Sestdiena, 20.07.2024 21:53
Ramona, Ritma
Trešdiena, 28. februāris, 2024 11:41

12. martā Tomē notiks sabiedriskā apspriešana par SIA “Latvijas vēja parki” vēja parka izveidi

Ogresnovads.lv
12. martā Tomē notiks sabiedriskā apspriešana par SIA “Latvijas vēja parki” vēja parka izveidi
Trešdiena, 28. februāris, 2024 11:41

12. martā Tomē notiks sabiedriskā apspriešana par SIA “Latvijas vēja parki” vēja parka izveidi

Ogresnovads.lv

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Bauska-Ķekava-Ogre” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: Vēja elektrostaciju (VES) parka “Bauska-Ķekava-Ogre” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ķekavas novada Baldones pagastā un Bauskas novada Vecumnieku pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Latvijas vēja parki” (reģ. nr. 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: ).
Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Ķekavas novada Baldones pagasta un Bauskas novada Vecumnieku pagasta nekustamo īpašumu zemes vienības vai zemes vienību daļas:

Nr.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

1.

Spaļenieku meži

8025 005 0006

8025 010 0039

2.

Spaļenieku meži

8025 005 0006

8025 010 0139

3.

Garā sila meži

8025 009 0020

8025 012 0083

4.

Garā sila meži

8025 009 0020

8025 009 0224

5.

Vecumnieki VM Mežsargu Sils

4094 002 0028

4094 002 0028

6.

Vecumnieki VM Mežsargu Sils

4094 002 0028

4094 001 0003

7.

Mežakaķi

4094 002 0042

4094 002 0081

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 16. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/20/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parka “Bauska – Ķekava – Ogre” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Ķekavas novada Baldones pagastā un Bauskas novada Vecumnieku pagastā.

VES parkā “Bauska – Ķekava – Ogre” plānots uzstādīt līdz 20 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi šobrīd nav noteikti. VES novietojums un skaits, kā arī vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas tiks precizētas IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek rīkota sekojošās vietās un datumos:

 • 2024. gada 11. martā plkst. 18:00 Baldones kultūras centrā,  Daugavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā
 • 2024. gada 12. martā plkst. 18:00 Tomes  tautas namā,  Tomē, Tomes pagastā, Ogres novadā
 • 2024. gada 14. martā plkst. 18:00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

 1. Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.kekava.lv un Ķekavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā) Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas novadā, darba laikā
 2. Baldones pilsētas pārvaldē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā, darba laikā
 3. Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.bauskasnovads.lv un Bauskas novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, darba laikā
 4. Vecumnieku apvienības pārvaldē (Klientu apkalpošanas centrā), Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, darba laikā
 5. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ogresnovads.lv un Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, darba laikā
 6. Tomes pagasta pārvaldē, Tomes dienas centra telpās, “Ābelītes”, Tomes pagastā, Ogres novadā, darba laikā
 7. Paredzētās darbības ierosinātājas SIA “Latvijas vēja parki” tīmekļa vietnē: www.vejaparki.lv  
 8. Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavotājas SIA “Skepast&Puhkim” tīmekļa vietnē: https://www.skpk.lv/zinas/

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 18. martam.

Informāciju sagatavoja ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavotāja SIA “Skepast&Puhkim”