, kas domāti apavu uzglabāšanai.
-Projekta “Zināt visu un nezināt neko” ietvaros ir izveidota kāršu spēle ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar latviešu mākslas vēsturi.

 

“Šī aktivitātes mērķis ir dot iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes un praktiskas iemaņas projektu veidošanā, kas ir neatņemama sastāvdaļa gandrīz jebkurā profesijā, kā arī attīstīt sociāli atbildīgu attieksmi pret vidi, kurā dzīvo. Tā ir iespēja saskatīt izaicinājumus un iespējas, kā arī iemācīties sadarboties ne tikai skolas ietvaros, bet meklēt sadarbības iespējas dažādās organizācijās. Projekta ideju skolēni izvēlas atbilstoši savām interesēm un vēlmēm, kā arī tā realizācijā izmēģina dažādas jomas, tādas kā komunikācija, mārketings, finanses, komandas vadība, riska vadība u.c., kas ļauj "iejusties" dažādās pozīcijās un izvērtēt savu atbilstību, izvēloties turpmāko karjeras ceļu,” stāsta A. Slišāne.Vērtēšanas komisijā piedalījās pārstāves no Ogres novada Izglītības pārvaldes - vadītāja vietniece Ieva Švēde, projektu vadītāja Laura Priedīte, jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone, kā arī Ogres novada pašvaldības domes izpildirektora vietniece Dana Bārbale. Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja visus sagatavotos projektus, skolēnu ieguldīto darbu un radošās idejas. Speciālisti sniedza vērtīgus ieteikumus arī turpmākajam darbam un motivāciju idejas attīstīt ilgtermiņā.